Search
Close this search box.

11 pojmů, které by měl znát každý začínající investor

Investování pro začátečníky

Svět investování může být na začátku poněkud matoucí. Všude plno pojmů a zkratek, buzzwordy v novinových titulcích. Jak se v nich vyznat? A co všechno znamenají? Přinášíme pár základních pojmů, které vám pomohou se ve světě výnosů a rizik lépe orientovat.

Nejde o podrobný výpis všech termínů, ale o pár vybraných příkladů, které pomohou k pochopení dané oblasti a poslouží jako odrazový můstek pro nabytí dalších znalostí.

Cenný papír

Dokument, který svému majiteli (držiteli) zakládá vlastnické právo nebo jiný majetkový nárok. Mezi cenné papíry se řadí akcie, dluhopisy, podílové listy, certifikáty, šeky, investiční kupony a další.

Portfolio

Pojmem portfolio se označuje soubor cenných papírů (akcií, dluhopisů, podílových fondů a pohledávek), hotovosti a jiných aktiv (např. alternativní investice či nemovitosti). Portfolio může držet přímo investor nebo finanční odborník, který ho spravuje. Ti by je pro své klienty měli sestavovat na základě investičních cílů a vztahu k riziku svého klienta.

Diverzifikace

Rozložení investovaných prostředků do více typů instrumentů (akcie, dluhopisy apod.) s cílem snížení celkového rizika portfolia přináší dlouhodobě stabilnější výsledky. Případný propad v hodnotě jednoho cenného papíru bude mít u diverzifikovaného portfolia menší vliv na jeho celkovou hodnotu než u portfolia málo diverzifikovaného. Více o diverzifikaci si přečtěte zde.

Riziko

Riziko představuje hrozbu, potenciální problém nebo nedosažení očekávaného výsledku (výnosu). Popisuje tak nejistotu zisku z investice. Většinou mají investice s větší mírou rizika také větší zisky. Rizikům lze předcházet vhodným řízením a sestavením portfolia spolu s nastavením dlouhodobého investičního horizontu. To spočívá v provádění různých analýz, na základě jejichž výsledků se implementují techniky, které zjištěné riziko eliminují. Více si můžete přečíst zde.

Akcie a akciový trh

Pojem akcie označuje cenný papír vydaný akciovou společností, která rozdělí svůj základní kapitál na určité množství akcií a ty poté emituje (vydá). Investor, který akcii nakoupí, se stává akcionářem a tím pádem i částečným majitelem dané společnosti. Držba akcie přináší právo na podíl na zisku (dividendu) nebo na úpis dalších akcií při zvýšení základního kapitálu. Společně s podílem akcionář získává i hlasovací právo, může se tedy podílet na řízení společnosti, účastnit se valných hromad a hlasovat na nich. Více si můžete přečíst v článku zde.

Investování, grafy, akcie

Finanční aktiva

Takto se označují různé druhy finančních produktů, které nám přináší pravidelný příjem či zisk. Mezi finanční aktiva řadíme oběživo (mince a bankovky), cenné papíry (dluhopisy, akcie, podílové fondy a pohledávky). V rámci investování jsou finanční aktiva vnímána jako jeden z investičních nástrojů, které jejich vlastník drží za účelem dosažení zisku.

Dluhopis

Cenný papír, jehož prodejem si eminent (stát/firma) půjčuje peníze, které se držiteli zavazuje splatit ve jmenovité hodnotě dluhopisu ke dni jeho splatnosti. Kromě toho je držitelům až do splatnosti dluhopisu vyplácen pevně stanovený úrok, tzv. kuponový výnos. Ten se obvykle vyplácí v půlročních nebo ročních intervalech. Po uplynutí doby splatnosti má investor peníze, které původně do dluhopisu vložil, zhodnocené o výnosy. Více si můžete přečíst zde.

ETF fond

Zkratka označuje tzv: burzovně obchodovatelný fond (exchange traded fund). ETF je fond, který narozdíl od otevřených podílových fondů vydal své akcie, s nimiž se běžně obchoduje na burzách. Jedná se o investiční instrument, který se snaží co nejlépe kopírovat vývoj podkladového aktiva (indexu, komodity, dluhopisu). Každé ETF portfolio je kombinací několika desítek či stovek akcií, čímž je diverzifikováno. Nejpopulárnějšími ETF jsou fondy, které kopírují index S&P 500, pokrývající 500 největších společností v USA. Více o ETF najdete zde.

Rebalance

Pojem označuje návrat portfolia k původnímu rozložení aktiv. V průběhu času se zastoupení jednotlivých instrumentů v portfoliu mění a tím se odklání od svého původního rozložení. K tomu dochází z důvodu různého vývoje ceny jednotlivých instrumentů v čase. Rebalancování zahrnuje nákupy těch instrumentů, které mají v portfoliu nižší procentuální zastoupení, než bylo původně stanoveno, nebo naopak prodej těch, které v portfoliu zaujímají větší část, než by měly. Více se dozvíte zde.

FinTech

Zkratka FinTech označuje spojení moderních technologií a světa financí. Pod pojmem se skrývají různé inovace ve finančních službách s cílem dělat tyto služby jednoduššími, rychlejšími a dostupnějšími. FinTech firmy vykrývají působení tradičních bank, které nejsou schopny nebo nechtějí tak rychle inovovat a nabízet moderní a efektivní produkty. Více o tomto odvětví se dočtete zde.

Robo-advisory

Správa finančních aktiv za využití počítače/algoritmů pracující do jisté míry nezávisle na člověkovi. Tito digitální správci kombinují nízké poplatky a snadný přístup k technologiím s tradičními makléřskými službami. Díky robo-advisory správcům se otevírají kapitálové trhy i menším investorům nebo těm, kteří nemají tak silné finanční povědomí. Na tomto principu funguje také Portu. Více si můžete přečíst zde.

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 5,25 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Tyranie složených nákladů

Vysoké poplatky spojené s investováním jsou nepřítelem dlouhodobého investora. Stejně jako v případě výnosů z

The Most Classic 2022

Úspěch na mosteckém autodromu

V sobotu 8. října se na mosteckém autodromu konalo přitažlivé zavírání sezony klasických automobilů. V rámci akce The Most Classic