Airbnb jde na burzu

Platforma pro sdílené ubytování Airbnb výrazně pokročila ve svých plánech prodat část svého podniku v roce, kdy pandemie koronaviru výrazně ovlivnila cestovních ruch po celém světě. Co by investoři měli vědět o IPO společnosti, na které její zakladatelé v roce 2008 začali pronájmem vzduchové matrace v bytě v San Franciscu?

Růst Airbnb se zpomalil již před pandemií

Z IPO prospektu společnosti vyplývá, že růst tržeb zpomalil dříve, než byznys společnosti zasáhla pandemie covid-19. V roce 2016 rostla společnost v meziročním srovnání v tržbách o 80 % na téměř 1,7 miliardy dolarů a generovala přitom pozitivní volné hotovostní toky. O několik měsíců později vložili investoři nový kapitál do společnosti ve výši 1 miliardy dolarů, čímž ohodnotili celou společnost na 31 miliard dolarů.

V roce 2019 ale Airbnb zažívá třetí po sobě jdoucí rok zpomalení růstu tržeb, tržby rostou meziročně “jen“ o 32 % a Airbnb upozornil investory, že tempa růstu tržeb budou nadále zpomalovat.

Zdroj: Financial Times

Společnost přijala opatření na snížení nákladů

Pandemie přinutila Airbnb přehodnotit roky vysokých výdajů na zaměstnance a marketing. Někteří investoři již vyvíjeli na společnost tlak kvůli vysokým nákladům. Airbnb, která naakumulovala čistou ztrátu od roku 2015 do 2019 převyšující jednu miliardu dolarů, byla nucena snížit počet zaměstnanců o 25 % a dočasně pozastavit marketingové výdaje. To společnosti pomohlo ve třetím kvartále dosáhnout zisku, nicméně od začátku roku se pohybuje stále ve ztrátě.

Nový projekt se ještě nerozběhl

Před čtyřmi lety byla spuštěna služba Airbnb’s Experiences, která spojuje lokální průvodce s turisty. Airbnb o této funkci tvrdí, že má k dispozici trh o velikosti 1,4 bilionu dolarů. V prospektu jsou však čísla této služby spojena s těmi z klasického přenocování. Výsledkem je, že nejsou k dispozici žádná relevantní data ohledně výkonnosti Experiences. V případě marketingových škrtů bude pro Experiences složité získávat nové uživatele, i když se společnost může chlubit 91 % organickým růstem svých uživatelů.

Regulace ve vzduchu

Airbnb zdůrazňuje, že její podnikání není příliš závislé na několika velkých městech. Žádné ze 100 000 měst, ve kterých společnost působí, nezodpovídá za více než 2,5 % příjmů. Otázkou je, zdali tohle bude investorům stačit, jelikož 70 % z největších 200 světových měst dle tržeb Airbnb již představilo nějakou formu regulace krátkodobých pronájmů. Nejčastěji se jedná o stanovení maximálního počtu nocí, na které může hostitel legálně nabízet svou nemovitost. Například v Londýně je to 90 nocí za rok, v Paříži je to 120 nocí.

V dalších klíčových městech debaty o regulaci probíhají. V jednom z klíčových měst San Diegu by mohl vejít v platnost požadavek na registraci všech krátkodobých pronájmů do databáze. Podobně to od roku 2018 funguje v San Franciscu, což mělo za následek opuštění platformy tisíci hostiteli. Společnost ve svém prospektu dále uvedla, že roste zájem ze stran vlád na regulaci technologických společností v oblastech daní, ochrany soukromí nebo přístupu k datům.

Celý prospekt Airbnb pro primární veřejnou nabídku akcií (IPO) si můžete prohlédnout zde.

—————————————————————–

Na co si dát po přečtení tohoto článku pozor?

– Článek není investičním doporučením
– Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů
– Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové
– Portu negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích
– Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný nebo zda je pro vás vhodné například tematické investování? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 6,5 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme