Search
Close this search box.

Aktivní vs. Pasivní správa portfolia

Aktivní vs. Pasivní investování

Investoři používají dvě hlavní a naprosto odlišné investiční strategie jak vygenerovat zisk: aktivní správu portfolia a pasivní správu portfolia. Tyto přístupy se liší v tom, jak manažer používá prostředky  v portfoliu v čase. V aktivním přístupu se manažer snaží překonat výkonnost nějakého benchmarku či indexu, zatímco pasivní portfolio manažer se snaží napodobit složení daného indexu. Pře o to, která strategie je lepší a výkonnější, sahá hluboko do historie a může být porovnána s bojem mezi levicí a pravicí.

Aktivní strategie

Aktivní portfolio manažer se bude snažit překonat výkonnost nějakého velkého indexu jako například S&P 500 nebo Euro Stoxx 50. Manažer aktivně sleduje dění na trhu, trendy, zprávy, politickou situaci, ekonomiku, a specifické faktory, které mohou ovlivnit jednotlivé společnosti. Tyto informace pak používá pro rozhodnutí o nákupu a prodeji konkrétních aktiv. Tato strategie zvyšuje možnost překonat daný index.

Pasivní strategie

Na rozdíl od aktivního přístupu, pasivní portfolio manažeři vytvoří portfolio složené stejně jako daný index. Investoři vyberou totožná aktiva, jaká jsou zahrnuta v daném indexu, a uplatní i stejné rozložení a poměr. Díky menší časové náročnosti a menšímu počtu informací, které jsou potřeba, jsou náklady na správu značně menší než u aktivního řízení.

Která strategie je ta správná?

Neustále probíhá velká debata o tom, který z přístupů je lepší. Existují studie a analýzy, které podporují ten či onen přístup a nevypadá to, že by se široká veřejnost byla schopna v dohledné době shodnout. Přesto se v dnešní době většina investičního světa začíná přiklánět k pasivnímu přístupu. Hlavním důvodem je, že se aktivním manažerům nedaří konzistentně překonat indexové, tedy pasivně trh kopírující fondy.

Magazín The Economist provedl analýzu výkonnosti amerických fondů na bázi dat společnosti S&P Dow Jones Indices, globálního leadera ve tvorbě indexů. Záměrem bylo zjistit, kolik fondů, resp. jejich portfolio manažerů, je schopných konzistentně překonat svou konkurenci/trh. Analytici se podívali na 25 % nejvýkonnějších fondů roku 2012 a zkoumali, jak se jim daří v následujících čtyřech letech. Jejich zjištění je poměrně znepokojující, protože svou výkonnost si po čtyřech letech zachovalo jen mizivé procento – přesně 0,5 %. Už po jednom roce přitom z žebříčku nejlepších vypadly celé tři čtvrtiny zkoumaných fondů. Výsledky aktivně spravovaných fondů jsou tak v čase silně nekonzistentní.

Čím je tato nekonzistence způsobena?

Jedním z faktorů jsou vyšší náklady spojené se správou aktivních fondů. Je potřeba mnoho lidí a zdrojů na obsáhlou analýzu trhu. To vše se negativně promítá do ziskovosti fondu. Při prostém kopírování indexu tyto náklady odpadají.

Další teorií je, že úspěšné fondy lákají více investorů, čímž roste objem spravovaného majetku. Větší objem majetku pod správou nutí fond nakupovat větší portfolio aktiv. Tím se rozmělňuje podíl jejich nejlepších aktiv a více se přibližují celému trhu.

Také samotný styl investování, který má každý portfolio manažer velmi osobitý, může být důvodem dlouhodobé nekonsistence výsledků. Portfolio manažeři totiž mají tendenci lpět na svých strategiích i v okamžiku, kdy se podmínky na trzích mění a bylo by záhodno investiční styl přizpůsobit.

Vypadá to, že co se týče amerických akcií, úspěch je založen hlavně na štěstí. Americký trh je tak transparentní, že všichni investoři často čerpají ze stejných zdrojů informací, čímž je velmi těžké pro každého portfolio manažera vybrat tu správnou akcii a získat konkurenční výhodu vůči ostatním.

Jistou šanci tzv. překonat pasivní investování mohou mít fondy a portfolio manažeři zaměření na trhy a aktiva, u kterých nejsou informace lehce dosažitelné. Jedná se třeba o akcie na rozvíjejících se trzích.

U nás v Portu se přikláníme k pasivnímu stylu investování a sledujeme spíše dlouhodobé trendy, podle kterých strategicky upravujeme skladby portfolií. Tím se nám také daří snížit náklady, jelikož snižujeme počet obchodů, a tím i poplatky s tím spojené. Výsledkem je solidní strategie, s nízkými náklady, což se pozitivně promítá do ceny našich služeb.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

opce

Jak fungují opce?

Opce, na které můžete často narazit pod anglickým slovíčkem „options“, jsou finančním nástrojem, který svému majiteli umožňuje obchodovat