Search
Close this search box.

Chytré snižování rizika – funkce, která dohlédne na investiční riziko za vás

Správně budovat majetek a starat se o finance dokáže dát zabrat. Portu je tu od toho, aby svým klientům práci co nejvíc ulehčilo. Ať už chcete investovat s cílem na důchod, nákup auta za 5 let nebo třeba chalupy za 10, Portu vám doporučí vhodně složené portfolio a nyní se o něj v průběhu času také postará. Nově je totiž dostupná funkce Chytré snižování rizika. Ta přizpůsobuje rizikovost portfolia v čase s ohledem na plánovaný výběr tak, abyste lépe dosáhli svých investičních cílů.

Při investování totiž člověk svou investici často na začátku dobře nastaví, ne vždy pak ale myslí na její úpravu v čase. S funkcí Chytrého snižování rizika na to již myslet nemusíte – Portu se o to postará za vás.

Co tedy funkce Chytré snižování rizika umí?

Shrnuto v jedné větě – funkce Chytré snižování rizika zajistí postupné snižování rizikovosti portfolia společně s blížícím se koncem investičního horizontu. A proč rizikovost měnit? Cílem je zajistit, aby vaše peníze vydělávaly na maximum, když to délka investičního horizontu dovoluje, a naopak zamezit výkyvům hodnoty před plánovaným výběrem prostředků.

V praxi dojde zapnutím funkce Chytré snižování rizika k nastavení rizikovosti vašeho portfolia na úroveň odpovídající vašemu profilu a plánované době investice. V průběhu času se bude portfolio přesouvat z rizikovějších stupňů k těm konzervativnějším. Jinými slovy, prostředky se budou postupně přelévat z akciové složky do té dluhopisové nebo do jiných konzervativnějších instrumentů.

 

Proč je to dobré?

Akcie nabízejí možnost vysokého zhodnocení vkladů, což je dělá vhodnou investicí pro ty, kteří investují na delší dobu. Problémem je, že ceny akcií obecně více kolísají a mohou tak negativním pohybem ohrozit hodnotu portfolia. Pokud několik let investujete s cílem pořídit si vysněnou věc, určitě nechcete být v období plánovaného výběru nepříjemně překvapeni náhlými ztrátami.

Proto je dobré společně s blížícím se koncem investičního horizontu zastoupení akciové složky snižovat a peníze přesouvat do více konzervativních instrumentů. Tím se sníží riziko, že o výnosy z akcií přijdete.

Jak si Chytré snižování rizika nastavím?

Funkci si můžete libovolně zapnout při zakládání nového portfolia, pro již založená portfolia ji pak lze dodatečně nastavit v sekci Plánování portfolia. Po jejím zapnutí vám Portu ukáže, jak se bude s blížícím se datem výběru prostředků postupně snižovat rizikovost portfolia.

Toto snižování rizikovosti pak není založeno jen na plánované délce investice, ale respektuje rizikový profil klienta – Portu sestavilo více než 30 různých cest, které co nejlépe odrážejí individuální vlastnosti a potřeby každého z našich klientů.

Měl/a bych si tedy Chytré snižování rizika zapnout?

Nejdříve se zamyslete, zda investujete s konkrétním cílem a také nad tím, kdy si tento cíl chcete splnit. Může se stát, že například při cvičení zjistíte, že cílů máte více, přitom jste však doteď všechny peníze investovali v jednom portfoliu se stejným rizikem. Pokud si cíle nechcete splnit ve stejný časový okamžik v budoucnosti, pak je pro každý z nich vhodné mít portfolio s žádoucím stupněm rizika.

Jasně stanovené cíle a představa o tom, kdy budete chtít peníze vybrat, jsou tedy dobrým začátkem. Pokud chcete, aby za vás Portu vzalo na starost správu rizikovosti portfolia a postupně ji snižovalo, je vhodné si Chytré snižování rizika zapnout. To sice může snížit celkový výnos oproti ponechání vyšší rizikovosti portfolia po celou dobu investování, minimalizuje se však riziko většího propadu v době před plánovaným výběrem. Ve výsledku se tak zvýší pravděpodobnost, že jako investor dosáhnete svého investičního cíle.

Funkce naopak nemusí být vhodná pro ty investory, kteří investují jen tak nebo nemají v plánu peníze vybírat v určitém předem stanoveném časovém momentu. Případně pro toho, kdo ví, že jej nebude „tlačit čas“ a s výběrem může v případě nepříznivé situace třeba o několik měsíců nebo let počkat.

Zároveň platí, že pokud je Chytré snižování rizika zapnuté, nelze již do rizikovosti portfolií nijak zasahovat. Funkce tak nemusí vyhovovat těm, kteří si chtějí rizikovost svého portfolia sami aktivně řídit.

Může mít zapnutí funkce vliv na daňovou povinnost?

Ano, a to kvůli tomu, že snižování rizikového profilu portfolia může být spojeno s prodejem části investičních instrumentů. Povinnosti danit se snažíme zabránit tak, že po snížení rizikového profilu nedojde k překoupení instrumentů jednorázově, ale běží jednoroční doba, po kterou jsou zaslané vklady chytře rozmisťovány mezi instrumenty tak, aby se rozložení portfolia postupně přibližovalo nové cílové struktuře. Tím je možné minimalizovat objem prodejů při přechodu mezi rizikovými stupni. Kromě toho dochází při zapnutí Chytrého snižování rizika k poslední úpravě rizikovosti portfolia 3 roky před plánovaným výběrem.

Dále existuje několik výjimek, kdy mohou být příjmy z prodeje od daně z příjmu osvobozeny. Vše přehledně shrnujeme v našem článku.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Výherce soutěže

Vyhodnocení vánoční soutěže

Na začátku prosince jsme vyhlásili vánoční soutěž Portu, do které se zapojilo téměř 70 z vás. Pravidla byla