Search
Close this search box.

Historie Robo-Advisory

Když lidé slyší poprvé o konceptu algoritmu nebo umělé inteligence řídící jejich investování, bývají mnohdy skeptičtí. Jaký je však vlastně princip algoritmů stojících na pozadí těchto „robotů“? Jaké jsou potenciální výhody a nevýhody využití pokročilých technologií při investování? Na to se podíváme právě v tomto článku.

Kde se vzalo robo-advisory?

První zmínky o „robo-advisors“ se objevují po přelomu tohoto tisíciletí. Jako nový online nástroj je používali hlavně certifikovaní finanční poradci se zaměřením na specifická odvětví. To se změnilo v roce 2008, kdy se robo‑advisory stalo přístupným pro širokou veřejnost a lidé si mohli vytvořit personalizované portfolio sami bez potřeby potkat se osobně s finančním poradcem. První robo-advisory platformy se zaměřovaly na TDF (target-date funds, fondy se snižující se mírou rizika v čase, používané pro spoření na důchod apod.). Jak se ale technologie vyvíjela, podobné algoritmy byly schopné pracovat s komplexnějšími požadavky a jsou nyní schopné maximalizovat výnos při dané míře rizika. V dnešní době se robo-advisory dá použít na množství rizikových skupin investorů, jejich časových horizontů, očekávaných výnosů, apod. Některé platformy jsou schopné portfolio maximálně přizpůsobit požadavkům klienta i co se týče výběru jednotlivých instrumentů nebo ochoty riskovat. Podle žebříčku Business Insider patří v současné době mezi top 5 robo-advisory firem: Betterment, Acorns, Hedgeable, WiseBanyan, a Wealthfront. Ani jedna platforma však neposkytuje své služby českým občanům. Jejich recenze připravujeme.

Dopady a výhody

Ještě na přelomu století bylo investiční poradenství typu individuální správy aktiv převážně pro movité klienty, kteří museli mít k dispozici miliony, ne-li desítky milionů korun. S pokrokem technologií ale tento předpoklad padá, a tím se možnost investovat otevírá širší skupině investorů.

Jednou z hlavních výhod robo-advisory je snížení poplatků. Klasický finanční poradce zahraničí i v Česku si může účtovat až 5% poplatek ze spravované částky, zatímco robo-advisory se většinou pohybuje do jednoho procenta. To značně ovlivňuje čistou výnosnost portfolia.

Další výhodou je, že většinou tyto služby nemají daný minimální objem investice. Klasický asset management vyžaduje minimální investici někdy až stovek tisíc korun, aby se dalo poskládat diverzifikované portfolio z různých instrumentů. V případě robo-advisory je možné investovat již od velmi malých částek při stejné struktuře portfolia. To je obzvláště důležité pro mladé lidi, kteří neměli ještě možnost našetřit mnoho finančních prostředků.

Nemalou výhodou je také to, že tento produkt může seznámit lidi s minimální znalostí finančních trhů se světem investování. K otevření účtu člověk nemusí znát pojmy jako diverzifikace, ETF, rizikový apetit, složené úročení, apod. Robot vše vytvoří za ně a v průběhu let zákazníka pomalu učí a pomáhá mu pochopit princip investování a skladbu portfolií.

Jak fungují?

Nejčastějším využitím robo-advisory je online portfolio management nebo též online správa aktiv, kde na základě klientem vyplněného dotazníku algoritmus doporučí klientovi portfolio na míru. Toto portfolio je následně i s pomocí robota nakoupeno a zároveň v čase spravováno. Správa probíhá přes hodnocení jednotlivých aktiv, hlavně pak jejich vhodnosti pro daného klienta. Zároveň také probíhá kontrola poměrů jednotlivých aktiv v portfoliu, které se může v čase měnit a tím měnit rizikovost. Algoritmus v případě, že najde velkou odchylku nebo usoudí, že portfolio by mělo být přealokováno, provede takové operace, aby vrátil celé portfolio do předem stanovených kolejí.

Hybridní robo-advisory

Jednou z možností, jak využít robo-advisory je takzvaný hybridní způsob, kde je do jisté míry potlačena rozhodovací pravomoc robota.  Algoritmus je spíše používán jako nástroj, který připravuje podklady pro obchodování, ale obchodování samotné neprovádí. Zároveň jsou výstupy z algoritmu kontrolovány portfolio manažerem, který dohlíží na celý proces. Na tomto principu je založeno Portu. Pod dohledem odborníků funguje v Portu algoritmus, který umožňuje automatizovat některé procesy, a tím jim ulehčuje práci a snižuje náklady na provoz.

Jaká budoucnost čeká robo-advisory?

Přes všechny výhody robo-advisory se neočekává, že by kompletně nahradily klasické finanční poradenství. Spíš ho budou doplňovat. Několik společností jako Vanguard nebo Charles Schwab začaly začleňovat robo-advisory do svého portfolia produktů. Existuje velká skupina investorů, kteří preferují osobní kontakt a rádi se na věci ptají a spíše důvěřují člověku než robotovi. Otázkou tedy není, zda robo-advisory nahradí finanční poradce, ale spíš jak se tyto dva světy naučí koexistovat a fungovat v synergii tak, aby nabídly co nejlepší produkt za co nejlepší cenu.

Podle nedávné studie Business Insider budou robo-advisory platformy v roce 2020 spravovat aktiva klientů v hodnotě 8,1 bilionů dolarů.

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme