Search
Close this search box.

Investiční rezerva – nejkonzervativnější možnost zhodnocení korun i eur

Investiční rezerva

V reakci na rostoucí úrokové sazby jsme minulý rok spustili konzervativní produkt Investiční rezerva, který kromě menšího zastoupení investiční složky obsahuje právě úročenou hotovost. Nově je Investiční rezerva dostupná také v eurové variantě. Možnost založit si ji má každý náš klient bez jakéhokoliv omezení.

Připomeňme si, že Investiční rezerva je nejvíce konzervativní produkt od Portu. Jedná se o investiční službu, u které je primárním investičním cílem ochrana vložených prostředků proti znehodnocení při současné minimální míře kolísání hodnoty a jejíž složení je aktivně spravováno.

Složení Investiční rezervy a její cíl:

K dosažení svého cíle využívá Investiční rezerva dvě základní složky:

První složka je tvořena úročenou hotovostí – Od 3. 5. 2024 je výše úročení 4,75 % pro korunovou a 3,5 % pro eurovou úročenou hotovost. Tato složka produktu je srovnatelná se spořicím účtem. Jejím cílem je přinášet pozitivní zhodnocení sazbou, jejíž výše je navázaná na aktuální základní sazbu ČNB (respektive sazbu ECB v případě eurové rezervy). Přesná výše sazby je dána na základě obchodní dohody s protistranou. Portu se vždy snaží vyjednat co nejvýhodnější sazbu a průběžně jedná s několika protistranami, u kterých může hotovost úročit. Z hlediska bezpečnosti je hotovost u banky vždy evidována na jméno zákazníka a je tak pojištěna dle Zákona o bankách do výše 100 000 eur.

Druhá složka je investiční. Je tvořena diverzifikovanými investičními instrumenty typu ETF (globální akcie, dluhopisy a zlato), jejichž cílem je dosahovat dlouhodobějšího zhodnocení vložených peněz. Hodnota těchto investičních instrumentů může v čase růst i klesat, a nelze proto zaručit, že bude výnos z Investiční rezervy pouze kladný.

Poměry těchto dvou složek se liší podle zvolené varianty rezervy, stejně jako se mění zastoupení složky akciové, dluhopisové a komoditní na základě rizikového stupně našich Portu portfolií.

Opatrnější investiční rezerva má jako primární cíl co nejvíce minimalizovat kolísání hodnoty a vyhnout se negativním propadům. Investiční složka je proto zařazována jen v příznivé tržní situaci, a to v malé míře. Opatrnější investiční rezerva může alokovat až 100 % hotovostní složky a investiční složku po určitou dobu zcela vynechat. Zpravidla v dobách vysokých sazeb (respektive vysokého úročení hotovosti) je poměr úročené hotovosti vyšší.

Od 3. 5. 2023 Opatrnější varianta obsahuje 99,50 % úročené hotovosti. Tato hotovost je úročena sazbou 4,75 %, jedná se o nejlepší možnou sazbou, kterou se nám podařilo vyjednat. Investiční složka aktuálně není zastoupena a po dobu takto vysokých úrokových sazeb není v plánu ji zařazovat. O zařazení investiční složky (respektive před nakoupením instrumentů) by byli investoři dostatečně dopředu informováni. 

Odvážnější investiční rezerva má cíl při minimálním kolísání hodnoty přinášet mírně vyšší zhodnocení než Opatrnější varianta. Investiční složka je proto zařazována vždy (minimálně z 15 % hodnoty). Její zastoupení se však v čase může měnit s ohledem na tržní situaci. Zpravidla v dobách nízkých sazeb (respektive nízkého úročení hotovosti) je poměr investiční složky vyšší.

Od 3. 5. 2024 Odvážnější varianta obsahuje 84 % úročené hotovosti (úročené sazbou 4,75 %) a po 5 % globálních akcií, protiinflačních dluhopisů a zlata. Zbylé 1 % je drženo v hotovosti. U této varianty již investiční komise neplánuje podíl úročené hotovosti navyšovat. Při větším snižování sazeb má naopak v plánu podíl investiční složky na úkor úročené hotovosti zvyšovat.

Eurová investiční rezerva je obdoba opatrnější varianty korunové rezervy a v současnosti obsahuje 99,50 % úročené hotovosti. Úrok je navázán na vkladovou facility sazbu ECB, v současnosti je úročena 3,5 % ročně. Založit si ji můžete v rámci vašeho eurového účtu.

Aktuální složení investičních rezerv si můžete prohlédnout níže. S ohledem na aktuální tržní situaci se mohou poměry hotovostní a investiční složky v čase měnit na základě rozhodnutí investiční komise.

Limity variant Investiční rezervy

Pro všechny varianty Investiční rezervy jsou stanoveny limity pro minimální a maximální podíl investiční složky a také roční cílený výnos a největší očekávaný pokles na hodnotě. Shrnuje to následující tabulka.

Jak novou Investiční rezervu založit? 

Je to jednoduché. Pokud chcete založit Investiční rezervu v korunách, stačí na stránce Souhrn kliknout Založit novou investici a zvolit Investiční rezervu. V nastavení vybrat, zda chcete založit opatrnější nebo odvážnější variantu.

Pokud chcete založit Investiční rezervu v eurech, založte si eurový účet po kliknutí vpravo nahoře na souhrnu na vaše iniciály a následně založte Investiční rezervu v eurech. Eurová investiční rezerva je dostupná pouze v jedné variantě.

Objem peněz vložených do Investiční rezervy není nijak limitován a ani její založení není ničím podmíněno. I nadále platí, že jména bank, u kterých je aktuálně hotovost uložena a úročena nebude Portu z obchodních důvodů zveřejňovat –⁠ právě proto, aby mohla zajistit takto zajímavé úročení.

Pokud se chcete  dozvědět o Investiční rezervě více, můžete si přečíst stránky produktu, případně sekci nejčastějších dotazů nebo nás kontaktujte na chatu či emailem.

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Top 3 podle Martina Stuchlíka

Spolu se spuštěním možnosti investovat do individuálně složených strategií Portu připravilo investiční sérii rozhovorů „Top