Search
Close this search box.

Investování do nemovitostních fondů jako další možnost zhodnocení volných finančních prostředků

Vzhledem k současné situaci, kdy se úrokové míry na spořících účtech pohybují do jednoho procenta, velké množství lidí hledá alternativní řešení pro uložení svých volných finančních prostředků. Jednou z variant přinášející dostatečné zúročení pro konzervativní investory může být investování do nemovitostí prostřednictvím nemovitostních fondů.

O co se vlastně jedná?

Fungování nemovitostního fondu je velice podobné jiným podílovým  fondům, které jsou už známé delší dobu na našem trhu. Nemovitostní fond prodává podílové listy investorům, za inkasované peníze pak nakupuje různé typy nemovitostí do svých portfolií. Jedná se většinou o sklady, kancelářské budovy nebo nákupní centra. Investor  se tedy pomocí podílových listů stává minoritním vlastníkem části portfolia tvořeného právě těmito nemovitostmi.

Jaké jsou hlavní výhody?

Pro volbu této alternativy v současné době nahrává fakt, že ceny nemovitostí jsou na rekordně vysoké úrovni. Podle průzkumu, prováděného mezi developery analytickou společností CEEC Research s.r.o., by tyto měly i nadále růst. Ceny nemovitostí se často pohybují i o třetinu výše, než tomu bylo v minulých letech. Zejména pak ve velkých městech, kde se jedná o rozdíly v řádech milionů, je koupě nemovitosti pro menší investory zcela nedostupná. Naproti tomu investice do nemovitostních fondů může být finančně dostupná každému. Minimální hodnota vkladu se pohybuje již v řádu několika set korun.

Většina portfolií, které nemovitostní fondy nabízí, se skládá z více objektů.  Tím je minimalizováno riziko spojené s konkrétní budovou. Mezi velké pozitivum lze také řadit fakt, že investorovi odpadají všechny starosti související se správou tohoto majetku. Ať už se jedná např. o hledání vhodných nájemníků, možné problémy s vymáháním nájemného nebo různé typy oprav.

Dalším velkým lákadlem je atraktivita nemovitostí, které lze skrze podílové listy vlastnit. I když jste třeba student, který se rozhodl si měsíčně odložit pár stovek z kapesného a investovat je, můžete se stát majitelem zlomku velmi zajímavých projektů, a tím se spolupodílet na výnosech, které prostory přináší.

Pro mnoho lidí je také velice důležitá likvidita investice. Podílový list lze na rozdíl od koupě nemovitosti jednoduše koupit či prodat a relativně rychle inkasovat peníze. Zhodnocení se běžně pohybuje v rozmezí 2 – 4 % ročně v závislosti na délce investice.

Na co si při výběru nemovitostního fondu dávat pozor?

Mezi hlavní kritéria, která bychom měli při výběru vhodného nemovitostního fondu zvažovat, patří především historie, zkušenosti a renomé společnosti, poskytující tuto službu. V současné době je na trhu hned několik nemovitostních fondů, které tyto nároky splňují. Liší se zejména velikostí a množstvím nemovitostí v portfoliu, lokalitě nebo úvěrovým zatížením celého portfolia. Právě informace o tom, zda fond využil úvěru na koupi těchto nemovitostí, patří ke klíčovým. Zpravidla platí, že čím větší část portfolia je zatížena úvěrem, tím větší riziko tato investice přináší. Dále je také dobré mít přehled o rozložení portfolia nebo ještě lépe, znát konkrétní nemovitosti, které se v portfoliu objevují.

Dobře prozkoumejte rovněž poplatkovou strukturu fondu, která může čistý výnos zásadně ovlivnit. Nemovitostní fondy si účtují ve srovnání s jiným typem podílových fondů obvykle vyšší poplatky, a to jak za vstup, tak za správu a výstup z fondu. Výstupní poplatek může být dokonce tak vysoký, že se nevyplatí peníze z fondu vybírat dříve než po několika letech. S likviditou to efektivně tedy nemusí být tak zřejmé, jak to na první pohled vypadá.

I přes růst oblíbenosti nemovitostních fondů je třeba mít na paměti, že pokud chceme investováním dosahovat relativně jistých zisků, je třeba mít své investiční aktivity rozložené. Reality jsou nezávislé na kapitálových trzích a jejich vývoj je zpravidla odlišný. Proto je dobré kombinovat investice do nemovitostí s těmi do akcií či dluhopisů a mít tak zajištěno, že i když byste náhodou ztratili na investici do jednoho typu aktiva, druhý typ Vám může vydělávat. Více o diverzifikaci se můžete dočíst zde.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme