Search
Close this search box.

Investování jednoduše #8: Deset základních pojmů ze světa investic

investovani-jednoduse-8

V dalším dílu našeho seriálu Investování jednoduše se podíváme na ty nejzákladnější pojmy, které by měl znát každý začínající investor. Investování vyžaduje porozumění několika klíčovým termínů, které formují základy úspěšného rozhodování na finančních trzích. Pro začátečníky, kteří se teprve seznamují s investičním světem, jsme vybrali deset klíčových pojmů. Díky tomu pro vás bude vstup do investičního světa srozumitelnější a jednodušší.

1. Akcie

Akcie představují vlastnický podíl v kapitálu společnosti. Když investujete do akcií, stáváte se akcionářem, což znamená, že máte právo podílet se na ziscích společnosti a hlasovat na akcionářských schůzích. Investoři nakupují akcie v očekávání růstu jejich hodnoty nebo formou podílu na zisku (tzv. dividendy).

2. Dluhopisy

Dluhopisy jsou cenné papíry představující formu půjčky emitentovi, kterým může být stát nebo soukromá firma. Ti, kdo drží dluhopisy, jsou v podstatě věřitelé, jimž emitent zaručuje pravidelné úrokové platby a vrácení půjčeného kapitálu na konci splatnosti. Dluhopisy jsou považovány za méně rizikové než akcie, mívají ale také nižší výnos. 

3. Index

Index je statistický ukazatel sledující výkonnost konkrétního trhu nebo odvětví. Investoři často porovnávají výkonnost svých investic s vývojem indexů, jako jsou americký S&P 500, evropský Euro Stoxx 50 nebo třeba pražský PX, které představují reprezentativní vzorky trhu.

4. ETF (Exchange-Traded Fund)

ETF je obchodovatelný fond, který sleduje výkonnost konkrétního indexu nebo odvětví. ETF se obchoduje na burze, a tedy je možné jej kupovat a prodávat podobně jako akcie. Tato forma investice umožňuje diverzifikaci a likviditu za relativně nízké náklady.

5. Diverzifikace

Diverzifikace je strategie rozložení investic mezi různá aktiva nebo odvětví s cílem minimalizovat riziko. Investoři používají diverzifikaci k snížení dopadu potenciálních ztrát spojených s jednotlivými investicemi. Dobře diverzifikované portfolio zahrnuje různé typy aktiv.

6. Výnos

Výnos představuje procentuální změnu hodnoty investice v daném časovém období. Investoři sledují výnosy k hodnocení efektivity svých investic. Vyšší výnos obvykle znamená vyšší riziko, ale i vyšší potenciální zisk.

7. Riziko

Riziko v investicích odkazuje na pravděpodobnost ztráty nebo nepředvídatelných změn v hodnotě investice. Správa rizika je klíčovým aspektem investování, a investoři se snaží vyhodnotit a minimalizovat rizika spojená s jejich portfoliem.

8. Likvidita

Likvidita vyjadřuje schopnost rychlého nakupování nebo prodávání investice bez výrazného vlivu na její cenu. Investoři často preferují likvidní aktiva, protože umožňují rychlou realizaci změn v investiční strategii. Například veřejně obchodované akcie mají vysokou likviditu, protože je lze téměř okamžitě prodat na burze. Naproti tomu nemovitosti mají nižší likviditu, protože prodej nemovitosti většinou trvá delší dobu.

9. Dollar-Cost Averaging

Dollar-Cost Averaging (průměrování dolarových nákladů) je strategie, kdy investoři pravidelně investují pevnou částku peněz, bez ohledu na aktuální cenu aktiv. Tato metoda umožňuje rozložit nákup aktiv v čase, což může pomoci minimalizovat dopady krátkodobých cenových výkyvů na trhu.

10. Portfolio

Portfolio představuje soubor všech investic vlastněných investorem. Správně sestavené portfolio zahrnuje různá aktiva a odvětví s cílem dosáhnout optimální diverzifikace a minimalizovat tak riziko. Investoři vytvářejí portfolio s ohledem na své finanční cíle a toleranci k riziku.

Investování je klíčem k finanční nezávislosti a budování bohatství. Důležité je začít co nejdříve, a to i s menšími částkami. S postupným růstem znalostí a zkušeností pak můžete postupně zkoušet složitější investiční nástroje. Zároveň ale buďte trpěliví a investujte s rozvahou. Nevíte, jak na tom jste s finančními znalostmi? V našem rychlém kvízu investiční gramotnosti si to můžete ověřit.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Seriál o českém fintechu: Invester

Kromě toho, že se vám vytrvale staráme o investiční portfolia, tak také sledujeme českou fintech scénu. Momentálně nás