Search
Close this search box.

Investování na Portu Gallery – modelový příklad

Investování na Portu Gallery do vzácných historických předmětů probíhá pomocí investičních certifikátů. V tomto článku si na modelovém příkladu ukážeme, jak celá investice funguje po technické stránce i jak je to s investičním certifikátem z hlediska jeho ekonomiky.

Pěkně popořádku – co je to vlastně investiční certifikát?

Investiční certifikát je cenný papír, jehož hodnota se odvíjí od hodnoty podkladového aktiva, na který je navázaný. Vydavatel investičního certifikátu – tzv. emitent – připraví před vydáním takového investičního certifikátu přesný popis, jak certifikát funguje, kdy vzniká a zaniká a od jakých podkladových aktiv se jeho hodnota odvíjí. Všechny tyto informace zveřejní v emisních podmínkách – klíčovém dokumentu pro každý investiční certifikát. O proces vydání – emise – certifikátů, jejich správu a nakládání s investovanými prostředky se pak stará zpravidla obchodník s cennými papíry – u Portu Gallery jím je česká společnost WOOD & Company, dozorovaná Českou národní bankou.

Podkladovými aktivy, od nichž odvozují certifikáty svou hodnotu, mohou obecně být například akcie, indexy, komodity, ale třeba i hmotné předměty nebo kombinace několika aktiv dohromady. V případě Portu Gallery jsou těmito podkladovými aktivy sběratelské nebo historické předměty, které Portu na své platformě postupně představuje. Princip fungování takového certifikátu si ukážeme na příkladu vůbec prvního nabízeného předmětu – honosného amerického veterána Nash Healey Roadster z roku 1952, vozu, jehož eleganci a vzácnost oceňují experti po celém světe.

Modelový příklad: fungování certifikátu Nash Healey 1952

Jak již název naznačuje, podkladovým aktivem tohoto certifikátu je vůz Nash Healey. Nákupem certifikátu se tak investoři mohou těšit po dobu několika let z vlastnictví unikátního historického vozu a podílet se na ekonomických aspektech s vlastnictvím spojených. Investiční certifikát dle své dokumentace předpokládá, že bude vůz po dobu několika let držen a, bude-li Portu osloveno se zajímavou nabídkou na odkup, následně prodán na základě hlasování investorů. Předpokládá se, že doba držení vozu (a tedy i investiční horizont certifikátu) bude 5 let.
Hodnota investičního certifikátu – a tedy výplata investorům zpět – se odvíjí primárně od tržní ceny vozu; není to však jediný faktor. S vlastnictvím historického vozu, jeho skladováním, údržbou, zachováním jeho hodnoty, ale i přípravou na prodej jsou spojeny náklady, které se také promítají do hodnoty investičního certifikátu. S těmito náklady se dopředu počítá a součástí investičního certifikátu je i hotovostní rezerva, ze které jsou náklady po dobu předpokládaného investičního horizontu kryty. Odhad těchto nákladů byl proveden při přípravě investičního certifikátu na základě uzavřených kontraktů, cen obvyklých i očekávání expertů z investiční komise. Počítá se jak s pravidelnými náklady na garážování a zabezpečení, pojištění, pravidelnou údržbu, pravidelné přecenění vozu znalcem, tak s vytvořením rezervy na nepředvídané události.

O všech vynaložených nákladech Portu transparentně informuje investory – a to jak v čtvrtletních zprávách, tak zprávami a pravidelnou úpravou aktuální hodnoty investičního certifikátu v online aplikaci. Nevyužitá hotovost samozřejmě zůstává složkou investičního certifikátu a po prodeji vozu je součástí výplaty investorům. Nyní si na zjednodušeném příkladu ukážeme, jak je stanovena konečná hodnota certifikátu po prodeji vozu.

Jaká bude výše výplaty z investičního certifikátu?

Nejprve připomeňme, jaká byla struktura certifikátu na počátku investování – v době jeho úpisu. Tu nalezneme na stránce s detailem vozu a vypadá následovně:

Tabulka 1: Struktura certifikátu na začátku

Celkově byla velikost emise 2 800 000 korun, z čehož 2 322 000 byla hodnota vozu a zbytek hotovostní rezerva připravená na úhradu nákladů po dobu investičního horizontu. Hodnota vozu byla určena na základě znaleckého posudku.

Předpokládejme nyní, že nastane následující hypotetická situace, říkejme jí pozitivní scénář. Vůz bude držen po dobu 4 let a následně prodán za cenu 4 000 000 korun. Během držení dojde k vynaložení skutečných nákladů ve výši 376 400 Kč. Kromě úhrady pravidelných nákladů, jejichž detail shrnuje následující tabulka, byla provedena ještě neočekávaná oprava vozu za účelem zachování jeho hodnoty ve výši 90 000 korun.

Tabulka 2: Struktura certifikátu po 4 letech

Jak vidíme výše, z prodejní ceny vozu se musí odečíst daň z přidané hodnoty, kterou Portu Gallery musí uhradit, ale naopak se k ní přičte hotovost, která nebyla využita . Celková konečná hodnota certifikátu, která se rozdělí mezi investory, je tedy 3 749 220 korun, což odpovídá celkovému zhodnocení + 33,9 % (respektive + 7,6 % p.a.). Pokud by například jeden investor na počátku vložil částku 100 000 Kč, bylo by mu vyplaceno 133 900 Kč.

Připomeňme však, že se jedná pouze o ilustrativní příklad principu fungování certifikátu a přesný investiční horizont ani prodejní hodnotu vozu a konečné náklady nelze předvídat. Ukázka počítá s pozitivním scénářem, samozřejmě existuje riziko, že cena podkladového aktiva bude v čase klesat. Toto riziko lze diverzifikovat například tak, že budete investovat na Portu Gallery postupně do několika sběratelských předmětů najednou.

——————–

Na co si dát po přečtení tohoto článku pozor?

– Článek není investičním doporučením
– Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů
– Investice do sběratelských předmětů jsou vždy rizikové
– Portu negarantuje dosažení výnosů z investice do sběratelských předmětů
– Nejste si jistí, zda je pro vás investování na Portu Gallery vhodné? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Bacíková INEV

Finanční vzdělávání ve školách

Finanční vzdělávání ve školách nestíhá tempu moderních technologií a vymožeností, které 21. století přináší. Do Portu Podcastu jsme pozvali Martinu Bacíkovou, která v roce 2016 založila Institut ekonomického vzdělávání (INEV).