Search
Close this search box.

Investováním za svými cíli

Portu přidává novou funkci v podobě nástroje plánování portfolia. Investorům se otevřela možnost takzvaného „goal-based“ investování, neboli investování za účelem dosažení konkrétního cíle. Pokud investor vyplní cílovou částku, Portu mu doporučí, jakou částku je vhodné jednorázově nebo pravidelně vkládat, aby cíle dosáhl.

Počátkem tohoto týdne mohli investoři zaznamenat drobnou změnu v aplikaci Portu – přibyl nástroj pro lepší plánování jejich investice. V sekci plánování portfolia je nyní možnost nastavit cílovou částku, na jejímž základě Portu vyhodnotí, jak by bylo vhodné nastavit výši vkladů, a to ať už jde o investování jednorázové nebo pravidelné. Portu také umí vyhodnotit, zda aktuálně nastavená výše vkladů bude na dosažení cíle pravděpodobně stačit, či je potřeba částku upravit.

Nástroje investování za účelem dosažení cíle – tzv. goal based investing – jsou ve světě hojně rozšířené především mezi lidmi, kteří investují s jasnou vidinou, jak v budoucnu zhodnocené prostředky využijí. Může se jednat například o přípravu dostatečných finančních prostředků před odchodem na důchod, nákup automobilu, popřípadě nemovitosti nebo třeba i chuť zaplatit za několik let dětem studium v zahraničí.

Poslední uvedená situace je příkladem Jany (43), která by si pro svého třináctiletého syna Patrika přála zajistit kvalitní studium v zahraničí, například ve Švýcarsku, kam sama ráda jezdí. Školné po dobu studia na prestižní univerzitě v St. Gallen ale vyjde na 450 tisíc. Než syn dokončí gymnázium, bude to ještě 6 let. To dává Janě prostor finanční prostředky připravit a současně i ohraničuje investiční horizont. Ke stotisícovému počátečnímu vkladu, který Jana plánuje udělat, Portu doporučuje vkládat měsíčně 3 900 Kč, aby byl její cíl dosažen. Alternativou by pak bylo vložit jednorázově 340 tisíc. Vkládat peníze postupně je však jistější, jelikož se člověk vyhne případnému špatnému načasování investice. 

Své portfolio si také Jana pojmenovala podle cíle, který sleduje. Název portfolia jde kdykoliv změnit – stačí na stránce plánování kliknout do pole se jménem a přepsat jej.

Po nastavení cílové částky a vkladů bude Portu sledovat vývoj portfolia a kontrolovat, zda je investor na dobré cestě ke svému cíli. Pro výpočet doporučení používá Portu pokročilý matematický model, který na základě historických dat predikuje různé scénáře budoucího vývoje a jejich pravděpodobnosti. Výši vkladů pak doporučí tak, aby se očekávaná hodnota portfolia v době dosažení délky investování rovnala cílové částce. Vzhledem k tomu, že model vždy zohledňuje i aktuální vývoj na trzích, doporučené částky se mohou v čase měnit. V případě, že by bylo potřeba upravit výši vkladů, investora upozorní notifikací a doporučí nové částky.

Do budoucna má Portu v plánu služby v oblasti finančního plánování dále rozvíjet. Věnovat se bude například pokročilejšímu plánování investování na důchod i se zohledněním očekávaných příjmů a výdajů nebo investičním strategiím s proměnlivým složením portfolia v závislosti na zbývající délce investičního horizontu. Nově spuštěné plánování portfolia vyzkoušejte po přihlášení zde, tlačítko najdete v detailu každého portfolia.

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 5,25 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Kouzlo tichého bohatství

V jednom z nedávných článků jsme představovali hnutí FIRE, jenž usiluje o finanční nezávislost v co nejnižším věku.

Na pivu s analytiky Portu

Na pivu s analytiky #2: Únorový přehled

Druhý díl měsíčního souhrnu z investičních parketů, financí a byznysu je tady! Analytický tým investiční platformy Portu ve složení Lukáš Raška, Marek Pokorný a Marek Malina vám budou každý měsíc přinášet shrnutí toho nejdůležitějšího. Kdo se tento měsíc nanominoval do žebříčku babrák měsíce?