Search
Close this search box.

Jak fungují opce?

opce

Opce, na které můžete často narazit pod anglickým slovíčkem „options“, jsou finančním nástrojem, který svému majiteli umožňuje obchodovat s určitým aktivem za předem danou cenu. Nakoupením opce získáváte předkupní právo na nákup daného aktiva v předem určený čas (nebo dříve) za předem určenou cenu.

Jak se opce, kterým se věnuje dnešní článek, liší od tzv. futures kontraktů, jimž jsme se na blogu nedávno věnovali? Základní rozdíl je především v povinnosti nákupu, či prodeje. U zmiňovaných futures se uzavřením kontraktu zavazujete k nakoupení za předem domluvenou cenu. Zatímco při obchodování s opcemi takovou možnost pouze získáváte, avšak ve chvíli, kdy pro vás tato operace není výhodná, nemusíte ji dodržet.

Není to ale jen tak. Za tuto výhodu musíte počítat s poplatkem, který z pozice kupujícího hradíte okamžitě a nezávisle na budoucím provedení dohodnutého obchodu. Jeho hodnotu udává především smluvená cena a čas do vypršení kontraktu. Pokud by některá z předchozích řádek nebyla jasná, pojďme si tento kontrakt vysvětlit na ukázkové situaci.

Na výstavě moderního umění vás zaujme jedno z vystavených děl. Rádi byste ho koupili, ale plánujete renovaci svého domu a nevíte, zdali na něj po renovaci najdete vhodné místo. Dohodnete se tedy s autorem, že po dobu 2 měsíců neprodá obraz nikomu jinému a kdykoliv v těchto 2 měsících ho můžete koupit za předem stanovenou cenu 35 000 Kč. Za tuto možnost je však autora nutné nějak odškodnit, a proto se dohodnete, že mu nezávisle na vašem nákupu ihned dáte 5 000 Kč.

Po renovaci zjistíte, že obraz by se náramně vyjímal ve vašem obýváku a dokonce díky autorově výstavě v prestižní galerii v Paříží stoupla hodnota obrazu na 100 000 Kč. Na základě předchozí dohody s autorem, která ho zavazuje k prodeji za stanovenou cenu, za obraz zaplatíte pouze 35 000 Kč. Tento obchod zjednodušeně přibližuje obchodování s opcemi. Na tomto kontraktu jste vydělali 60 000 Kč, protože jste zaplatili 35 tisíc za obraz vysoké hodnoty a 5 tisíc za dohodnutý kontrakt.

Ne vždy se ale daří. Představte si, že místo úspěchu na výstavě v Paříži by se zjistilo, že autor je pouhým plagiátorem, který překresluje díla jiného slavného malíře. Hodnota jeho obrazů by poklesla na nulovou hodnotu. Přijdete v takové situaci o 40 000 Kč? Díky uzavřenému opčnímu kontraktu přijdete pouze o 5 000 Kč, jelikož obraz koupit můžete, ale nemusíte. Minimalizujete tak svoji ztrátu, která je o 30 tisíc nižší, než kdybyste obraz koupili hned na výstavě.

Opce na akciovém trhu

Dohod, které jsou podobné našemu příkladu, lze nalézt více. Pojďme se ale přesunout na akciové a komoditní trhy a vysvětlit si některé pojmy, se kterými se můžete setkat. Už víme, že kontrakt, který uzavíráme, se nazývá opce, a poplatek, který platíme za jeho uzavření, je opční prémie. Velikost opční prémie je závislá především na dvou nejdůležitějších proměnných. První z nich je cena, na které se dohodneme. Nazýváme ji strike price. Druhou, neméně důležitou proměnnou, je čas, který zbývá do vypršení opce. V tomto případě mluvíme o času expirace. Na následujícím příkladu si ukážeme, jak tyto proměnné působí na danou opci.

Akcie firmy Apple stojí 170 USD. Předpokládáme, že její hodnota poroste, a proto nakupujeme CALL opci (tzn. opci, která nás opravňuje k nákupu. Opakem je PUT opce, kdy máme naopak možnost prodat). Čím nižší hodnotu budoucího nákupu budeme požadovat, tím vyšší bude opční prémie. Proč? Je pravděpodobnější, že cena akcie se posune na 175 USD, než na 250 USD. Stejně tak bude opční prémie záviset na expiračním měsíci. Důvod je podobný, jako v předchozím případě. Cena akcie s největší pravděpodobností zaznamená větší pohyb za období 6 měsíců, než za měsíc. V případě nákupu opcí na akciovém trhu je důležité vědět, že jeden kontrakt znamená právo na nákup 100 akcií – opce tak kupujeme po stovkách.

Pro náš příklad si představme, že jsme zaplatili 50 USD (100*0,5 USD) za kontrakt na nákup 100 akcií firmy Apple se strike cenou 200 USD a expirací za 4 měsíce. To znamená, že kdykoliv v období těchto 4 měsíců můžu nakoupit akcie firmy Apple za 200 dolarů. Pokud by tedy cena nečekaně vzrostla, například na 250 dolarů, výrazně na tom vyděláme.

Tabulka 1: zisk/ztráta nakupujícího a prodávajícího při dokončení kontraktu se strike cenou 200 USD s opční prémií 50 USD

Hodnota akcie na konci kontraktu Zisk/ztráta nakupujícího Zisk/ztráta prodávajícího
0 USD – 50 USD + 50 USD
100 USD – 50 USD + 50 USD
150 USD – 50 USD + 50 USD
200 USD – 50 USD + 50 USD
210 USD + 950 USD – 950 USD
250 USD + 4 950 USD – 4950 USD
500 USD + 29 950 USD – 29 950 USD

U výpočtu je třeba brát na vědomí, že jeden kontrakt opravňuje kupujícího k nákupu 100 kusů akcií. Rozdíly je tak nutné vynásobit stem a odečíst zaplacenou částku za opční prémii.

Vnitřní a časová hodnota opce

Stejně jako u futures kontraktů, i u opcí často nedochází k dokončení kontraktu. Důležitější je proměnná hodnota kontraktu. Na jednu stranu ji snižuje čas – čím blíže k expiraci, tím nižší hodnota opce. Na druhou stranu ji ovlivňuje aktuální hodnota akcie. Pokud by v našem příkladu akcie Applu za měsíc vystoupala na 185 USD, tak díky přiblížení k naší strike ceně nabere opce hodnotu. Část této hodnoty ale ztratí z důvodu, že do expirace kontraktu zbývá méně času. Díky těmto pohybům se cena našeho kontraktu může posunout například na 60 USD. Pokud ho jinému zájemci prodáme, vyděláme 10 dolarů a spekulace je tím pro nás ukončena.

Stejně jako opce můžete nakupovat, můžete je i prodávat. V tom případě je ztráta kupujícího vaším ziskem. Vrátíme-li se k našemu příkladu s akciemi Apple a budeme předpokládat, že jste na straně prodávajícího, tak vaším cílem je, aby hodnota akcií firmy Apple nevystoupala nad smluvených 200 USD. Pokud bude hodnota akcií nižší, nemá pro kupujícího smysl dokončit kontrakt a váš profit činí 50 USD, inkasovaných jakožto opční prémie. Pokud však nastane situace, kdy hodnota vystoupá nad 200 USD, vzniká pro vás povinnost rozdíl mezi smluvenou a aktuální cenou dorovnat.

Důležitým rozdílem mezi nakupujícím a prodávajícím je hranice ztráty a zisku. Maximum, které můžete z pozice poptávajícího ztratit, je opční prémie, kterou na začátku zaplatíte. Oproti tomu váš zisk je teoreticky neomezený. Pro prodávajícího je situace opačná. Horní hranicí jeho zisku je opční prémie, zatímco ztráta může nabývat velmi vysokých hodnot.

Portu a opce

Díky opční prémii, kterou lze ze strany nakupujícího regulovat maximální hranici zisku, lze lehce nabýt pocitu, že opce jsou vhodným instrumentem pro proniknutí do světa obchodování. Není to úplně pravda. Opce jsou dynamickým a složitým finančním instrumentem. U opcí narážíme nejen na pákový efekt, ale na nutnost sledovat vícero faktorů ovlivňujících hodnotu opce. I proto opce řadíme mezi rizikovější finanční instrumenty a ve vašich portfoliích na ně nenarazíte. Opce jsou spekulačním nástrojem a praktickým opakem strategie, kterou pro naše klienty volíme.

Mnoho obchodníků s opcemi vás může lákat na několikanásobné zhodnocení vašich investic. Těchto výnosů však často nedosahují a pokud ano, jedná se o krátká období, kde často mluvíme spíše o štěstí, než finančních schopnostech. Tito obchodníci, na rozdíl od Portu, s penězi svých klientů spekulují a vystavují se rizikům plynoucím z aktivního investování. V případě ztráty financí svých klientů jim často stačí změnit jméno, pod kterým vystupují, a svůj pochybný byznys mohou začít od znova. S Portu máte představu, jaké budou vaše zisky, a můžete tak vsadit na dlouhodobě konzistentní vývoj trhu, jehož historii lze vždy dohledat.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme