Search
Close this search box.

Jak nejlépe měřit výkonnost vaší investice?

Každého investora zajímá úspěšnost jeho investice v čase – to je víceméně primární cíl všech investorů. V Portu často dostáváme otázky ohledně toho, jak ji nejlépe vyhodnotit. Existuje několik typů výnosů, každý se přitom na výkonnost dívá z jiného úhlu pohledu. V tomto článku si shrneme, jak se jednotlivé metody výpočtů výnosů od sebe liší a v jakých situacích se nejvíce používají.

Poté, co se přihlásíte ke svému účtu a podíváte se na detail svého portfolia nebo strategie, uvidíte několik různých metrik výnosů vaší investice: aktuální (absolutní), jednoduchý, časově vážený a peněžně vážený výnos. Abyste byli schopni úspěšnost vaší investice správně vyhodnotit, vysvětlíme si, co každý výnos znamená a jak se počítá. V závěru si pak shrneme, jak nejlépe jednotlivé typy výnosů použít.

1. Jednoduchý výnos

Jak sám název napovídá, jednoduchý výnos lze snadno spočítat, a to jako podíl absolutního výnosu vaší investice (tj. peněžního zisku nebo ztráty) k celkovým čistým vkladům (vklady minus výběry) za dané období. V případě, že byste vložili počáteční vklad a pak už jen sledovali, jak se vaše investice vyvíjí, bylo by možné výnos takto jednoduše spočítat – v tomto případě by byl jednoduchý výnos dobrým ukazatelem toho, jak si vaše investice vedla. Situace se však značně komplikuje, pokud v průběhu času dochází k dalším peněžním tokům. Právě pravidelné vklady nebo případné výběry jednoduchý výnos ovlivňují a výsledné výnosové procento tak ztrácí smysl. Podívejte se na následující příklady:

Scénář 1: Zhodnocování počátečního vkladu

Představte si, že vložíte na své portfolio 10 000 Kč a po roce se vám tento vklad zhodnotí na 11 000 Kč. Jednoduchý výnos je: JV = 1 000/10 000 = 10 %. V tomto případě dává jednoduchý výnos smysl a je možné ho použít jako měřítko toho, jak se investovaným penězům vedlo.

Scénář 2: Výběr peněz na konci sledovaného období

Uvažujte počáteční vklad ze scénáře 1. Dále si představte, že se po roce rozhodnete vybrat většinu svých prostředků. Z celkové hodnoty vaší investice 11 000 Kč vyberete 10 500 Kč. Jednoduchý výnos tak k tomuto okamžiku bude: JV = 500/(10 000 – 10 500) = -100 %. Jednoduchý výnos nesprávně ukazuje záporné hodnoty i přes to, že jste ve skutečnosti dosáhli zisku.

Scénář 3: Pravidelné vklady během sledovaného období

Uvažujte počáteční vklad ze scénáře 1. Po půl roce jste na své portfolio vložili dalších 10 000 Kč, které se vám za druhé pololetí zhodnotí o 500 Kč. Počáteční vklad se za rok zhodnotil opět jako v předchozích příkladech o 1 000 Kč. Jednoduchý výnos na konci roku je v tomto případě: JV = 1 500/20 000 = 7,50 %. Celková výkonnost je „nerelevantně“ snížená právě proto, že jednoduchý výnos nedokáže průběžné vklady správně vyhodnotit a počítá s tím, že byly všechny vklady vloženy na začátku a zhodnocovaly se tak po celou dobu sledovaného období. Ani v tomto případě tak konečný výnos není správný.

Protože drtivá většina z našich investorů vkládá peníze pravidelně, není jednoduchý výnos tou správnou metodou výpočtu návratnosti jejich investice. Klienti se ho však právě kvůli jeho jednoduchému výpočtu často dožadují, a proto ho nyní naleznete společně s ostatními komplexnějšími výnosy na stránce detailu portfolia nebo strategie. Nezapomínejte však, že je třeba ho vždy interpretovat s obezřetností.

2. Peněžně vážený výnos

Peněžně vážený výnos je obecně nejlepším ukazatelem skutečné výkonnosti vaší investice. Kromě vlastní výkonnosti jednotlivých investičních instrumentů bere v potaz také to, jak se vám jednotlivými vklady či výběry dařilo časovat trh. A protože v Portu peníze vkládáte i vybíráte dle svého uvážení, peněžně vážený výnos dobře ukáže, jaká byla úspěšnost zainvestovaných peněz včetně efektu časování trhů.

Peněžně vážený výnos oproti tomu není dobrým ukazatelem v případě, že vás zajímá, jak se dařilo Portu zhodnocovat vaše peníze – a to právě kvůli tomu, že neovlivníme, kdy peníze vkládáte. To stejné platí v případě, že chcete porovnat výnosy více investic navzájem. Pro oba tyto účely použijte časově vážený výnos, který dokáže odstínit časování i velikost průběžných pohybů peněz.

Mezi metody peněžně váženého výnosu řadíme metodu vnitřního výnosového procenta IRR (z ang. internal rate of return). Tato metoda je dále uzpůsobena tak, aby bylo možné spočítat výnosové procento i pro peněžní toky nerovnoměrně rozložené v čase. Pro kalkulaci je třeba znát denní stav investice v průběhu času a použít software nebo třeba funkci XIRR v aplikaci Microsoft Excel. Peněžně vážený výnos je pak z matematického hlediska sazba  v následujícím vzorci:

3. Časově vážený výnos

Časově vážený výnos je nejrozšířenějším způsobem výpočtu výnosu v oblasti investování – dokáže totiž chytře očistit celkový výnos investice o vlivy průběžných pohybů peněz. Časově vážený výnos nám tedy říká, jaká by byla celková výkonnost dané kombinace aktiv v investičním portfoliu, pokud by došlo k zainvestování celé částky na začátku sledovaného období.

Proto se stal časově vážený výnos standardem v odvětví. Pokud chcete porovnat výkonnost napříč investicemi, toto je ta správná metrika. Můžete srovnávat časově vážené výnosy vašich jednotlivých investic na Portu, ale třeba i sledovat jejich výkonnost oproti podílovým fondům nebo tržním indexům. Je však třeba dát si pozor, abyste porovnávali stejná časová období.

Výpočet časově váženého výnosu je stejně jako u peněžně váženého komplexnější, a proto ho pro vás počítáme my v Portu. Z teoretického pohledu se časově vážený výnos spočítá jako výnos za každý jednotlivý den a následně je spočítán geometrický průměr za celé sledované období:

kde rtTWR je časově vážený výnos (z ang. time-weighted return, zkráceně TWR) pro časové období t, které se skládá z N počtu dní. Ke stejnému výsledku se lze dopočítat pomocí tzv. Modifikované Dietzovy metody.

Časově vážený výnos se může v některých situacích rozcházet ve znaménku s výnosem absolutním nebo peněžně váženým. Podívejte se na následující příklad:

Uvažujte počáteční vklad 1 000 Kč, které se za první půlrok zhodnotí o celých 10 % na 1 100 Kč. Máte radost z výkonnosti své investice a rozhodnete se vložit větší částku 10 000 Kč. Za druhé pololetí se však trhům nedaří a spadnou o 5 %. Z celkové částky 11 100 tak ke konci roku budete mít 10 545 Kč. Absolutní ztráta od začátku investování tak je -455 Kč. Ne však proto, že by se trhům nedařilo (od doby počáteční investice zhodnotily o 5 %), ale proto, že jste většinu prostředků vložili ve špatný čas.

Taková situace však neznamená, že je některý z výnosů špatně vypočítán. Pouze se každý z nich dívá na výkonnost vaší investice jinak.

Kdy tedy jaký výnos použít?

Jednoduchý výnos:

  • Investoval/a jsem pouze jednou na začátku a od té doby neproběhly žádné další vklady nebo výběry

Peněžně vážený výnos:

  • Chci se podívat, jaká byla skutečná výkonnost mnou investovaných peněz
  • Chci zjistit, jak se mi podařilo časovat vklady

Časově vážený výnos:

  • Chci se podívat, jak se má investice vyvíjela v porovnání s ostatními investicemi za stejný časový úsek
  • Chci posoudit, jak dobře Portu spravuje mé peníze (v případě portfolií, kde instrumenty vybíráme my)

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

šťastná holka

Lze za peníze koupit štěstí?

„Všechno, co se dá spravit penězi, je laciné,“ zní jeden z nesmrtelných citátů slavného německého

cryptocurrencies

#20 – Kryptoměny opět v kurzu

Vítejte u dalšího vydání Portu Crypto newsletteru, ve kterém se podíváme na ty nejzajímavější události ze světa kryptoměn.

Nejdražší vozy roku 2019

Jak všichni víme, mnoho zásadních obchodů s klasickými vozy je realizováno s pomocí aukčních domů. Po celém světě se koná