Search
Close this search box.

Jak se dařilo Portu ve srovnání s podílovými fondy?

investing

I když jsou podílové fondy vždy dražší než pasivní investování, jejich aktivní přístup nemusí vždy pro investora znamenat vyšší výnos. Výhody pasivního investování jsme probírali už v tomto článku. Zde se zaměříme na porovnání výkonnosti různých typů fondů s našimi Portu portfolii.

Aktivně spravované fondy mají různé poplatkové struktury, které obvykle začínají vstupním poplatkem, poté pokračují manažerským a výkonnostním poplatkem a končí výstupním poplatkem. Toto množství poplatků obhajují vyšší potenciální výkonností, které mohou svou aktivní správou dosáhnout. Koncept, kterému se také říká stock-picking, je znám už velmi dlouho, a proto existuje dostatek argumentů pro i proti němu.

Ačkoliv je myšlenka výběru té „správné“ akcie ve své podstatě jednoduchá a mnohým správcům aktivně spravovaných fondů se to krátkodobě daří, v dlouhodobém horizontu naprostá většina z nich není schopná porazit tzv. benchmark (s ním se fond porovnává), kterým je obvykle nějaký známý akciový index. Kdyby tak existoval způsob, jak do takového známého akciového indexu zainvestovat…

Existuje. V Portu investujeme pasivně. Portfolia skládáme z nízkonákladových ETF fondů a nevybíráme jednotlivé akcie, ale riziko rozkládáme mezi desítky až stovky titulů. Naše portfolia skládají portfolio manažeři s mnohaletými zkušenostmi a dbají na to, aby byla dostatečně diverzifikovaná jak napříč třídami aktiv, tak také geograficky, sektorově nebo třeba co se velikosti společností týče.

Vývoj našich portfolií porovnáváme s největšími aktivně spravovanými českými fondy, které mají srovnatelné riziko (z pohledu ukazatele SRRI založeného na historické volatilitě) a složení. Výkonnost počítáme na základě historických cen fondů, které jsou veřejně dostupné na webových stránkách jednotlivých investičních společností. Uvedené informace jsou srovnáním historických výnosů, ty nejsou nikdy zárukou výnosů budoucích. Výnosy jsou již po odečtení manažerského poplatku.

Portu rizikový profil 1

Portu portfolio s rizikovým stupněm 1 spadá do třídy SRRI 4 a za minulý rok si připsalo výnos 5,67 %. Srovnatelný fond ČSOB Bohatství má výnos 5,55 %, fond Erste Vyvážený Mix FF pak výnos 3,10 %. Oba tyto fondy mají manažerský poplatek (1,5 a 1 %), což je srovnatelné s Portu (1 %). V případě obou fondů je potřeba počítat i se vstupními poplatky (1,5 % u obou).

Fond / Portfolio Ukazatel rizika (SRRI) Manažerský / Vstupní poplatek Volatilita Výkonnost 2021 Výkonnost 5 let p.a.
Portu – rizikový profil 1 4 1 % / 0 % 5,50 % 5,67 % 4,10 %
ČSOB Bohatství 4 1,5 % / 1,5 % 7,0 %* 5,55 % 4,10 %
Erste Vyvážený Mix FF 4 1,0 % / max 1,5 % 5,50 %* 3,10 % 3,10 %

*data z peníze.cz

Portu rizikový profil 5

Portu portfolia 5 mají SRRI 4 a výnos 12,13 % za sledované období. Fondy se srovnatelnou rizikovostí jsou například Conseq Active Invest Vyvážený nebo KBC Vyvážený. Jejich výkonnost byla 4,82 % a 5,64 %. I zde tedy vítězí naše Portu portfolio, ale jak je z přiložené tabulky zřejmé, vyšší výkonnosti dosahuje za vyšší volatility.

Fond / Portfolio Ukazatel rizika (SRRI) Manažerský / Vstupní poplatek Volatilita Výkonnost 2021 Výkonnost 5 let p.a.
Portu – rizikový profil 5 4 1 % / 0 % 9,79 % 12,13 % 7,15 %
KBC Vyvážený 3 1 % / 1,5 % 5,9 % 5,64 % 2,22 %
Conseq Active Invest Vyvážený 4 1,25 % / max 4 % 6,1 % 4,82 % 2,35 %

Portu rizikový profil 8 a 10

Portfolio rizikovosti 8 (SRRI 5) porovnáváme s fondy UNIQA Selection Global Equity (SRRI 5) a Conseq Active Invest Dynamický (SRRI 5). Naše portfolio mělo výnos 18,36 %, konkurenční fondy 20,00 % a 10,96 %. Je třeba mít na paměti, že oba fondy mají relativně vysoké vstupní poplatky, které případnou výkonnost také ovlivní.

Fond / Portfolio Ukazatel rizika (SRRI) Manažerský / Vstupní poplatek Volatilita Výkonnost 2021 Výkonnost 5 let p.a.
Portu – rizikový profil 10 6 1 % / 0 % 15,09 % 20,36 % 11,18 %
Portu – rizikový profil 8 5 1 % / 0 % 13,16 % 18,36 % 9,50 %
ČSOB Akciový 6 2 % / 3 % 17,2 %* 21,83 % 10,40 %
UNIQA Selection Global Equity 5 1,5 % / 3,6 % 10,68 % 20,00 % 8,0 %
Conseq Active Invest Dynamický 5 1,5 % / max 5 % 11,98 % 10,96 % 3,91 %
TOP STOCKS 7 1,95 % / max 3 % 25,2 %* 10,08 % 9,62 %

*data z penize.cz

Portu portfolia 10 mají SRRI 6 a za rok 2021 výnos 20,36 %. Fond ČSOB Akciový má stejné SRRI a výnos 21,83 %. Tento fond má ovšem vstupní poplatek 3 %. Další fond, který má SRRI na úrovni 7, TOP STOCKS, má za sledované období výnos 10,08 %. Fond TOP STOCKS je dobrou ukázkou toho, že ani úspěšným portfolio manažerům se nedaří konzistentně překonávat výkonnost indexů. A to ani za násobně vyšší rizikovosti fondu.

 

Doplňující informace

Většina klientů u nás ve skutečnosti nemá poplatek ve výši 1 % p.a., ale ještě výrazně nižší. Klienti Portu totiž mohou využít dvou různých slevových programů. První spočívá ve využití referenčního kódu, který jim poskytne někdo, kdo už na Portu investuje. Obě strany pak automaticky obdrží 3 měsíce investování bez poplatků. Tyto slevy se navíc sčítají, proto jsou u nás i takoví investoři, kteří mají bezpoplatkové období na mnoho let dopředu (někteří klienti u nás poplatek nezaplatí i 20 let). Druhou formou slevy jsou zvýhodnění pro dlouhodobé investory. Každý investor si může zafixovat svoje portfolio na 5–15 let a celkový poplatek na celou tuto dobu (!) snížit až o 40 % na 0,6 % p.a.

U dětských účtů je automaticky nastaven poplatek na 0,25 % p.a., a jedná se tak o bezkonkurenčně nejnižší poplatek na trhu.

Závěrem

Rok 2021 byl divokou jízdou vzhůru a naprostou většinu aktivně řízených fondů jsme výkonností předběhli. V praxi se tedy potvrzuje, že ačkoliv si manažeři aktivně spravovaných fondů za svou práci berou tučnou odměnu, nedosahují lepší výkonnosti než námi pasivně spravovaná portfolia. U fondů, které nás svou výkonností překonaly, je dobré mít na mysli také případné vstupní a výstupní poplatky, které hodnotu investice dále snižují.

____________________________________

Na co si dát po přečtení tohoto článku pozor?

– Článek není investičním doporučením
– Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů
– Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové
– Portu negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích
– Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný nebo zda je pro vás vhodné například tematické investování? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme.

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 5,25 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Vysoká inflace a nízké sazby

Silná domácí poptávka, přehřátý trh práce, vysoké ceny komodit kvůli válce na Ukrajině a tisknutí