Search
Close this search box.

Jak správně diverzifikovat

Diverzifikace je definována jako technika řízení rizika, která kombinuje širokou škálu aktiv v investorově portfoliu (definice Investopedia). Více o základech diverzifikace si můžete přečíst zde.

Investor by se na diverzifikaci měl dívat jako na snahu o optimalizaci poměru rizika a výnosu. Při investování existuje tenká hranice mezi efektivní hladinou diverzifikace a přílišnou, popřípadě nedostatečnou diverzifikací. Ve chvíli, kdy zainvestujete do příliš mnoha typů investičních instrumentů, nebo do příliš mnoha průmyslových sektorů, zvyšuje se pravděpodobnost nižšího výnosu a ztrácíte přehled o svých investicích. Investice přestává být dostatečně výnosná, mimo jiné i kvůli velkému množství poplatků za obchod. Na druhou stranu, když nemáte dostatečně diverzifikované portfolio, vystavujete se zbytečnému riziku.

Vyvstává tedy otázka, jaká je ideální míra diverzifikace. Na tuto otázku však nelze přímo odpovědět, protože nikdo přesně neví, kde se tento ideál nachází. Trh, a s ním i investiční strategie, se totiž neustále vyvíjí a nelze plánovat dopředu a předpovídat jeho budoucnost.

Graf výše porovnává očekávanou výnosnost a volatilitu (resp. riziko) amerických aktiv. Například americký dolar nemá vysokou volatilitu, avšak má negativní očekávaný výnos, zatímco Emerging Markets Equity (akcie rozvíjejících se trhů) s volatilitou 23 % dosahuje očekávané výnosnosti přes 6 %.

Jak diverzifikujeme v Portu

Každý investor si v Portu projde dotazníkem, ze kterého se mimo jiné odhadne jeho chuť riskovat, podle čehož je mu sestaveno portfolio. Každé portfolio má stanovenou míru rizika, která nám udává, jakým směrem bychom měli alokovat kapitál pro dosažení nejvyšší výnosnosti v dané úrovni. Tímto způsobem jsme schopní nejefektivněji využít investorových finančních prostředků.

V Portu diverzifikujeme portfolia trojím způsobem.

Geografická diverzifikace

Prvním typem je geografická diverzifikace. Portu obchoduje s aktivy z celého světa a mezi hlavní investiční oblasti patří USA a Evropa, investujeme však také do Asie a globálních trhů. O geografické diverzifikace Portu si přečtete v článku Kde všude s Portu investujete.

ETF

Další formou diverzifikace je investice do ETF. I přesto, že ETF je sama o sobě formou diverzifikace, nelze spoléhat pouze na ni. Hlavní nevýhodou nákupu pouze jednoho ETF, popřípadě více ETF ze stejné lokace, je fakt, že aktiva jsou mnohdy propojená. To znamená, že pokles v jednom sektoru ETF často ovlivňuje vývoj zbytku aktiv. Příkladem jsou ETF kopírující index S&P 500, které se zaměřují čistě na americký trh. Nákupem takového ETF sice investujete do 500 společností najednou, pořád se však jedná o společnosti v jedné zemi, obchodované na dvou burzách.

Akcie a dluhopisy

Nejpopulárnější formou diverzifikace je kombinace akcií a dluhopisů. V Portu vybíráme procentuální zastoupení akcií a dluhopisů podle úrovně investorova rizikového profilu. Portfolio složené z obou aktiv má daleko větší formu diverzifikace, nežli portfolio složené pouze z akciových či dluhopisových ETF.

Má tedy smysl diverzifikovat své portfolio?

Diverzifikace portfolia je v dnešní době jedna z nejdůležitějších činností při tvorbě portfolia, protože trh kolísá a kdo se nepojistí proti ztrátám, musí zaplatit. Na jednu stranu se může krátkodobě zadařit i bez diverzifikace, nicméně při dlouhodobých investicích vždy bezohledného investora dožene spravedlnost.

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Top 3 podle Filipa Kejly

Spolu se spuštěním možnosti investovat do individuálně složených strategií Portu připravilo investiční sérii rozhovorů „Top 3 podle…“, ve které vyzpovídá

emergency fund

Jak si nastavit finanční rezervu

I ti nejpečlivější plánovači mohou zažít těžké období vyžadující neobvyklé výdaje, při kterých je třeba sáhnout hluboko do