Jak svět vnímá alternativní investování?

Modrý Mauritius

Asi všichni investoři v posledních týdnech zaznamenali další z mnoha podvodů v investičním světě. Společnost Growing Way Ondřeje Janaty vylákala z více než 4 000 investorů přes 1,5 miliardy korun. To je téměř 400 000 Kč na investora! Growing Way ale velikou část těchto peněz nikdy neinvestovala. Místo toho je použila na výplatu fiktivních zisků pro investory, kteří jí svěřili své peníze dříve. Typické Ponziho schéma, v Čechách známé jako letadlo.

Minimálně někteří z těchto investorů museli být podle svěřených částek zkušení. Je až s podivem, jak snadno naletěli. Investoři by se měli při svěřování svých finančních prostředků více zajímat o to, jak jsou jejich prostředky investovány a co je za ně vlastně nakupováno.

Je zvláštní, že se téměř každý investor ve střední Evropě vyhýbá investicím do hmatatelných fyzických předmětů, jejichž valuace není nijak ovlivnitelná, a hlavně je prověřena desítkami a někdy i stovkami let. Ano, hovoříme o alternativních investicích do sběratelských předmětů. Přitom jsou tyto předměty v zemích na západ od nás, a především v investičně nejrozvinutějším anglosaském světě, již desítky let vyhledávány nejen drobnými, ale i ostřílenými velkými investory. Umění, raritní poštovní známky a mince, stará auta, investiční alkohol, sportovní memorabilie – to vše patří mezi oblíbené investiční předměty nejen drobných investorů, ale i ostřílených finančníků nejen z Wall Street.

wine cellar

 

Ptáte se proč? Protože nepodléhají žádným makroekonomickým vlivům (v době finančních krizí jejich hodnota obvykle roste), jsou velmi důvěrné a diskrétní (jejich nákup, vlastnictví a prodej zpravidla není nikde evidován), mnohé z nich mají neuvěřitelnou mobilitu a samozřejmě i globální likviditu. Díky jejich konečnému množství na trhu a dlouhodobému převisu poptávky nad nabídkou jsou považovány za jedny z nejlepších uchovatelů hodnoty. V USA, na nejrozvinutějším investičním trhu světa, se v těchto předmětech protočí miliardy dolarů ročně. Je tedy poměrně udivující, že si toho středoevropští investoři, kteří jsou jinak velmi flexibilní, ještě nevšimli.

Při koupi vzácných sběratelských předmětů se nemůže stát, že by investor o svoji investici přišel bez vlastního zavinění. Ano, může mu shořet, může svůj předmět rozbít, ale to už je jen jeho chyba, proti které se navíc může pojistit. Vždy má však svoji investici podloženou vlastnictvím konkrétního fyzického předmětu.

Jistě, nejedná se o investici, která generuje pravidelné příjmy jako třeba dividendové akcie. To ale negenerují ani mnohé jiné mainstreamové investice (drahé kovy, komodity, některé reality či pozemky). Přesto je neoddiskutovatelné a v anglosaském světě desítkami let prověřené, že tyto collectibles, jak se v angličtině nazývají, do investičních portfolií patří a měly by v rámci diverzifikace tvořit minimálně 5-10 % každého portfolia. Pro více informací doporučuji například články Richarda Lehmanna na americkém webu časopisu Forbes.

veteran car investment

 

Zmiňme zde ale také to, že se v této oblasti už i v Česku začíná blýskat na lepší časy a drobní investoři přicházejí alternativním investicím na chuť. Důkazem toho je vlaštovka na trhu s investicemi do sběratelských předmětů, společnost Portu Gallery. Počet investorů, kteří přes platformu alespoň jednou zainvestovali, se blíží hranici dvou tisíc. To je velmi slibné číslo. Většina předmětů, které doposud nabídli k úpisu, byla přitom upsána během několika minut, ačkoliv se často jedná o předměty v hodnotě několika milionů korun. Je to sice jen zanedbatelné promile všech investic v České republice, přesto to ale dokazuje, že si i místní investoři začínají uvědomovat potřebu takovéto diverzifikace. Za účelem šíření informací v této oblasti byl letos zřízen i nezávislý web alternativniinvestice.com.

Skutečností zůstává, že většina investic do sběratelských předmětů i nadále probíhá v soukromí bez zapojení finančních institucí. To se týká především silných investorů z řad úspěšných českých podnikatelů, bankéřů, managerů a právníků, kteří do umění, vzácných poštovních známek, mincí a dalších collectibles investují své volné prostředky již dlouhé desítky let. Ano, někteří z nich tak činili již před rokem 1989 a dnes s radostí vyprávějí, za jak nízké ceny tehdy nakupovali. Dá se očekávat, že tento dlouhodobý trend jen tak neskončí. Sběratelů jsou celosvětově desítky milionů, ale vzácných sběratelských předmětů je jen velmi omezené množství. Ohromný převis poptávky nad nabídkou je zde zcela evidentní a hraje ve prospěch dalšího růstu cen. Je jen otázkou času, kdy si toho čeští investoři všimnou.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 6,6 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Webinář Portu

Webinář – Novinky na Portu

Nejnovější díl Portu webináře jsme vysílali z podcastového studia v pražských Dejvicích. Rozhovor moderoval Vojta

Jízdy snů

Klasická auta jsou sice zejména v poslední době pro mnohé alternativní možností investování finančních prostředků,

brexit

Půl roku do Brexitu. Co bude dál?

Rok 2016 byl průlomovým nejen pro Velkou Británii, ale i celou Evropskou unii. Spojené království si, poněkud překvapivě,

Psychika tvoří 80 % úspěchu

Se stresem se v běžném životě potýkáme každý den, ať už jde o vypjaté dopravní situace, absurdní hádky,