Search
Close this search box.

Jak vám složené úročení může pomoci zbohatnout?

Hledáte způsob, jak zlepšit svou finanční situaci? Máme pro vás jeden z nejúčinnějších nástrojů. V tomto článku vám představíme složené úročení, a ano, složené úročení má skutečně takovou sílu. No a pokud jste mladí, máte tajnou zbraň. Obrovskou tajnou zbraň. Dokonce i Albert Einstein řekl, že „složený úrok je osmým divem světa“. A všichni víme, že to byl velmi chytrý člověk.

Co je složené úročení?

Složené úročení je takový způsob úročení, při kterém se úrok na konci každého úrokovacího období přičítá k již dosažené hodnotě kapitálu a spolu s ním se dále úročí. 

Peníze vydělávají úroky. Tyto úroky začínají vydělávat další úroky, které jsou výsledkem složeného úročení. Úroky z úroků vznikají i při reinvestování výnosů a dividend u investic. Z důvodu složeného úročení jsou tak peníze schopny růst rychleji, než když jsou zisky z investice vybírány z účtu pryč.

Složený úrok se týká jak úroku z peněz, které jste ušetřili nebo investovali, ale také úroku z tohoto úroku. Vaše peníze generují další peníze. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak se vaše peníze mohou dlouhodobě zhodnocovat. Pokud si schováváte svou hotovost pod matraci, dobrovolně se připravujete o spoustu peněz vydělaných právě díky složenému úročení. Čím dříve necháte své peníze vytvářet další peníze jejich investováním, tím větší obnos peněz můžete ve finále očekávat.
Existují i jiné způsoby, jak nakládat s penězi. O složeném úročení mluvíme v souvislosti s investováním proto, protože investování je jednou z nejmocnějších věcí pro zhodnocení vašich finančních prostředků. Ukládání peněz na spořící účet může mít smysl pro dosažení krátkodobých finančních cílů. Máte-li dlouhodobý finanční cíl, jako je například odchod do důchodu, pak právě investování je záležitost, na kterou byste se měli soustředit.

Jak složené úročení funguje?

Řekněme, že jste čerstvě plnoletí a máte v plánu odejít do důchodu, až vám bude 65 let. To znamená, že máte 47 let na spoření a investování. Pokud si budete po dobu 47 let ukládat 100 korun měsíčně pod matraci, ušetříte celkem 56 400 Kč.
V případě, že investujete stejnou částku, ale průměrná roční návratnost je 7 %, složená denně, získáte po 47 letech celkem 445 559 Kč a to je o 389 000 korun více než v případě matracové strategie.
Níže uvedený graf ukazuje, že pokud dlouhodobě investujete, složeným úročením, můžete vaše portfolio rozšířit mnohem rychleji, než kdybyste jen dlouhodobě šetřili peníze.

Růst složeného úročení v průběhu času

Zdroj: Investor.gov. kalkulátor předpokládá počáteční investici 100 Kč, měsíční příspěvky 100 Kč po dobu 47 let, s roční úrokovou sazbou 7 % a denní kombinování. Hypotetické příklady jsou pouze ilustrativní. Všechny zde popsané události, osoby a výsledky jsou zcela fiktivní a částky se mohou lišit v závislosti na subjektivních okolnostech a faktorech, které zde nemusí být nutně zohledněny, jako je volatilita trhu, inflace, poplatky za poradenství, reinvestice dividend nebo výdělků atd.

Čas je nejlepším přítelem složeného úročení

Čas je klíčová složka složeného úročení. Zde se dostáváme k vaší tajné zbrani. Čím více času máte na investování, tím více peněz můžete z ušetřených a investovaných peněz vygenerovat. Vaše peníze mohou růst exponenciálně. Mladí lidé mají obrovskou výhodu, protože čas je na jejich straně. To je důvod, proč často i od nás na Portu slyšíte, že nejlepší čas začít investovat je právě teď.

Výnos, který na začátku získáte, je relativně malý (často krátkodobě i záporný), ale postupem času roste. K největšímu nárůstu hodnoty obvykle dochází v pozdějších letech – proto je při investování důležitá trpělivost. Výše uvedený graf jasně znázorňuje největší nárůst 33 % právě během posledních 5 let z celkových 47.

Znáte Warrena Buffetta, jednoho z nejbohatších lidí na světě? Převážnou většinu svého (čistého) bohatství získal v posledních letech svého života. Trvalo mu zhruba 56 let, než vytvořil (čistou) hodnotu 1 miliardy dolarů. Následně jen za 27 let dokázal proměnit tuto miliardu dolarů na téměř 60 miliard, a to z velké části právě díky efektu složeného úročení.

Vrátíme-li se k našemu příkladu, níže uvedený graf představuje, jak velkou hodnotu může každý rok přinést složený úrok. Můžete vidět, že přidaná hodnota se zvyšuje s přibývajícími roky.

Přidaná hodnota složeného úroku v průběhu času

Zdroj: Investor.gov. Kalkulátor předpokládá počáteční investici 100 Kč, měsíční příspěvky 100 Kč po dobu 47 let, s roční úrokovou sazbou 7 % a denní kombinování. Hypotetické příklady jsou pouze ilustrativní. Všechny zde popsané události, osoby a výsledky jsou zcela fiktivní a částky se mohou lišit v závislosti na subjektivních okolnostech a faktorech, které zde nemusí být nutně zohledněny, jako je volatilita trhu, inflace, poplatky za poradenství, reinvestice dividend nebo výdělků atd. 

Čím dříve začnete efektivně zacházet se svými penězi, tím déle můžete využívat složené úročení ve svůj prospěch. Nezáleží na tom, kolik je vám let, můžete nechat peníze vydělávat peníze za vás a užívat si tak nejen osmý div světa plnými doušky.

——————————————————-
Na co si dát po přečtení tohoto článku pozor?

– Článek není investičním doporučením
– Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů
– Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové
– Portu negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích
– Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný nebo zda je pro vás vhodné například tematické investování? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme