Search
Close this search box.

Jak začít investovat?

Jak začít investovat

Mluví se kolem vás o investicích či rostoucí inflaci a máte pocit, že se o investování chcete dozvědět více nebo se do něho rovnou pustit? V Portu věříme, že investovat může opravdu každý.

 

Jak nejlépe začít?

Nezačít hned investovat.

A hlavně nepropadat panice. Investování je jednodušší, než se může zdát.

Jde při něm ale o vaše úspory, odměnu za dlouhé hodiny dobře odvedené práce, a proto je dobré, abyste na začátku porozuměli jeho základním principům a předpokladům.

Mnoho začínajících investorů podlehne obavě, že když rychle nezareagují na současný růst trhu, propásnou skvělou příležitost pro zhodnocení svých úspor. Bezhlavě se proto vrhnou do investic, kterým dostatečně nerozumí.

Není to překvapivé. Lákavým možnostem vysokých výnosů se odolává obtížně. Je ale důležité, abychom si hned na začátku řekli, že investování není cestou k rychlému zbohatnutí. Je to dlouhodobý přístup ke zhodnocování našich úspor, který nám pomáhá dosahovat naše dlouhodobé cíle a postupně budovat naše bohatství.

Ještě předtím, než se pustíte do vyhledávání toho, do čeho budete investovat a jak vysoké budou vaše výnosy, zkuste na chvíli zpomalit a udělejte si jasno v tom, jaký je váš skutečný cíl a jaké jsou vaše možnosti.

V tomto článku vám poradíme, jak na to.

 

Krok 1:

Jaké jsou vaše cíle a přání?

Když znáte svůj cíl, můžete si k němu naplánovat cestu.

Nejdůležitější otázkou, kterou byste si měli před začátkem investování zodpovědět je, čeho byste díky investování chtěli dosáhnout?

Na co byste zhodnocené finance chtěli využít? Ujasníte si díky tomu, proč ve skutečnosti chcete investovat. Plánujete vysněnou dovolenou v Jižní Americe, nové bydlení, chcete zhodnocovat vaše úspory nebo vytvořit finanční odrazový můstek pro vaše děti? Povaha vašich cílů vám později napoví, jaký druh investování je pro vás nejvhodnější.

Základním předpokladem pro míru zhodnocení vašich úspor by z racionálního hlediska mělo být minimálně zachování jejich původní hodnoty, tedy ochrana před inflací.

 

Krok 2:

Utvořte si přehled ve financích

Nemůžete řídit to, co nedokážete změřit.

Tohle tvrzení Petra Druckera, amerického ekonoma a zakladatele moderního managementu, platí nejen pro řízení velkých firem, ale i pro naše osobní finance.

Účelem vytvoření si přehledu v osobních financích je zjistit, za co ve skutečnosti své peníze utrácíme a jakou část příjmů bychom si dokázali po uhrazení všech plateb dát měsíčně bokem, např. za účelem investování.

 

Příjmy

O našich příjmech máme většinou dobrý přehled. Stačí se podívat, kolik nám měsíčně přistane v internetovém bankovnictví a případně přičíst hotovostní část příjmu.

Když hodnota našeho příjmu kolísá, bude lepší, když si místo pouhého odhadu průměrných příjmů sepíšeme malý souhrn alespoň za poslední měsíce. Při variabilních bonusech, např. spropitném, je jinak velmi náročné zjistit, jakou část našich příjmů ve skutečnosti tvoří a kolik si vlastně vyděláme.

 

Výdaje

Vytvořit si přehled ve výdajích je tou náročnější částí úkolu. Když si ho ovšem rozdělíte na menší části, hravě to zvládnete.

Pro začátek si sepište celkovou výši vašich měsíčních výdajů. Jednoduchý přehled znovu nabídne internetové bankovnictví nebo aplikace jako Spendee, které umožňují chytré sledování vašich financí.

Výdaje si poté rozdělte na fixní, variabilní a volné:

Fixní výdaje – část výdajů, které platíte každý měsíc ve stejné výši. Jde například o nájem, splátku hypotéky, pojištění, dopravu atd.

Variabilní – jejich složení a výše se mění, jsou však v určité míře nevyhnutelné. Patří sem výdaje za potraviny, účet za telefon, drogérie, oblečení atd.

Volné nebo dobrovolné výdaje – rozhodujeme se pro ně dobrovolně s cílem zábavy, potěšení, odpočinku atd. Patří sem např. výlety, herní elektronika, návštěva restaurace a podobně.

Teď je čas odhalit, jaké je přesnější složení některých položek variabilních nákladů, např. za stravování nebo oblečení. Jakou část účtu tvoří běžná jídla a jakou alkohol? Které oblečení jste skutečně potřebovali a které jste koupili jen pro potěšení?

Buďte vůči sobě upřímní. Nejde tady o to, abyste se omezovali, ale abyste získali přehled ve svých financích.

Teď už víte, kde vaše peníze skutečně končí. Nevydáváte na něco více, než jste si mysleli? Mohli byste některé položky omezit, nebo na jiné přispívat více?

Rozdílem mezi příjmy a výdaji je měsíční suma, která vám zbyde po uhrazení všech výdajů. Optimalizace této částky je po získání přehledu ve svých financích mnohem jednodušší.

A tuto sumu bych měl/a investovat? Ne tak docela.

 

Krok 3:

Finanční rezerva

Investujte jenom tolik, kolik si můžete dovolit.

Ve svých financích už přehled máte, proč tedy neinvestovat všechny peníze, které máte volně k dispozici?

Předtím, než se pustíte do investování, je nutné, abyste si vytvořili finanční rezervu pro pokrytí neočekávaných výdajů. O tom, jak si nastavit finanční rezervu, která je pro každého investora individuální se můžete dočíst na našem blogu. Pro základní představu je to ale suma, která by plně pokryla vaše výdaje alespoň na 3 měsíce.

Jak finanční rezerva souvisí s investováním?

Po investování vašich úspor může hodnota vašich investic kolísat. Krátkodobě může dokonce propadnout pod svoji původní hodnotu. Kdybyste byli nuceni v tento moment část svých investic prodat, abyste uhradili neočekávané výdaje, realizovali byste na své investici ztrátu.

Proto je důležité, abyste před samotným začátkem investování měli dostupnou finanční rezervu, která by pokryla případné neočekávané výdaje nebo výpadek vašich příjmů bez toho, aniž byste byli nuceni výrazněji čerpat z vašich investic.

 

Krok 4:

Kolik investovat a jak často?

To závisí především na vašich investičních cílech a časovém horizontu, ve kterém je chcete dosáhnout.

Pro rychlý výpočet se můžete podívat na úvodní stránku https://www.portu.cz/, kde po zadání délky investování, výše prvotního vkladu a následných měsíčních vkladů zjistíte odhadovanou výslednou částku vaší investice.

Má cenu začít investovat s málo penězi? Ano, zejména když plánujete investovat dlouhodobě. Při vytváření finanční rezervy pro budoucí studium vašich dětí nebo při investování pro období důchodu je investiční horizont delší než 10 let. Díky složenému úročení se v průběhu let můžou vaše úspory znásobit. To je také výhodou toho, když začnete s investováním dříve.

Při investování jenom 1000 Kč měsíčně se po 15 letech hodnota vašeho celkového vkladu může z 180 000 Kč zvýšit díky složenému úročení až na 365 000 Kč (údaje odpovídají investování na období 15 let při využití Portu portfolia 10 – výsledná hodnota odpovídá mediánu očekávané hodnoty).

Pravidelné investování malých částek během dlouhého období může přinést dokonce vyšší výnos, než kdybyste investování odkládali do budoucna, kdy si budete moci dovolit pravidelně odkládat větší sumy.

 

Dluh a investice

Započítali jste si při sestavování finančního přehledu splátku hypotéky nebo jiného dluhu mezi vaše pravidelné výdaje? Před začátkem s investováním si zkontrolujte, jestli nemá splacení dluhu větší prioritu než plánovaná investice.

Jestli má váš úvěr vyšší úrok, než je výnos vaší investice, splacení úvěru by pro vás mělo být prvořadé. Jeho splacením byste totiž ušetřili více, než kolik za stejnou částku vyděláte na výnosech investic.

Je důležité si uvědomit, že budoucí výnos je při investování vždy jenom odhadem, který se nemusí naplnit. Výše úroků v případě dluhů je naproti tomu pevně stanovená.

 

Krok 5:

Riziko

Úspory převyšující vaši finanční rezervu je vhodné zhodnocovat alespoň na úrovni inflace, tedy zajistit, že jejich hodnota v průběhu času nebude klesat. Za ušetřené peníze jste přece tvrdě pracovali. Cíle většiny investorů jsou ale mnohem vyšší.

Potenciální výše výnosů výrazně závisí na míře rizika, kterou jste při investování ochotni podstoupit. Jak si ale riziko a míru její tolerance představit konkrétněji?

Hodnota vaší investice může kolísat. Ne vždy to znamená pozitivní vývoj, trhy můžou také padat a některé společnosti (také ty velké) můžou v průběhu času zaniknout. Proč tedy investovat? Protože dlouhodobě trhy rostou a diverzifikací svých investic můžete horší časy přečkat a následně si užívat růst výnosů.

Vaše schopnost přečkat propady trhů bez nutkání opouštět potápějící se loď a začít v panice prodávat své investice představuje vaši míru tolerance k riziku. Hodnota vašich investic může během krizí klesnout dokonce pod jejich nákupní cenu.

Proto je důležité své portfolio diverzifikovat a snižovat tím riziko takovýchto událostí. O diverzifikaci si povíme více v kroku 6.

Investice s nízkou mírou rizika

U konzervativnějších investic s nižší mírou rizika, např. u vládních dluhopisů, očekáváme, že na konci jejich splatnosti dostaneme přesně takovou sumu, jakou nám při nákupu přislíbili. Je nepravděpodobné, že by stát „zkrachoval“ a nedodržel by své závazky. Takovouto investici proto můžeme považovat za nízkorizikovou. Kvůli svému charakteru ale nabízí jenom velmi nízké zhodnocení.

Vyšší riziko a vyšší výnos

Představme si teď investici do akcií rychle rostoucích společností. Jejich hodnota může výrazně růst také v krátkém období a přinést tak mnohem vyšší výnos než dříve popsané vládní dluhopisy. Do hry ale vstupuje vyšší riziko, které spočívá ve větší pravděpodobnosti kolísání hodnoty ceny akcií. Znamená to, že jejich hodnota může nejenom výrazně růst ale také výrazně poklesnout. Výnos investic tohoto charakteru není garantovaný a z krátkodobého hlediska se hodnota investice může propadnout pod její pořizovací cenu. Neznamená to ovšem ztrátu, dokud se akcie nerozhodnete prodat. Nadále totiž vlastníte stejný podíl stejných akcií. Jejich hodnota může po dočasném propadu znovu růst a překonat předchozí maxima.

Váš investiční profil (a míru tolerance k riziku) můžete jednoduše zjistit vyplněním investičního dotazníku, který se vám zobrazí po zadání vašeho emailu a vámi zvoleného hesla v úvodní části registrace na portu.cz, která vás k ničemu dalšímu nezavazuje.

 

Krok 6:

Jak se do investování pustit?

Přiznejme si to, investování se ze začátku jeví jako opravdu složitá věc.

Do čeho investovat? Na vlastní pěst nebo s pomocí odborníka? Které platformě můžu důvěřovat? Jaká je běžná výše poplatků?

Moderní investiční platformy a aplikace umožňují jednoduchý a rychlý nákup téměř čehokoliv, od akcií a kryptoměn až po komodity. Samotný akt investování teda hravě zvládne každý.

Nenechte se ale hned nalákat na nejvyšší výnos, který vám někdo nabídne. Je důležité, abyste produktu, do kterého investujete, alespoň v základní míře rozuměli.

Proč? Při začátcích s investováním vás zavalí lavina různých lákavých nabídek, které působí především na vaše emoce a snaží se vám nabídnout pomocnou ruku k rychlému zbohatnutí.

Investování ale tímto způsobem nefunguje. Nikdo nedokáže předpovídat, jak se bude trh nebo ceny akcií vyvíjet a výrazný krátkodobý růst neznamená záruku stejného růstu cen v budoucnu.

 

Nákup aktiv je jednoduchý, jak ale vybrat ty nejvhodnější?

Ta náročnější část začátku s investováním je učinit správná rozhodnutí o tom, do čeho investovat, kdy investovat, kolik investovat, vyhodnotit míru rizika spojenou s investicí a odhadnout výnos, který nám investice může přinést. Informace, které k těmto rozhodnutím potřebujeme, můžeme získat výzkumem trhu, dobrým porozuměním toho, do čeho investujeme a aktivním vyhledáváním informací, které můžou ovlivnit budoucí vývoj naší investice.

Ano, to zabere hodně času.

Máme ale dobrou zprávu. Pasivní správa investic z dlouhodobého hlediska překonává výnosy aktivně řízených portfolií. Znamená to, že když si pro začátek s investováním zvolíte např. ETF fond vázaný na určitý index, např. S&P 500, váš výnos bude z dlouhodobého hlediska s vysokou pravděpodobností vyšší, než kdybyste si po zdlouhavých analýzách nakoupili akcie jenom několika z vašeho pohledu slibných společností.

 

Krok 7:

Co je pasivní správa portfolia, index a ETF fond?

ETF fond neboli burzovně obchodovatelný fond si můžeme představit jako balíček aktiv složený např. z akcií, dluhopisů nebo komodit. Můžou ho tvořit akcie různých firem ve vymezeném odvětví, regionu nebo užším sektoru. ETF fondy často z pohledu svého složení kopírují vybraný index.

Index je ukazatelem vývoje trhu nebo vymezené skupiny firem. Jde o pouhé číslo, jehož hodnota odráží současný stav vývoje trhu a jeho dlouhodobé tendence vývoje. Když porovnáme hodnotu indexu např. s její hodnotou v minulém roku zjistíme, v jaké míře indexem sledovaný trh rostl. Mezi známé indexy sledující skupiny firem patří S&P 500 sledující vývoj 500 největších na burze obchodovaných podniků v USA.

Nákupem ETF fondu sledujícího tento index získáme podíl na akciích všech 500 firem, které index sleduje.

Pasivní správa portfolia spočívá v tom, že složení v portfoliu obsažených aktiv (např. akcií) a jejich poměry odpovídají sledovanému indexu. Portfolio díky tomu kopíruje růst sledované skupiny firem.

 

Nižší riziko a vyšší výnos?

Ve srovnání s nákupem akcií konkrétní společnosti si investicí do ETF fondu výrazně snižujete riziko kolísaní hodnoty vaší investice v důsledku neočekávaného propadu jedné firmy. Těžíte přitom z růstu celého trhu, resp. růstu všech firem obsažených v daném ETF.

Data organizace S&P Global, která výkonnost aktivně a pasivně spravovaných portfolií srovnává už více než 10 let, prokazují, že z dlouhodobého hlediska mají aktivně spravovaná portfolia nižší výkon než velké indexy, které se snaží překonat.

Pasivní správa portfolia složeného z ETF fondů sledujících vybrané indexy je teda ve srovnání s nákupem konkrétních akcií z dlouhodobého hlediska nejenom výnosnější, ale také méně riziková.

Značnou výhodou oproti přímému nákupu akcií je také to, že naproti ceně jednotlivých akcií, které můžou stát několik tisíc korun, můžete investicí do ETF získat podíl na všech akciích obsažených ve fondu za zlomek této ceny. Na Portu již od 1000 Kč.

To umožňuje mnohem více lidem pravidelně investovat a zhodnocovat tak jejich úspory. Co je možná ještě důležitější, díky nižšímu riziku je tenhle typ investování méně stresující a časově nenáročný.

 

Jaká investice je pro začátek nejlepší?

Investujte do svého vzdělání.

Při začátcích s investováním věnujte alespoň několik hodin rozšířováním svých znalostí o základních principech investování. Krátké prostudování nejčastějších chyb začínajících investorů vám pak ušetří nejednu stresovou situaci. Oblasti investování se věnuje velké množství blogů, publikací nebo podcastů.

S týmem Portu jsme pro vás vytvořili krátkou investiční akademii a pravidelně vám na našem blogu přinášíme novinky ze světa investování a finančních technologií. Nejzajímavější zprávy z uplynulého týdne si můžete také přečíst v Portu newsletteru.

 

—————————————————————–

Na co si dát po přečtení tohoto článku pozor?

– Článek není investičním doporučením
– Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů
– Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové
– Portu negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích
– Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný nebo zda je pro vás vhodné například tematické investování? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme.

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme