Search
Close this search box.

Jaké investiční příležitosti v budoucích letech přinese demografická změna?

Demografické změny probíhají kolem nás a budou ovlivňovat budoucí světové uspořádání. To není žádná novinka, avšak je těžké uchopit rychlost těchto změn a jejich následné dopady na ekonomiku a finanční trhy. Rychlé stárnutí populace povede k dramatické změně ve struktuře populace a ta bude mít ekonomický, sociální i politický dopad. Pochopením těchto trendů můžeme nahlédnout do budoucnosti a najít budoucí investiční příležitosti.

Populační změny v hlavních světových ekonomikách

Demografické změny se budou celosvětově velmi lišit. V některých oblastech bude mít stárnutí obyvatelstva za následek úbytek populace. To se týká zejména Evropy a Japonska, které mají nejvyšší průměrný věk svého obyvatelstva. Naopak mladá Afrika (ale i některé části Asie) díky vysokému populačnímu růstu zaznamená vysoké přírůstky obyvatelstva.

Eurozóna

Dle výzkumu švýcarské banky UBS dosáhne populace Evropy svého vrcholu v roce 2030. Výsledkem nejnižší porodnosti na světě bude následně počet obyvatel klesat. Do konce století se obyvatelstvo sníží na úroveň z roku 1990. Průměrná délka očekávaného dožití ze zvýší ze současných 82 let o dalších pět. V případě, že nebudou zavedena podpůrná opatření, bude zabráněno další prosperitě a ekonomický růst v příštích dekádách klesne pod dnešní 1 %.

Zdroj: UBS, Demographic change report, 2018

 

Spojené Státy

Ve srovnání s podobně vyspělými zeměmi je USA v relativně příznivé situaci. Po celá desetiletí je hlavním cílem mezinárodních migrantů, přičemž samotný New York je domovem více než 3 milionů obyvatel narozených v zahraničí. Tito migranti mají také vyšší míru porodnosti než původní obyvatelstvo, což pomáhá držet populaci relativně mladou a rostoucí.

Zdroj: UBS, Demographic change report, 2018

 

Asijsko-pacifický region

Asijsko-pacifický region je v odlišných fázích stárnutí obyvatelstva. Jeho populace stále roste, ačkoliv tento růst postupně zpomaluje. Na druhou stranu, vyšší průměrná délka života zatíží důchodové systémy – zejména v Japonsku, Číně, Koreji, Thajsku a Vietnamu.

Zdroj: UBS, Demographic change report, 2018

 

Latinská Amerika

Latinská Amerika může v příští dekádě očekávat jeden z nejvyšších přírůstků obyvatelstva v produktivním věku, což bude mít pozitivní vliv na vývoj ekonomiky.

Zdroj: UBS, Demographic change report, 2018

 

Populační růst, stárnutí a urbanizace jsou silné a předvídatelné dlouhodobé demografické trendy. Budou přetrvávat v hospodářských cyklech i obdobích politické nejistoty. Zatímco v některých oblastech lze předvídat dopad demografických trendů (nikdo nepochybuje o vysoké poptávce po zdravotnických službách u stárnoucí populace), v jiných oblastech bude přesný dopad na ekonomiku a finanční trhy záviset na tom, jak budou politici, centrální banky a společnost jako celek reagovat na tyto výzvy. Demografické změny by neměl být dominantní prvek při skladbě portfolia, ale může ovlivňovat některá dlouhodobá investiční rozhodnutí.

Někteří investoři do svých portfolií proto například přidávají i instrumenty, které trend stárnoucí populace sledují. Investují tím do společností, které se zaměřují například na zdravý a aktivní život starší populace a seniorů. Roste totiž počet těch, kteří si rádi i po šedesátce, sedmdesátce užívají a cestují a současně mají dostatek prostředků na to zaplatit agentury, které jim program připraví.

Kde hledat budoucí investiční příležitosti?

Dle švýcarské banky UBS mohou být zítřejšími vítězi poskytující dlouhodobé investiční příležitosti ty společnosti či odvětví, které inovují ve světle současných demografických výzev. Doporučují hledat zejména v těchto odvětvích:

Zdravotní péče

Více lidí na planetě = větší potřeba zdravotní péče. Očekává se, že počet lidí ve věku nad 65 let bude více než dvojnásobek v roce 2050. Jedná se o skupinu obyvatelstva, která má největší podíl na výdajích na zdravotní péči. Nemoci, jako je například rakovina, jsou přímo spojeny se stárnutím. Společnosti vyvíjející zdravotní potřeby a poskytující léčbu spojenou se stárnutím obyvatelstva budou v budoucnu profitovat ze zvýšené poptávky po svých produktech a službách. Portu má ve své nabídce instrumentů ETF instrument zaměřený na průlomové zdravotnictví – iShares Healthcare Innovation UCITS ETF, který má výnos za poslední 3 roky 51,46 %.

Zdroj: Cancer Reserach UK, UBS 2017

 

Ropný průmysl

Globální populace přesáhne v roce 2040 hranici 9 miliard lidí. Světová ekonomická aktivita bude cca dvakrát větší než dnes. Poptávka po energiích vzroste o 20-35 %, zejména v Asii, kde se miliardy lidí dostanou do střední třídy. Tito lidé budou taky potřebovat přístup k elektřině, jejíž celosvětová poptávka vzroste ještě více – zhruba o 60-70 %. Za touto zrychlující se poptávkou po energii (elektřině) stojí nárůst světové populace a s ní rostoucí mobilita, včetně většího automobilového a leteckého provozu. Nic na tom nezmění ani dočasný pokles díky pandemii koronaviru. Těchto pár čísel celkem spolehlivě zaručí poptávku po jedné základní surovině – ropě.

Pokud vezmeme do úvahy energetický mix největších ekonomik jako je USA, kde má ropa zastoupení 37 % nebo Čínu s podílem ropy kolem 20 % a prokazatelné zásoby ropných společností na příštích několik dekád, je jasné, že ropu v nejbližších letech nepůjde nahradit. Dle výroční zprávy společnosti Shell se podíl ropy na celosvětovém energetickém mixu v roce 2040 má dle očekávání snížit, ale v celkovém vyjádření (v tunách ropného ekvivalentu) poptávka po ní vzroste o 700 milionů tun. I přes současný trend udržitelné energie a pádu akcií ropných společností, bude sektor ropného průmyslu představovat zajímavou investiční příležitost i v budoucích letech.

Zdroj: výroční zpráva Shell 2018

 

Robotizace

Pomalejší růst pracovní síly ve většině zemích bude mít pravděpodobně za následek zvýšení mezd, ale taky investic do automatizované výroby – robotizace, umělé inteligence či virtuální ekonomiky. Na rozvíjejících se zemích včetně Číny robotizace stále zaostává za vyspělými zeměmi, ale postupné rostoucí mzdy, velikost výrobního sektoru a potřeba vyšší produktivity by měly vést k větší adaptaci robotizace ve výrobě. Tento trend podpoří také rostoucí digitalizace výrobního sektoru (průmyslový software) a čím dál větší vzájemná provázanost a propojenost průmyslového vybavení, což zlepšuje spolupráci mezi lidmi a zvyšuje produktivitu. Společnosti s prodejem zaměřeným na tento segment průmyslového internetu věcí (IIoT) by se měly těšit nadprůměrným tempům růstu. Do oblasti robotizace a automatizace se dá investovat i s ETF iShares Automation & Robotics UCITS ETF, z nabídky instrumentů Portu. Jedná se o akcie společností napříč globálními trhy, které se zaměřují na vývoj moderních technologií v oblasti pokrokové elektroniky, robotiky, 3D tisku, autonomních vozidel, cloud computing nebo umělé inteligence.

Zdroj: UN World Population Prospects, UBS 2017

 

Urbanizace

Obyvatelé měst při odchodu do důchodu zůstanou povětšinou tam, kde žili a navíc se k nim připojí mladá pracovní síla. Ekonomický rozvoj byl a je tažený pulzujícími městy a aglomeracemi. Na venkově žije stále méně lidí a například zemědělství je nuceno zvyšovat efektivitu práce jako náhradu za úbytek pracovní síly, což dále snižuje potřebu lidské práce, která je nucena ji nacházet ve městech. Urbanizace je koncentrovanější více v rozvíjejících se ekonomikách než těch rozvinutých a očekává se, že městská populace v těchto zemích vzroste na 78 % do roku 2050. Investice například do nakládání s odpadem či do infrastruktury městské hromadné dopravy by mohla využít tento trend.

Zdroj: UN World Population Prospects, UBS 2017

 

—————————————————————–

Na co si dát po přečtení tohoto článku pozor?

– Článek není investičním doporučením
– Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů
– Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové
– Portu negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích
– Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný nebo zda je pro vás vhodné například tematické investování? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

5 mýtů o investičním trhu

Svět investic je obklopen mnoha mýty, které negativně ovlivňují názor investorů, a je tedy na

Portu se osamostatňuje

Online investiční platforma Portu vyrostla a odděluje se od společnosti WOOD & Company Financial Services. S licencí obchodníka s cennými papíry od České národní banky se v lednu 2024 odštěpí do samostatné společnosti WOOD Retail Investments. Po tomto oddělení získává Portu krom samostatnosti hlavně větší flexibilitu pro další rozvoj produktů i expanzi na nové trhy. Pro stávající klienty Portu se nic nemění.