Search
Close this search box.

Jsme příliš optimističtí ohledně své smrti

kříže

Kolika let myslíte, že se dožijete? Otázka, které se mnoho z nás snaží vyhnout. Přeci jen existují optimističtější věci, nad kterými lze ve volném čase přemýšlet. Na druhou stranu se jedná o jednu z nejdůležitějších otázek, kterou se ve svém životě zaobíráme. Každý má svůj vyměřený čas, který nezná přesně, ale přesto se podle něj musí zařídit.

O to důležitější otázka je to pro ty, kteří investují či spoří na lepší život v důchodovém věku. Co když spoříte moc a peníze nestihnete využít? Nebo ještě hůře, co když naspoříte málo a na stará kolena zůstanete bez peněz? Nevystřídá pak radost z požehnaného věku spíše smutek z nedostatku financí?

V nedávném průzkumu mezi movitými investory (přes 5000 investorů z různých zemí světa s majetkem přes 1 milion dolarů) se ukázalo, že lidé jsou příliš optimističtí ohledně svého věku dožití. Více než polovina z nich si myslí, že se dožijí 100 let. Nejoptimističtější jsou investoři z Německa, kde dokonce 75 % dotázaných investorů věří, že se dožijí tříciferného věku.

Vzhledem k pokroku v medicíně, který neustále prodlužuje dobu dožití, je určitý optimismus na místě. Nikdy nevíme, kdy vědci narazí na nový přelomový objev, který nám umožní se dožívat víc, než nám příroda aktuálně dovoluje. Přesto se 50% odhad dožití stovky let může zdát (a pravděpodobně je) příliš optimistickým. Vždyť v roce 2015 bylo na světě méně než 500 tisíc lidí starších 100 let.

Graf 1: Množství bohatých investorů, kteří věří, že se dožijí 100 a více let – podle místa pobytu (zdroj)

Na druhou stranu podle britského Ministerstva práce a důchodů má 55letý občan Spojeného království téměř 15% šanci, že se dožije 100 let, a tak je optimismus investorů o něco nadějnější.

Proč jsou bohatí investoři optimističtí?

Bohatí investoři mají trumf, který jim dovoluje věřit, že se dožijí více, než je statistický průměr. Oním trumfem je právě jejich bohatství. I přesto, že si 90 % z nich myslí, že zdraví je důležitější než jejich bohatství, nepopírají pozitivní vliv svých peněz. Naprostá většina (92 %) oslovených investorů si myslí, že bohatství jim umožňuje žít zdravější život. Mohou si dovolit nejen nadstandardní zdravotní péči, ale i několikanásobně vyšší výdaje na posilovny, osobní trenéry či zdravou stravu.

Ačkoliv platit za zdravější životní styl je pro bohaté investory téměř samozřejmost, vzdát se podstatné části svého bohatství výměnou za 10 let života se jim příliš nechce. A to ani kdyby šlo o 10 let života bez jakýchkoliv zdravotních problémů navíc.

Největší části svých peněz by se vzdali, možná paradoxně, ti nejbohatší, a tudíž ti, které by to vyšlo nejdráže. Investoři, jejichž jmění přesahuje 50 miliónů dolarů (přes 1 miliardu Kč) by byli ochotni se vzdát v průměru poloviny svého bohatství za prodloužení svého života o 10 let. S klesajícím měním klesá i ochota vzdávat se svého majetku a deset let života má pro investory nižší a nižší cenu.

Graf 2: Procento majetku, kterého jsou investoři ochotni se vzdát – v závislosti na množství peněz (zdroj)

Můžeme tak sledovat zajímavý fakt, že zatímco téměř všichni investoři se shodnou na tom, že zdraví je důležitější než peníze, do zbavování se svých financí se jim příliš nechce.

Prací ku zdraví

I přesto, že mnoho zaměstnanců preferuje omezit čas strávený v práci na minimum, názor bohatých investorů se liší. Přes 75 % z nich se shodne na tom, že pracovat tak dlouho, jak je to jen možné, má dobrý vliv na jejich zdraví. Nebude překvapením, že tento názor převládá především v Asii, kde má práce jiné postavení v žebříčku hodnot než například v USA.

Graf 3: Množství bohatých investorů, kteří věří, že pracovat co nejdéle je dobré pro zdraví – podle místa pobytu (zdroj)

Zajímavé by v tomto případě bylo porovnání s nižší příjmovou skupinou. Přeci jen bude velký rozdíl v tom, kolik člověk za svou práci dostává a jak je tedy k práci motivován.

Počítejte s delším životem

Díky vědeckému pokroku se s největší pravděpodobností dožijete déle než vaši rodiče a prarodiče. Proto je pro vás ještě důležitější se na důchod připravit, a to především z finančního pohledu. Vzhledem k stárnutí populace je aktuální důchodový systém dlouhodobě neudržitelný a čím mladší jste, tím větší pravděpodobnost existuje, že vám důchod vyplácený státem na základě povinného důchodového pojištění nebude stačit k důstojnému stáří.

Hranici důchodového věku nelze posouvat donekonečna a je tak pravděpodobné, že v důchodu strávíte více let, než si myslíte. Pokud chcete tato zlatá léta využít naplno a neobávat se nedostatku financí, je důležité investovat do svého stáří.

Jak moc si přilepšíte ke svému důchodu si můžete spočítat například v našem modelu budoucího vývoje portfolia. Naleznete ho na úvodní straně našeho webu. Každá koruna má smysl, a proto investování neodkládejte a začněte nejlépe hned.

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 5,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Co je ETF?

ETF (z anglického Exchange Traded Funds) jsou burzovně obchodované fondy, které se snaží co nejpřesněji

Portu Vánoční soutěž

Vánoční soutěž Portu

Perníčky, kam se podíváš. Vůně vánočních perníčků vykouzlí úsměv na tváři každému z nás. Kdy