Kde všude s Portu investujete?

V předchozích článcích jsme se bavili o tom, že portfolia budou globálně diverzifikovaná, a že nákupem ETF vlastníte velké množství podkladových aktiv. Pojďme se tedy podívat, jak bude vaše portfolio v Portu globálně geograficky diverzifikováno. Jako příklad si uvedeme naše vyvážené portfolio, které bude obsahovat stejný díl dluhopisové a akciové složky. Jedním z aspektů, podle kterých vybíráme geografické rozložení portfolií, je síla ekonomiky daného regionu a jeho vyspělost. Proto asi nikoho nepřekvapí, že většinovou část portfolií tvoří aktiva v USA a Evropě.

Graf 1: Geografické rozložení vyváženého portfolia

Co se ale skrývá v položce Ostatní, která tvoří 17 % vyváženého portfolia? Zde už najdeme rozmanitější seznam regionů. Více než třetinu ze skupiny Ostatní tvoří vyspělé a a ekonomicky silné regiony východní Asie, kde jsou hlavními zástupci Čína a Japonsko. Dále následují méně vyspělé regiony jako Afrika, Indie, či Blízký východ, které sice poskytují velký potenciál pro růst, zároveň je ale s investováním v těchto regionech spojené vysoké riziko. Proto tyto regiony nepředstavují velkou část portfolia.

Graf 2: Detail geografického rozložení vyváženého portfolia; detail menších regionů

Přestože vám ihned po spuštění Portu neumožníme navržené geografické rozložení měnit, je jistě zajímavé zjistit, kam všude s Portu investujete. I když geografická alokace není jediným indikátorem rizikovosti, dá se jistě říci, že investování v rozvíjejících se zemích je obecně rizikovější než investice v zemích rozvinutých. Zároveň ale do rizikovosti vstupují další faktory, které celé rozhodování o struktuře portfolia ovlivňují. Například obecně se dá říci, že dluhopisy jsou méně rizikové než akcie. A právě poměr akciové a dluhopisové složky je hlavním ukazatelem rizikovosti u našich portfolií. Jelikož složení akciové složky se řídí strukturou MSCI World Indexu, kde více než polovinu představují americké akcie, s přibývající rizikovostí roste zastoupení USA v portfoliu. To jde sice proti závěrům výše, ale je to tak. Jak už jsme řekli, stavba a správa portfolií je náročná disciplína. V Portu vše řídí tým expertů, kteří pečlivě sledují situaci na trzích, aby správně upravili v případě potřeby rizikovost jednotlivých portfolií tak, aby odpovídala vašim požadavkům. Proto jsou vaše peníze vždy v dobrých rukách.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 6,5 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Kolik vyděláte s Portu?

Tato otázka vás určitě všechny velmi zajímá. My bychom vám rádi řekli, o kolik bohatší

Portu Rychlovka - Díl 28

Portu Rychlovka – Díl 28

Minulý pátek jsme vám opět v jediném videu shrnuli aktuální dění na trzích, novinky na

Jak nejlépe časovat trh

Jak co nejlépe časovat trh?

Tento článek je příběhem 3 přátel – Petra, Pavla a Jany. Všichni tři odkládali posledních 40 let stejnou

Změna úpisu Portu Gallery

Jak funguje nový systém úpisů?

Portu Gallery přistupuje ke změně systému úpisů. Nový systém adresuje některé stávající nedostatky a vytváří menší tlak na