Search
Close this search box.

Kdy jedině může časování trhů fungovat?

Na tom, že časování trhů dlouhodobě nefunguje, se shodují studie, experti i tisíce investorů, kteří si to vyzkoušeli. Přestože se poctivě snažili, konstantní vydělávání masivních zisků tím, že vhodně načasují nákupy a prodeje, zůstává pouze zbožným přáním. Přesto existuje možnost, jak lze díky – spíše reaktivní formě – časování trhů dosahovat lepšího dlouhodobého výnosu. Máte-li proto zájem pokoušet osud časováním trhů, přečtěte si, co jediného může dlouhodobě dávat smyl.

Co to vlastně časování trhu znamená?

V investičním světě se jako časování trhu označuje strategie, při které investor nakupuje a prodává akcie na základě budoucího očekávaného vývoje. Když investor dobře odhadne budoucí růst, promění tuto svou predikci v zisk.

Z teoretického pohledu zní tato strategie geniálně. Přece každý by chtěl vydělat, když jde trh nahoru a naopak neprodělat, když bude chvíli padat. Jak však praxe ukazuje, je téměř nemožné tuto strategii konzistentně převádět z teorie do reality. Jsou samozřejmě i investoři, kterým se tu a tam podaří nakoupit nebo prodat tak, že budoucí vývoj trhů odpovídá jejich očekávání. Vydělávat touto strategií opakovaně po delší časové období je však pro většinu investorů jen sladkým snem.

Celá strategie má totiž dvě zásadní úskalí:

  • Zaprvé je postavena na předpokladu, že je investor schopen předpovědět budoucnost. A že je schopen to dokonce dělat spolehlivě a dlouhodobě. O tom, zda je to možné, lze vést asi dlouhé diskuze, ale jak popisuje investiční guru Burton Malkiel ve své knize A Random walk down Wall Street, „dlouhodobě je úspěšný v časování trhů jenom lhář“.
    Mimochodem – na stejných předpokladech je postaven například i úspěch gamblerů nebo věštců.
  • Druhé úskalí této strategie je čas, který musí investor vložit do toho, aby si utvořil názor na budoucí vývoj. Přiznejme si, že bez dostatečného množství informací o vývoji trhů, světových ekonomik, odvětví, geopolitické situace ale i kondice společností, je snaha odhadnout budoucnost čistou hazardní sázkou. Aby bylo možné svůj předpoklad opřít o nějaké informace a data, musí investor pravidelně a důkladně studovat a analyzovat zprávy a aktuální situaci. Zde je samozřejmě na posouzení každého, zda by tento čas nedokázal využít užitečněji.

V Portu občas slýcháme „trhy teď spadnou, nebudu investovat a počkám“. Slýcháme to již řadu let a od stejných i nových lidí. Jsou lidé, kteří takto čekají například již od roku 2013. Od roku 2015, kdy trhy začaly překonávat svá historická maxima si mnoho lidí začalo myslet, že dále již nikam růst nemohou. Připomeňme si, že v roce 1929, kdy akcie dosahovaly svého historického maxima, si také mnozí mysleli, že trhy již více vyrůst nemohou. Pro ilustraci se podívejme na stoletý vývoj amerického akciového trhu. (Pozor, růst hodnoty je pro lepší názornost růstu v takto dlouhém období zobrazen na logaritmické škále; v roce 1927 dosahoval index hodnoty 17, dnes se pohybujeme kolem 2900 bodů)

Vraťme se ale k onomu odkládání investic. Jestli někdo s investicí vyčkává už od roku 2013, přišel již o čistý zisk 46 %. Tolik by mu vydělalo Portu – konkrétně rizikový profil 10. Následující tabulka shrnuje, o kolik čistého zisku přišli ti investoři, kteří si přesně před šesti, pěti, čtyřech… letech říkali, že chtějí zainvestovat, ale neudělali to.

Investice do Portu v roce: Absolutní čistý zisk Anualizovaný čistý zisk pro investora
2013 45,8 % 7,12 %
2014 31,9 % 5,71 %
2015 15,3 % 3,62 %
2016 23,8 % 7,38 %
2017 11,4 % 5,55 %

Mnohem více důležité, než snažit se trhy načasovat, je v investování skutečně začít a správně si nastavit parametry investice – tedy hlavně investiční horizont a rizikový profil. Portu si uvědomuje, na čem skutečně záleží, a proto na výběr té vhodné investice klade velký důraz. Na základě podrobného investičního dotazníku vybere chytrý algoritmus tu nejlepší investici pro každého investora. Zohledňuje jak investiční horizont, tak investorský rizikový profil. Doporučené globálně diverzifikované portfolio je pak takové, se kterým pro nastavený investiční horizont s největší pravděpodobností dosáhnete nejlepšího možného zhodnocení.

Pak je už důležité jen držet se svého plánu, podle plánu zasílat pravidelné vklady a hlavně nejednat emocionálně. O tom, jak emoce škodí vašim výnosům, píšeme více zde.

Jediné časování, které má smysl je to, které vnímá tržní kolísání jako příležitosti k nákupu.

Přestože snaha predikovat budoucí vývoj se zdá z naší zkušenosti být spíše kontraproduktivní, existuje možnost, jak může časování trhů přinést ovoce – a to když namísto prediktivní, zvolíte spíše reaktivní cestu. Každý tržní propad totiž představuje příležitost, jak využít pokleslých cen a nakoupit levněji. Často bývají propady způsobeny jen oznámením nějaké ekonomické zprávy (např. předpověď růstu HDP), politické události (Brexit), skandálu (Boeing) nebo třeba očekávané fúze či akvizice.  Dlouhodobý růstový trend však vychýlí jen na pár týdnů nebo měsíců. Na mnoho událostí dnes trhy reagují až přehnaně, což přináší příležitost pro chytré investory, jak takový čas využít a na propadu vydělat.

Na co si dát po přečtení tohoto článku pozor?

  • Článek není investičním doporučením
  • Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů
  • Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové
  • Portu negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích
  • Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Robert Indiana vytvořil LOVE, ikonu americké popkultury

Jeden z nejznámějších představitelů pop-artu, Robert Indiana, se proslavil především dílem LOVE. Barevně výrazná série sítotisků se stala popkulturním symbolem a inspirací pro umělce po celém světě. Portu Gallery již tento čtvrtek nabídne sérii těchto proslulých sítotisků.