Search
Close this search box.

Kouzlo Paretova principu

Slyšeli jste někdy o pravidle 80/20? Jestli ne, tak je to veliká škoda, protože právě ono pravidlo vám jednoduchou matematikou může pomoci znázornit fungování „celého světa“. O co tedy jde?

Jedná se o „triviální“ pravidlo, které se ukázalo jako velmi pravdivé a využitelné v praktických situacích. Pojmenovalo se tak po svém objeviteli jménem Vilfredo Pareto, který v roce 1906 zjistil, že 80 % půdy v Itálii patří 20 procentům populace. Co ovšem způsobilo obrovský poprask ve společnosti byl fakt, že se Paretův objev dá aplikovat na mnoho případů v životě každého z nás. Ti, kteří rozpoznají, v čem spočívá síla tohoto principu, dokáží produktivněji využívat svůj čas a dosahovat lepších výsledků, ať už v pracovním nebo rodinném prostředí.

Využití ve světě financí

Rozdělení italské půdy není výjimkou, Paretův princip se v ekonomickém světě projevuje často, a je tak možné ho použít ve váš finanční prospěch. Možná si říkáte, že něco jako hloupé pravidlo, které někdo „omylem“ vymyslel, vám nemůže pomoci zvýšit vaše zisky. Pravděpodobně nikoliv, ale aplikace hodnoty, kterou toto pravidlo skýtá, vám může usnadnit, zrychlit nebo třeba i ukázat ten správný směr k vašim cílům. Pojďme si ukázat, kde se ve finančním světě dá použít.

Ať už se jedná o jakoukoliv firmu, která nabízí produkty nebo služby, vždycky potřebuje mít na druhé straně zákazníky, kterým chce něco prodat. Zde vstupuje do hry Pareto, který říká: 20 % vašich zákazníků reprezentuje 80 % vašich celkových příjmů. Samozřejmě to nemusí být vždycky pravda, ale když objevíte právě těch 20 % zákazníků, můžete hledat podobné zákazníky a tím dramaticky zvýšit firemní zisky. Jak alokovat právě těch 20 %? Světově známý konzultant Perry Marshall tento proces hledání 20 % popisuje ve své knize a přirovnává ho k natahování brokovnice.

Velmi důležitým a pro někoho možná šokujícím, bude tvrzení, že 80 % bohatství vlastní pouze 20 % lidí (procenta jsou pouze orientační a některé zdroje uvádí, že nepoměr je ještě mnohem větší). Jedním ze základních předpokladů proto být mezi těmi 20% je: zkušenost, znalost a dobrá finanční gramotnost, kterou se vám na tomto blogu snažíme pravidelně předávat. Těchto 20 % lidí se rozhoduje na úplně jiném principu než zbytek. Plánují, dobře vykonávají svou práci a dotahují věci do konce. Představme si, že vybereme 1 000 lidí a každému z nich dáme milion dolarů. Kolik z nich si myslíte, že dokáže alespoň mírně zhodnotit počáteční hodnotu? Pravděpodobně zhruba 20 % z nich se to podaří. Ovšem pouze 4 % (opět 20 % z 20) z nich se to povede navýšit o chválihodnou částku. Proč je tomu tak? 80 % lidí začne peníze okamžitě utrácet a ti, kteří by se snažili své peníze nějak zúročit, by v pozdější době i přes veškeré snahy přešli do „konzumního módu“.

Využití v běžném životě

Většina z nás tráví příliš mnoho času věcmi, které nejsou prioritní, možná dokonce hůře, absolutně nepodstatné. Proto existuje Paretův princip, který nám říká, že pouze 20 % našeho času stráveného různými aktivitami tvoří 80 % výsledků. Jak prosté a zároveň pravdivé! Je proto zásadní vytvořit si nějaký časový plán nebo si zkrátka uvědomit, jaké aktivity nás okrádají o čas. Také firmy se tímto tvrzením snaží řídit za účelem zvýšení produktivity sebe sama i samotných zaměstnanců. Jakmile jsme totiž schopní identifikovat, kde ztrácíme čas bezvýznamnými věcmi, jsme také schopni zaměřit naší energii pouze na ty aktivity, které jsou pro nás nejpřínosnější. Ať už je děláme za účelem vydělávat více peněz nebo jen pro dobrý pocit, že jsme neztráceli drahocenný čas hloupostmi.

Znázornění obecného fungování Paretova principu vztaženého na náš strávený čas (zdroj).

Výše zmíněný předpoklad se dá potom vztáhnout na desítky každodenních situací, se kterými se potýkáme.

  • Každý z nás je někdy pod stresem, a tak bychom se měli pokusit spouštěče stresu alokovat a snažit se jich zbavit co nejdříve, protože pouze 20 % stresových aktivit produkuje 80 % stresu.
  • Také máte někdy pocit, že je kolem vás tisíce lidí, se kterými by jste rádi strávili nějaký čas, ale prostě nestíháte? V tom okamžiku je potřeba si uvědomit, že pouze 20 % vašich vztahů tvoří 80 % hodnoty sociálních vztahů (rodina, blízcí přátelé…).
  • Jedním z aktuálních témat je i zdravý životní styl, na který je samozřejmě také možné vztáhnout Paretův princip. Protože pouze 20 % potravin, které přijímáte, přispívá k 80 % přírůstku hmotnosti.

Za tím, co děláme a jak se rozhodujeme, je mnoho faktorů – věk, rodina, kultura, finanční situace… Ovšem na mnoho z nich můžeme uplatnit Paretův princip, který nám při správné aplikaci pomůže dosáhnout větší životní stability a zvýšení zisků.

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme