Search
Close this search box.

Má smysl rebalancovat?

Při jakkoliv dlouhé investici je nutné mít správně sestavené portfolio tak, aby se riziko a výnos držely na investorem žádané úrovni. Toho se dá docílit například různými poměry zakoupených akcií a dluhopisů. Trhy jsou však neustále v pohybu a hodnota aktiv se mění, čímž může dojít k nežádané změně rizika. Proto je potřeba své portfolio pravidelně hlídat a upravovat tak, aby byl zachován požadovaný poměr aktiv. Této činnosti říkáme rebalance.

Jedná se o obecně uznávanou strategii při správě portfolia. Rebalance proběhne prodejem extra aktiv s vyšším procentuálním zastoupením a dokoupením aktiv, jejichž podíl v portfoliu se snížil. Přestože rebalance má konotaci rovnováhy, nemusí být vždy rozložení aktiv stejné, tzn. 50/50. Rebalance je používána k vrácení alokace do původního poměru, ať už byl 50/50 nebo 60/40 nebo 90/10.

Graf: Jak funguje rebalance

V Portu je vaše portfolio rebalancováno dynamicky, automaticky a efektivně. Kdykoliv obdržíte dividendu nebo vložíte nové peníze, jsou tyto prostředky investovány tak, aby bylo portfolio rebalancováno a co nejblíže ideální alokaci. Tím zároveň snižujeme počet transakcí a daňovou zátěž.

Jeden příklad za všechny; vezměme zjednodušený případ, kde máte investováno 50/50 v akciích a dluhopisech. Pokud cena akcií poroste rychleji než cena dluhopisů, může se změnit alokace například na 60/40. Tím se vaše portfolio dostává do rizikovější kategorie, což není žádané. Pokud vám na účet přijdou nové peníze, budou tyto prostředky investovány do dluhopisové složky do té doby, než bude dosažena alokace 50/50. V případě, že na váš účet nebudou připsány nové prostředky a odchylka z žádané alokace přesáhne povolenou mez, budou nějaké akcie prodány a za peníze přikoupeny dluhopisy.

Proč by změna alokace, v tomto případě zvýšení rizikovosti, byla špatná? To proto, že na začátku svého investování jste si zvolili strategii, které byste se měli držet a změna v alokaci může tento cíl ohrozit. Proto vám v Portu za pomoci rebalance pomáháme dosáhnout dlouhodobých cílů. A to všechno pro vás děláme automaticky, abyste se o nic nemuseli starat. Zároveň je rebalance zahrnuta v našem poplatku 1 % p.a., takže ať je vaše portfolio rebalancováno jednou ročně či jednou týdně, vždy zaplatíte stejně.

Další výhodou je, že rebalance dlouhodobě povede k celkově lepším výsledkům vašeho portfolia. Důvodem je, že pokud odprodáváte aktivum, které rostlo v ceně, je pravděpodobné, že ho prodáváte se ziskem a naopak kupujete aktivum, kterému se nedařilo tak dobře a může být podceněné. Přestože předchozí vývoj není zárukou vývoje budoucího, dlouhodobě je tato strategie výnosnější.

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Nejdražší vozy roku 2019

Jak všichni víme, mnoho zásadních obchodů s klasickými vozy je realizováno s pomocí aukčních domů. Po celém

Na pivu s analytiky Portu

Na pivu s analytiky #1: Lednový přehled

První díl měsíčního souhrnu z investičních parketů, financí a byznysu je tady! Analytický tým investiční platformy Portu ve složení Lukáš Raška, Marek Pokorný a Marek Malina vám budou každý měsíc přinášet shrnutí toho nejdůležitějšího.