Search
Close this search box.

Máte v Portu nárok na dividendy?

dividendy

Stále častěji se nás ptáte, jak je to s dividendami u ETF, do kterých prostřednictvím Portu investujete. Jestli jsou připisovány na váš investiční účet u Portu, nebo na váš bankovní účet a zdali můžete očekávat připsání dividend v plné výši. Nejen to se dočtete v následujících řádcích.

O dividendách

Co to vlastně dividendy jsou a proč je firmy vyplácí? Lze je popsat jako podíl na zisku firmy, jehož část získávají vlastníci akcií. Výše této odměny je z velké části závislá právě na zisku firmy.

S vyplácením dividend se setkáme u zavedených společností, které chtějí zvýšit atraktivitu svých akcií. Peníze, které by mohla využít na reinvestování do společnosti, rozdělí mezi investory. Zpomalí tak růst hodnoty svých akcií, protože věří, že jejich akcionáři, spíše než nejistý růst, preferují jistotu v podobě pravidelného podílu na zisku.

Naopak startupy, které jsou především v prvních letech často ztrátové, se snaží o rychlý růst své společnosti. Z toho důvodu většina z nich dividendy nevyplácí a případný zisk reinvestují.

Dividendy u ETF

Pro naše klienty je důležité, jak fungují dividendy u ETF, protože z nich se klientská portfolia v Portu skládají. Jak už nejspíše víte, pomocí ETF investujete do velkého množství různých společností. Z každé z nich vlastníte jen malou část, přesto i vlastnictvím této malé části vám vzniká nárok na vyplacení odpovídající dividendy. Protože dividendy jsou vypláceny v různé dny, správci ETF je průběžně ukládají. Následný způsob vyplacení se liší dle správce. Nejčastěji se setkáme s dvěma základními taktikami. U první z nich jsou dividendy ukládány na bezúročný účet, ze kterého jsou v předem určený datum vyplaceny investorům. Tuto taktiku využívá většina ETF, které v Portu naleznete. Druhým způsobem je reinvestování. Tuto taktiku si lze představit tak, že po vyplacení dividend místo 1 kusu ETF vlastníte např. 1,0001 kusu ETF. Dokud jdou trhy nahoru, vyděláváte více než u prvního způsobu. Naopak, pokud trhy klesají, část dividendy ztrácíte.

A kolik vlastně ty dividendy jsou? Jedná se o desetiny procent, nebo o desítky procent? Důležitým faktorem je, jestli jde o akciová, či dluhopisová ETF. Akciová ETF mají větší zastoupení v agresivnějších portfoliích, zatímco dluhopisová najdete v těch méně rizikových. Hodnota akciových ETF roste (a klesá) vyšším tempem. Vyplácené dividendy jsou v jejich případě nižší než u dluhopisových (u nich se jedná o pravidelný zisk z dluhopisů a změn hodnoty – proto i u nich hovoříme o dividendě). V tabulce níže naleznete porovnání růstu a vyplácených dividend u 2 ETF, na které můžete ve svém portfoliu narazit.

Tabulka 1: Porovnání růstu vybraných ETF (SPY = americké akcie, JNK = americké dluhopisy) a jimi vyplácených dividend (zdroj, zdroj)

ETF Růst (2017) Dividendy (2017) Růst (2016) Dividendy (2016)
SPY 19,38 % 1,94 % 11,20 % 2,13%
JNK 0 % 5,53 % 7,5 % 6,26 %

Pokud se podíváme například na data za rok 2017, kdy trhy rostly vysokým tempem, akciové ETF sledující index S&P 500 narostlo o 19,4 %. K tomu následně přičteme vyplacené dividendy, které se pohybovaly na úrovni 1,9 %. Pokud by vaše portfolio obsahovalo pouze jediné ETF a bylo to právě SPY sledující index S&P 500, váš celkový zisk za rok 2017 by byl více než 21 %.

Dividendy v Portu

Jak to tedy je s dividendami v Portu? V případě příchozí dividendy z jakéhokoliv instrumentu připíše Portu danou částku klientovi na jeho Portu účet ve formě nezainvestované hotovosti. Dle pravidel pro nakládání s hotovostí je následně daná dividenda buď zainvestována či ponechána jako hotovostní složka. V případě, že klient vlastní více než 1 portfolio, je mu dividenda připsána do hotovostní složky toho portfolia, z jehož držení dividenda plyne.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

zavádějící grafy

Zavádějící grafy

V nedávném článku jsme si ukázali několik grafů, které by měl každý investor znát. Jednalo

Jak úspěšně zhodnocovat peníze?

Investování se pojí s potenciálem vysokého výnosu i s možnými ztrátami a mnozí investoři chtějí vidět skvělé výsledky