Search
Close this search box.

Měnové zajištění: změny u rizikových profilů 1-3

Zapinamie_menove_zajisteni

V Portu průběžne sledujeme situaci na trzích za účelem optimálního nastavení našich portfolií na míru. Chceme, abyste měli jistotu, že vy se o nic starat nemusíte. U Portfolií kombinujeme sílu pasivního investování s lidským faktorem, abychom dokázali pružně reagovat na strategické změny na trhu a dosáhli co nejlepšího poměru výnosu k riziku.

Přibližně před rokem jsme s ohledem na očekávané velké navýšení kolísavosti měnových kurzů v souvislosti s inflací, energetickou krizí a rostoucími úrokovými sazbami dočasně upustili od měnového zajištnění u všech námi obhospodařovaných portfolií. Nyní se sitauce opět stabilizuje a investiční komise Portu na to reaguje.

Za poslední rok jsme byli svědky výraznějších pohybů koruny oběma směry. Oproti euru koruna navzdory predikcím (např. ČNB) nejprve posilovala kvůli intervencím České národní banky a následně oslabovala – obojí o více jak 5 %. Pohyby vůči dolaru pak byly ještě výraznější. S ohledem na technické fungování instrumentů měnového zajištění by takovéto výrazné kolísání měn patrně přineslo případné nežádoucí odprodeje cenných papírů způsobené potřebou navýšit potřebný hotovostní koláterál. Tomu se nám podařilo vyhnout.

V současné době se koruna oproti euru vrátila na svou úroveň před inflační krizí a ve srovnání s dolarem je také poblíž průměrné hladiny posledních let. Dosáhla tak úrovně, na které u vybraných rizikových stupňů našich portfolií opětovně dává smysl přistoupit k měnovému zajištění.

Rozhodnutím investiční komise došlo k zapnutí měnového zajištění u portfolií s rizikovými stupni 1 až 3. Toto rozhodnutí má za cíl u těchto nejvíce konzervativních portfolií přispět k snížení kolísavosti.

U rizikových profilů 4 až 10 je nadále ponecháno měnové riziko otevřené. Situaci na měnových trzích bude i nadále investiční komise bedlivě sledovat a v případě potřeby provede další kroky.

Z pohledu vás, investorů, není potřeba dělat žádné kroky ani úpravy, vše provede Portu automaticky za vás. Proces zajištění měnového rizika se z procesního hlediska nemění. K zajištění používáme swapy a forwardy a vždy se snažíme vyjednat ty nejlepší možné kurzy na globálním měnovém trhu.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Zásadní Ferrari 250

Vzhledem k tomu, že jsme začali upisovat vzácný model Ferrari 250 Coupé Pinin Farina, neuškodí připomenout

Makléř – 23. díl: Epilog

Největší makléřská firma v Praze se nečekanou finanční operací na hraně zákona znovu dostala do rukou spoluzakladatele Arnolda