Search
Close this search box.

Modrý mauricius – král známek

V r. 1847 vyšly na ostrově Mauricius první koloniální známky na světě 1pencová oranžová a 2pencová modrá s portrétem královny Viktorie s nápisem POST OFFICE. Vstoupily v platnost dne 21. září 1847 a z celkového nákladu 1 000 ks se dodnes zachovalo 15 oranžových a 12 modrých (nejznámější a nejdražší známky v dnešní době).

Již v počátcích filatelie, kolem r. 1865, se staly pro svou nedostupnost legendami a byly pojmenované červený a modrý mauritius. Byly tištěny po jednom kusu z měděné destičky velikosti vizitky s obrazy obou známek. Autorem rytiny a zřejmě i tím, kdo známky tiskl, byl rytec a miniaturista J. O. Barnard z Port Louis na Mauriciu. Náklad POST OFFICE se brzy vyčerpal a již v červnu r. 1848 jsou vydány další modré 2pencovky a koncem r. 1852 i 1pence. Obě tištěné z malých desek (původně štočky pro reklamu Grandhotelu d’Europe v Port Louis) rytých opět Barnardem, tentokrát o 12 známkových polích. Mají takřka identický obraz jako POST OFFICE, vlevo ovšem s přesnějším označením jejich účelu – POST PAID.

Vliv původu známek na cenu

V dnešní top-filatelii nabývá na významu, vedle vzácnosti a trvalé poptávky po dané položce (která podmiňuje její stále vyšší cenu), i další cenotvorný faktor, a to příběh známky (či dopisu). Ten je tvořen jednak historicko-kulturním kontextem vzniku, vydání a používání známky a také její vlastnickou linií, jejím vlastním životopisem. Čím zajímavější je provenience známky, čím slavnější jsou bývalí vlastníci, sbírky, kterých byla součástí, či okolnosti, za kterých byla získána, tím větší význam má v dějinách filatelie a tím více je vnímána jako prestižní, nadčasová a jedinečná.

Jedny z nejhledanějších známek světa

Tisk 2pencí POST PAID probíhal podle potřeby mauricijské pošty téměř 10 let, na papíry různé barvy a síly, v barevných odstínech od indigové po světle modrou. Dnes rozpoznáváme 5 fází tisku podle opotřebení desky. Nejhodnotnější jsou tzv. earliest impressions z prvního období tisku r. 1848, které svými sytými barvami a dokonalým obrazem nejvíce připomínají POST OFFICE. Poštovně nepoužitých earliest se dokonce zachovalo méně než slavných Modrých mauriciů. Prestižní ozdobou každé sbírky jsou také fáze early a intermediate tištěné před r. 1855, následované tisky z již opotřebované desky – tzv. worn a latest impressions. Vše jsou to ale Modré mauricie, od počátků filatelie přitahující pozornost snad každého sběratele a dosahující stále vyšších tržních cen. Kvalitní exempláře POST PAID byly vždy součástí významných sbírek, již v 19. století se vyhledávaly nejkrásnější kusy a podle typických rozdílů se sbírala jednotlivá známková pole, tiskové fáze, barvy apod. V elitních sbírkách pak vznikaly velmi atraktivní rekonstrukce tiskové desky, udivující svou estetikou, sběratelským úsilím vynaloženým k jejich získání a již na první pohled  přesahující běžnou filatelistickou zkušenost. To dokládá i zde vystavený exponát, který vznikl díky třem z největších sběratelů všech dob (Philippe de La Renotière von Ferrary, Maurice Jean Marie Burrus, Arthur Hind).

Tisková chyba – PENOE

Zajímavá a hledaná desková vada, PENOE namísto PENCE ze 7. pole tiskové desky. Zde jako early impression v mimořádné kvalitě, z původní Ferraryho rekonstrukce.

Nejlepší možný původ

Tuto mimořádně kvalitní sestavu modrých 2pencí POST PAID ze všech známkových polí poprvé vytvořil hrabě Philipp von Ferrary, největší a nejslavnější sběratel všech dob. Měl nedostižnou sbírku co do kompletnosti a zastoupení významných rarit. Vlastnil mj. Bordeaux Cover s oběma Post Office, Britskou Guianu, švédský Tre Skilling, čistou Hawaii 2c apod. V této úctyhodné společnosti byla i první verze vystavené rekonstrukce, ze které jsou zde zastoupena známková pole 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12. Ferraryho sbírka se rozprodávala v Paříži na 14 aukcích r. 1921-1925 a již ve 2. aukci, dne 13. října 1921, byla jako los č. 398 dražena tato planche reconstituée. Zakoupil ji Maurice Burrus (francouzský politik a byznysman, zvaný též Tabákový král), který na aukci získal i Bordeaux Cover či Modrý mauricius POST OFFICE, který je od r. 2016 ve sbírce českého investora. Známková pole 2, 6, 9 v rekonstrukci ex. Ferrary pak vyměnil za svoje kvalitnější exempláře a v r. 1934 koupil další desku. Tentokrát ze sbírky Arthura Hinda (americký podnikatel v textilním průmyslu a opět legendární sběratel, jenž vlastnil mj. čtyři POST OFFICE a British Guianu ), z níž vybral a ve své původní nahradil pozice 10 a 11. Tuto výslednou podobu má rekonstrukce dodnes. Během více než 60 let od Burrusovy smrti (1959) se nacházela v dalších dvou prominentních sbírkách a až do r. 2020 v kolekci významného ruského sběratele, ze které mimochodem pochází i Bombay Cover se dvěma červenými POST OFFICE (od r. 2016 též v rukách českého investora). Jsou známy i různé další rekonstrukce Modrých mauriciů POST PAID, jen tato jediná ale spojuje největší legendy světové filatelie, a má tak unikátní místo v jejích dějinách!

 

 

 

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 5,25 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

ETF na S&P 500 – vybrat SPY nebo jiné?

Mnoho začínajících ale i pokročilých investorů chce mít část svých prostředků umístěných v amerických akciích. Americký trh je na