Search
Close this search box.

Můžete maximalizovat své zisky a zároveň investovat eticky?

ethical investing

Většina lidí chce vést etický život. Řada z nás se však shodne na tom, že jsme nuceni dělat větší či menší kompromisy. Být etický v moderním světě není nic snadného, život je plný komplikací, šedých zón a rozporů. Je také pravda, že etika každého z nás je jiná. Zatímco se v mnoha důležitých morálních otázkách dokážeme v zásadě shodnout, v detailech se můžeme často výrazně lišit.

Etické investování je toho příkladem. První otázka spočívá v definici toho, co to přesně je. Na jedné straně by mohl někdo říci, že pokud je společnost nebo činnost legální, pak je z definice etická, a proto je investování do ní naprosto v pořádku. Na druhé straně spektra jsou ti, kteří považují celý systém kapitalismu a akciového trhu za neetický, což znamená, že podle nich je „etické investování“ rozporem.

Osobní volba

Etické investování je rostoucím pododvětvím investiční biosféry, jelikož makléři, poradci, fondy a indexové nástroje pomáhají investorům sestavit portfolio, které buď vylučuje společnosti s negativním dopadem na svět, nebo zahrnuje pouze ty, které mají dopad pozitivní. Kromě toho se ukázalo, že etické fondy se z hlediska výnosů vyrovnají těm tradičním, nebo je dokonce předčí, a mohou být také méně rizikovou investicí.

Etické investování je osobní rozhodnutí. Musíte vědět, kde z morálního hlediska stojíte a jaké principy chcete podporovat. Stejně tak musíte mít jasno v těch aktivitách, které nebudete tolerovat za žádnou cenu. Tento proces začíná výběrem správného makléře, proto si před rozhodnutím nezapomeňte důkladně projít různé recenze. Někteří z makléřů vám při výběru akcií, do kterých chcete investovat, dovolí použití filtrů, čímž vám umožní přizpůsobit investiční portfolio na míru vašemu morálnímu kompasu.

Morální bludiště

K výběru investic na základě etických hledisek můžete využít také předem naprogramovaného robotického poradce. Ty jsou dnes mnohem běžnější než dříve, nicméně je třeba si ověřit jejich metodiku a definice, abyste se ujistili, že jsou v souladu s vašimi přesvědčenými. Pokud je vaše etika založena na specifických náboženských nebo ideologických zásadách, najít si robotického poradce, který je sdílí, může být poněkud obtížnější.

Etické investování má mnoho pojmenování, jako například udržitelné investování, dopadové investování, společensky odpovědné investování atd. Některé přístupy jsou přitom výlučné, jednoduše tedy vynechávají ty investice, které jsou považovány za investice s negativním dopadem, jako jsou akcie tabákových společností nebo výrobců zbraní. Jiné jsou naopak inkluzivní a zahrnují pouze akcie společností nebo organizací, které mají prokazatelně pozitivní dopad nebo záměr, jako jsou například poskytovatelé obnovitelných zdrojů energie. Často jde přitom o kombinaci obojího.

Investování do ESG

Mnoho fondů a indexových nástrojů používá stupnici ESG, což je zkratka pro Environmental, Social and Corporate Governance. Společnosti jsou hodnoceny v jednotlivých oblastech. Environmentální kritéria zahrnují využívání přírodních zdrojů, řízení emisí, recyklaci a to, zda je produkt udržitelný. Sociální faktory se týkají toho, jak se společnost chová ke svým pracovníkům či jestli pozitivně přispívá komunitě (nebo má spíše negativní dopad). Správa zahrnuje představenstvo společnosti a zabývá se rozmanitostí, posláním společnosti, dále také tím, jak reaguje na požadavky akcionářů nebo zda berou vedoucí pracovníci spravedlivý podíl na zisku.

Vyšší zisky, nižší riziko

Nedávná zpráva ukázala, že americká aktiva spravovaná pomocí strategií ESG vzrostla z 12 bilionů dolarů na začátku roku 2018 na 17,1 bilionu dolarů na začátku roku 2020, což představuje 42% nárůst. Společnost Morningstar, významný hráč v oblasti finančních služeb, který poskytuje vlastní hodnocení udržitelnosti, uvedl, že udržitelné fondy v roce 2019 překonaly ty tradiční. Etické společnosti jsou také považovány za méně rizikové investice, protože pokud se chovají dobře ke svým zaměstnancům a jsou ekologicky i sociálně odpovědné, pak je méně pravděpodobné, že se zapletou do skandálů, pokut a soudních sporů, navíc jsou obecně efektivnější a transparentnější.

Rozhodněte se, jak moc se chcete zapojit do výběru a sledování svých investic. Co chcete podporovat a čemu se chcete vyhnout? Přečtěte si recenze různých společností a prostudujte si dostatečné množství webových stránek třetích stran, které monitorují a hodnotí společnosti z hlediska dopadu na životní prostředí a společnost. Také se nabízí možnost si od společnosti vyžádat zprávu o udržitelnosti nebo dopadu.

Díky robotickým poradcům, udržitelným podílovým fondům a portfoliím s dopadem je etické investování jednodušší a populárnější než kdy dříve. To nás vede k tomu názoru, že můžete investovat eticky, aniž by to mělo negativní dopad na vaše zisky. Ceny akcií samozřejmě mohou klesat stejně jako stoupat a ani etické, ani tradiční investování vám nezaručí zisk – neexistuje však důvod, proč byste nemohli investovat chytře a zároveň podporovat pozitivní změny.

Chcete začít investovat do společností, které dbají na udržitelnost, sociální odpovědnost anebo využívají přírodní zdroje? Zkuste to s Portu v rámci tematických strategií!

—————————————————————–

Na co si dát po přečtení tohoto článku pozor?

– Článek není investičním doporučením
– Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů
– Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové
– Portu negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích
– Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný nebo zda je pro vás vhodné například tematické investování? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme.

ZDROJ: blueandgreentomorrow.com

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Co je dluhopis?

Po představení pojmu akcie je dalším logickým krokem článek o druhém nejznámějším cenném papíru. Jak titulek napovídá, podíváme