Search
Close this search box.

Nový sazebník Portu je jednodušší a umožňuje investovat levněji

Článek o zjednodušeném sazebníku Portu CZ

V Portu jsme v březnu překročili milník 30 miliard korun pod správou, a to díky důvěře našich dlouholetých i nových investorů. S vaší podporou můžeme dál zlepšovat své služby a lépe je přizpůsobovat vašim potřebám. Proto nyní přistupujeme ke strategickým úpravám sazebníku poplatků, které zdůrazňují naše odhodlání budovat s klienty vzájemně prospěšné partnerství a dlouhodobé investování na naší platformě dále zefektivňovat a zjednodušovat. V tomto článku představujeme novinky v poplatkové struktuře, které vstoupí v účinnost 1. května 2024.

Co se mění?

Strategie jednotně za 1 % ročně

V souladu s naším závazkem k transparentnosti a jednoduchosti sjednocujeme cenu u produktu Strategie. Nově zavádíme jednotný základní roční poplatek ve stejné výši jako u produktu Portfolia, a to 1 %. Dochází tím ke sjednocení předchozích cenových plánů Standard, Plus a Premium do jednoho. Tato změna umožní všem investorům s vlastními strategiemi plně využívat veškeré funkcionality dostupné dříve v plánu Premium bez omezení, navíc výrazně levněji než dříve.

Například už není nutné sledovat počet strategií a instrumentů v rámci klientského účtu. Tato výhoda, původně vyhrazena pouze klientům s plánem Premium, je nyní dostupná pro všechny. Za 1 % nyní také umožňujeme libovolné nastavení měnového zajištění a rebalance. Věříme, že tyto změny přispějí k ještě efektivnějšímu investování pro naše klienty, kteří si přejí sestavit investiční strategii z ETF a akcií podle svých potřeb.

Rostoucí investice = klesající poplatek 

Pro klienty, kteří s námi investují dlouhodobě a jejich investice v čase rostou, děláme nově investování na Portu ještě výhodnější. U produktů Portfolia, Strategie a Crypto totiž zavádíme nový systém objemových pásem, v rámci kterých snižujeme poplatky pro klienty s vyšší hodnotou majetku zainvestovaného souhrnně v těchto produktech (viz tabulka níže). 

Daná sazba správcovského poplatku se vztahuje na celý objem majetku zainvestovaného v produktech Portfolia, Strategie a Crypto, a to bez ohledu na to, zda je investice vedená v rámci korunového nebo eurového účtu. V případě eurového účtu je pro účely určení sazby poplatku hodnota eurových investic jednoduše přepočtena denním kurzem ČNB. 

Pro firemní účty se objem majetku v produktech Portfolia, Strategie a Crypto počítá odděleně od osobního korunového a eurového účtu, a konečná sazba správcovského poplatku je tak v rámci tohoto účtu určena samostatně.

S novými sazbami správcovského poplatku jsou slučitelné další slevy. V rámci Programu pro dlouhodobé investory si tak mohou naši investoři poplatek dále snižovat (viz tabulka níže) – například investor s celkovým objemem majetku 2 miliony korun v produktech Portfolia, Strategie a Crypto získá ke správcovskému poplatku 0,6 % p.a. dodatečnou slevu 40 %, pokud využije fixace na 15 let. Ročně tak za správu investic v těchto produktech zaplatí pouze 0,36 %. Rovněž připomínáme, že nadále poskytujeme tři měsíce investování zdarma pro naše investory za každého přítele, kterého k nám pozvou.

Co zůstává beze změny?

Všechny benefity, které byly již dříve zahrnuty ve správcovském poplatku, zůstávají zachovány i nadále. Neúčtujeme žádné další poplatky za nákup a prodej cenných papírů, vstupní ani výstupní poplatky, poplatky za směnu měn, úschovu cenných papírů, rebalanci ani poplatky z nadvýnosů.

Poplatek Investiční rezervy zůstává na nízkých 0,25 % p.a. (nehledě na objem prostředků). Nemění se ani poplatky v rámci Dlouhodobého investičního produktu (0,5 % p.a. pro Portfolia, Strategie a Crypto; 0,25 % p.a. pro Investiční rezervu). Investice na dětských účtech i nadále spravujeme za pouhých 0,25 % ročně.

U korunového i eurového účtu platí, že hodnota spravovaného majetku v Investiční rezervě, na DIP a v rámci dětských i firemních účtů není přičítána k objemu majetku v produktech Portfolia, Strategie a Crypto pro účely určení sazby poplatků těchto produktů.

Ilustrační příklad 

Pojďme si nové změny shrnout na ukázkovém příkladu.

Tomáš je naším dlouholetým investorem a má u nás následující investice:

Jaké sazby správcovského poplatku za jednotlivé investice u Portu Tomáš platí? 

Nejprve sečtením objemu majetku v produktech Portfolia, Strategie a Crypto zjistíme, do jakého objemového pásma v rámci těchto produktů spadá: 

637 870 + 168 990 + 155 021 + 74 820 + 5 440 = 1 042 141 Kč

Za správu majetku v těchto investicích tedy Tomáš platí poplatek v rámci objemového pásma 1–5 mil. Kč, tj. 0,6 % ročně. U Portfolia „Na barák” navíc Tomáš využívá Slevy pro dlouhodobé investory a má nastavenou fixaci na 15 let. Čerpá tak dodatečnou slevu 40 % a výsledný poplatek u tohoto Portfolia je 0,36 % p.a. Podobně je tomu u Strategie „Technologický pokrok”, kde díky fixaci na 5 let a dodatečné slevě 20 % činí finální roční poplatek 0,48 % z hodnoty této investice.

Zbývající investice v rámci DIP, Investiční rezervy a na dětském účtu jsou zpoplatněny původními sazbami beze změny.

Kde nové změny najdu?

Všechny klíčové změny jsme vám shrnuli v tomto článku, ale kdyby vás zajímalo více, přesné fungování naleznete v novém Sazebníku a v rozšířených Obchodních podmínkách. Od 1. 5. naleznete vše v sekci Smluvní dokumentace.

Webinář

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 5,25 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Robo-advisory ve světě

Investování prostřednictvím robotických poradců je trendem 21. století. Důvodů existuje hned několik. Nízkonákladovost, bezpečnost či

Na pivu s analytiky Portu

Na pivu s analytiky #5: Květnový přehled

Akciové trhy míří vzhůru, což ale neznamená rovnoměrný růst akcií, proč se Small Cap akciím nedaří a jaké následky může mít FOMO, které vyvolala umělá inteligence?

brexit

Půl roku do Brexitu. Co bude dál?

Rok 2016 byl průlomovým nejen pro Velkou Británii, ale i celou Evropskou unii. Spojené království si, poněkud překvapivě,