O penězích to není

Hořicí dolar

Máte 100 Kč a 2 hodiny. Jakým způsobem vyděláte co nejvíc peněz? Myslíte, že je možné peníze zdvojnásobit? A co zdesetinásobit?

Stejné výzvě čelili studenti prestižní Stanfordské univerzity. Při středeční hodině byli studenti rozděleni do 14 skupin a každá z nich dostala obálku, ve které se nacházelo právě 5 dolarů. Čas na rozmyšlenou měli až dokonce týdne, ale jakmile obálku otevřeli, běžel jim nekompromisní dvouhodinový limit. Výsledek svého zhodnocení měli studenti prezentovat na následující hodině.

Jak myslíte že dopadli? Při živé diskuzi na hodině se objevily riskantní nápady, jako nakoupení stíracích losů, či sázka na jednu z barev v ruletě. Tyto možnosti přinášejí šanci na vysoký zisk, ale nízká pravděpodobnost výhry vede k téměř zaručené ztrátě. Jiné nápady, jako nákup citrónů a prodávání limonády v kampusu, nabízely jistější zisk, ale ne příliš vysoké zhodnocení.

ruleta

Drtivá většina skupin nakonec vymyslela různá zajímavější řešení. V průměru se jim podařilo získat 200$ za 2 hodiny! Co bylo jejich receptem pro 4000% zisk? Uvědomili si, že obdržených 5$ je pouhou návnadou, která je nutí na situaci pohlížet z jiného úhlu. Místo otázky co dokážou s 5$, se začali ptát sami sebe na důležitější otázku. Co zvládnou bez nich.

Různé skupiny zvolili rozdílné způsoby. Jedna ze skupin vymyslela jednoduché, přesto ve své podstatě geniální řešení. Všimli si, že díky letnímu počasí jezdí velká část studentů do školy na kole. Na 2 hodiny tak otevřeli stánek, kde studentům zadarmo měřili, jestli mají dostatečně nafouklé duše v kole. Pokud neměli, nabídli jim dofouknutí za symbolický 1$. Po chvíli si všimli, že studenti jsou vděční za tuto službu a nedělá jim problém zaplatit víc. Pozměnili proto svůj ceník a za dofouknutí dali spolužákům možnost zaplatit jakoukoliv částku. Ti začali sahat hlouběji do kapsy a většina příspěvků byla vyšších, než původní dolar.

Jiná skupina si zase všimla, že v luxusních restauracích klienti čekají desítky minut ve frontě, než se uvolní místo. Oproti tomu na klienty s rezervací čekalo jejich místo neobsazené a vyhnuli se tak frontě. Zarezervovali proto místa na různé večerní hodiny v několika restauracích. Těsně předtím, než nadešel čas, na který se v restauraci nahlásili, nabídli rezervaci lidem stojícím v dlouhé frontě. Ti rádi obětovali několik desítek dolarů za ušetřený čas, který by museli strávit ve frontě.

Nejzajímavější a ve výsledku i nejvýnosnější řešení však zvolila skupina, která se nad celou situací zamyslela úplně jinak. Nesoustředila se na oněch 5$ a ani na to, jak využít 2 hodiny. Všimli si příležitosti v podobě tříminutové prezentace, kde měli ostatním studentům sdělit své výsledky. Svou krátkou chvilku prodali společnosti, hledající studenty a absolventy prestižních škol. Ta zaplatila 650$ za možnost prezentovat svou nabídku před plnou aulou studentů.

Z popsaného pokusu si lze vzít zajímavé finanční poučení. To nejcennější, co máte, je váš čas a vaše nápady. Pohledem, který vidí jen peníze, nedohlédnete tak daleko, jako když se od nich oprostíte. Důležitější, než kolik vyděláváte či kolik spoříte, je kolik peněz investujete sami do sebe, do svých zájmů a do věcí, které považujete za správné. Není to o penězích, ale o vás.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 6,6 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Den otevřené garáže do třetice…

… ale ne naposled! V sobotu 20. května se konal již třetí Den otevřené garáže Portu Gallery v Litoměřicích, kde je pečováno o sbírku automobilů Portu Gallery.