Search
Close this search box.

Odpovědná portfolia úspěšně spuštěna

Odpovědné investování je celosvětovým trendem na vzestupu. Portu tento fenomén následuje a spustilo Odpovědná portfolia. Nyní tak u nás máte k dispozici kromě 10 tradičních portfolií i 10 Odpovědných portfolií, která zohledňují zásady společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Můžete tak směřovat peníze na podporu firem, které se chovají odpovědně a snižují tak negativní dopad svého podnikání na společnost a přírodu. ESG investování se dokonce ukazuje být výnosnějším než to klasické.

Investice v souladu s ohleduplností k planetě

Díky Odpovědným portfoliím od Portu nemusí být ohleduplnost k naší planetě v rozporu s touhou po finanční svobodě. Čím dál více investorů se kromě finančního zisku zajímá o to, jaký bude mít daná investice vliv na prostředí kolem nás. Odpovědné investování nenahrazuje tradiční finanční analýzu, ale doplňuje a rozšiřuje ji,” vysvětluje Anna Kortusová, Investment Product Manager společnosti Portu.

 Z důvodu nutnosti transparentního měření společenské odpovědnosti firem se v posledních letech rozšířil termín ESG. Ten pochází z anglického Environmental, Social and Governance a je jedním z nástrojů pro měření reálných dopadů a aspektů společenské odpovědnosti firem. “Do dnešní doby bylo hlavním cílem společností vytvářet zisk, ale ESG se snaží podporovat firmy, které mají i jiné cíle, a to zejména v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí,” dodává Anna Kortusová.

 

ESG investování se dokonce ukazuje být výnosnějším než to klasické. Takových studií už je celá řada a jejich výsledky jsou shrnuty například ve velké metaanalýze z roku 2021, na které se podílela i newyorská univerzita. Zmíněná analýza ukazuje, že v 58 % studií se projevil pozitivní efekt ESG, 21 % mělo smíšené výsledky, 13 % vyšlo neutrálně a ve zbývajících 8 % mělo ESG negativní dopad. V delším časovém horizontu se totiž díky iniciativám v oblasti životního prostředí, sociální odpovědnosti a v oblasti řízení zlepšuje finanční výkonnost.

Odpovědná portfolia u Portu jsou tvořena primárně investičními nástroji typu ETF a jsou založena na principu dlouhodobého pasivního investování a široké diverzifikaci. Firmy do ETF jsou vybírány dle metodiky, která zohledňuje, jak firmy přistupují k životnímu prostředí, sociální odpovědnosti a řízení podniku.

Odpovědná porfolia předčila historickými výnosy tradiční Portfolia

Jsme si vědomi, že naší rolí jako investiční platformy je umožnit lidem dlouhodobě investovat i s ohledem na plnění udržitelných cílů. Pokud jsou ESG kritéria správně definována a je u firem využíván transparentní ESG audit a skóring, o což se v Portu snažíme, potom nám dává smysl být součástí těchto změn a snažit se zmírnit negativní dopady fungování firem na náš svět a naši planetu,” vysvětluje Radim Krejčí, zakladatel společnosti Portu.

Udržitelnost přitom nemusí jít na úkor výnosů, jak bývá často předsudkem. Investice do firem které vědomě přistupují k řízení environmentálních i sociálních rizik jsou v dlouhodobém měřítku odolnější vůči globálním výzvám a mohou nabízet lepší výkonnost. “Důkazem jsou i Odpovědná portfolia od Portu, která svými historickými výnosy předčila tradiční Portfolia na míru od Portu. Vhodně sestavené společensky odpovědné investiční portfolio totiž nabízí všechny výhody dlouhodobé investiční strategie, zároveň však splňuje vysoké požadavky dlouhodobé udržitelnosti,představuje Odpovědná portfolia Radim Krejčí, zakladatel společnosti Portu.

Jak tradiční tak i odpovědný typ investování na Portu nabízí portfolia s 10 rizikovými profily. Tyto varianty jsou odstupňovány podle rizikovosti, kdy portfolio 10 značí nejvyšší rizikovost. Samozřejmě ale nadále platí, že čím vyšší rizikovost tím vyšší potenciální výnos. Tradiční a Odpovědná portfolia se stejným rizikovým profilem jsou pak velmi podobná co se týče globální diverzifikace a rozložení mezi jednotlivé třídy aktiv.

________________________________________

Na co si dát po přečtení tohoto článku pozor?

– Článek není investičním doporučením

– Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů

– Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové

– Portu negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích

– Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný nebo zda je pro vás vhodné například tematické investování? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme.

 

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme