Search
Close this search box.

Odpovídáme na nejčastější dotazy k situaci na trzích

Radim Krejčí reaguje na vývoj trhu

Vzhledem k současné situaci na finančních trzích, které výrazně zasáhly události na Ukrajině, jsme se pro vás rozhodli sepsat nejčastější dotazy, na které se v souvislosti s touto událostí naši klienti ptají. Odpovídat na ně budou Radim Krejčí s Martinem Luňáčkem. Ptát se můžete i nadále, a to jak na chatu, tak po telefonu. Otázky spolu s odpověďmi budeme pravidelně aktualizovat.

 

Je teď vhodné směnit české koruny na jinou stabilnější měnu?

Nevidíme důvody pro tento krok, neznáme vaše záměry, čeho tím chcete dosáhnout. Pokud žijete v korunovém prostředí (většinu příjmů a výdajů máte v koruně), tak přechod na jiné měny nedává smysl. Z investičního úhlu pohledu zastáváme názor ČNB, který zní, že je naše měna (navzdory aktuálním výkyvům) na dlouhodobé posilující trajektorii a držet zásoby „bezpečnějších“ – nebo možná ve vašem pojetí stabilnějších – měn nedává smysl. Zkrátka věříme, že v horizontu dvou až tří let získáte za dnes nakoupené dolary nebo eura méně korun v budoucnu. Krátkodobě nespekulujeme, k výkyvům na devizových trzích dochází a docházet bude.

 

Na co konkrétně by mohla mít vliv situace na Ukrajině?

Dopadů můžeme najít mnoho. Je potřeba si uvědomit, že Ukrajina i Rusko jsou významní exportéři důležitých komodit. Jak pochopitelně plynu, tak třeba i obilovin (kukuřice, pšenice). Válečný konflikt může vyústit například v omezení exportu těchto surovin, jelikož energie lidí, firem, institucí, ale i financování bude směřovat předně na řešení válečného konfliktu. To může dostat do úzkých mnoho zemí nejen v Evropě, ale například i Africe, kam velká část vývozu obilovin směřuje. To by mohlo v krajní situaci vyústit například k tlakům na další migrační vlnu. O migraci lidí z Ukrajiny na Západ nemluvě –⁠ tu lze předpokládat s velkou pravděpodobností. Kromě toho bychom mohli hledat dopady na cenové hladiny. Navzdory tomu, že se mnoho centrálních bank snaží proti inflaci bojovat, rostou vlivem krize ceny ropy, plynu i drahých kovů, které budou dále zdražovat vstupy firem. Ty se dříve nebo později projeví v dalším nárůstu cen produktů.

 

Doporučili byste teď nakupovat, nebo je to jako chytat padající nůž? Kam teď směřovat volné finance?

V současné době lze hlavně doporučit lidem, aby se snažili co nejméně panikařit a dělat ukvapená rozhodnutí. Dlouhodobě se jako nejlepší rozhodnutí ukazuje držet se na počátku nastaveného investičního plánu. Stejně jako každý propad, lze i tento brát jako vhodnou příležitost pro přikoupení „za lepší ceny“. I přesto –⁠ pokud se k tomu někdo rozhodne –⁠ bychom doporučili dodatečné vklady rozdělit do více týdnů. Neposílat vše naráz v jeden moment. V případě další eskalace konfliktu lze čekat i další propady, byť pevně věříme, že nejrazantnější šok trhy zasáhl již během dnešního rána a situace se bude spíše stabilizovat. Čím jasnější bude situace a možné ukončení konfliktu, tím rychleji budou trhy opět zpevňovat.

 

Šlo by, prosím, v případě většího zájmu změnit tok peněz na rusky orientované společnosti, popřípadě celkově ruské akcie a další instrumenty vyškrtnout z portfolia?

Do ruských akcií se dlouhodobě snažíme směřovat co nejméně prostředků. V rámci vlastních strategií je k dispozici instrument Akcie střední a východní Evropy, který jsme vybírali záměrně tak, aby žádné ruské akcie neobsahoval. Nechceme aktivně podporovat poptávku po ruských akciích a tím přispívat k růstu jejich hodnoty. I z toho důvodu nebudeme zařazovat žádné ETF na ruské akcie, byť se nás na něj mnoho klientů v poslední době ptá.
V rámci našich globálně diverzifikovaných portfolií je instrument poskytující expozici na akcie rozvojových zemí obecně –⁠ konkrétně na index MSCI Emerging markets. Tento index, vzhledem ke své šíři, obsahuje i akcie ruských firem – nicméně ve velmi malé zastoupení, konkrétně přibližně 2,4 %. Podíl ruských společností je tak v rámci celých portfolií na úrovni setin procent (u žádného portfolia nepřekračuje expozice na ruské společnosti 0,18 %).

 

Dobrý den, rád bych se u Vás pouze krátce informoval. Chápu, že při určitém rizikovém nastavení portfolia či strategie je aktuální globální trend spíše negativní a výnos tak záporný. Toto riziko si uvědomujeme a akceptujeme. Nicméně bych rád nyní věděl, zda podnikáte nějaké aktivní kroky a případně konkrétně jaké pro minimalizaci ztráty (případně pro přehoupnutí do minimálního zisku) a jaké jsou Vaše aktuální krátkodobé a dlouhodobé výhledy. Zároveň Vás prosím na základě těchto výhledů o Vaše doporučení, zda není aktuálně vhodnější naše portfolia a strategie ukončit, vybrat prostředky a ty investovat do velmi konzervativního investičního nástroje a následně, až bude naděje na pozitivnější trend, tak bychom se opět vrátili k rizikovější strategii. Předem velmi děkuji za zpětnou vazbu, doporučení a Vaše prováděné a plánované kroky.

Díky za vaše dotazy, jsou zcela relevantní a chápeme je. Mohli bychom vám odpovědět, že chystáme například cenné papíry teď vyprodat, nakoupit konzervativní cenné papíry, počkat, až trhy spadnou na dno a pak zase nakoupit a vydělat na následném růstu. V teoretické rovině tento plán zní skvěle. Dobře se poslouchá, rádo se mu věří a působí uklidňujícím dojmem. Uvést jej do praxe je bohužel téměř nereálné. Nikdo totiž neví, co do budoucna přijde. Zda po poklesu o 5 % přijde další pokles o 5 % anebo se to v ten moment otočí a začne růst.

Měli jsme historicky mnoho možností sledovat chování aktivních správců aktiv a portfolio manažerů velkých fondů během krizí –⁠ ať už covid, finanční krize 2008 … –⁠ a jejich snahu různě načasovat prodeje a obměnit portfolio s výše popsaným úmyslem. Bohužel se ukazuje, že tato snaha drtivé většině prostě nevyjde. A výsledek je horší, než kdyby nedělali nic. Ono se při této snaze totiž musí člověk „trefit dvakrát“. Jednak s prodejem před tím, než to spadne –⁠ to si troufnu říci, že už je skoro pozdě. Podruhé potom s opětovným nákupem těsně předtím, než to zas bude růst. Snaha tohoto dosáhnout velmi často skončí tím, že lidé prodávají až po poklesu a zpětně naskakují pozdě –⁠ tedy ve výsledku svůj výnos ještě zhorší. Všechny tyto obraty na trhu se totiž dějí velmi rychle a často dříve, než je čekáme.

Pro zajímavost, Jack Bogle, zakladatel společnosti Vanguard, vždy říkal: „My rule –⁠ and it’s good only about 99 % of the time, so I have to be careful here –⁠ when these crises come along, the best rule you can possible follow is not Don’t stand there, do something, but Don’t do something, stand there! Z naší pozice platformy poskytující dlouhodobé pasivní investování proto aktuálně nebudeme přistupovat ke změnám struktury portfolií. Věříme, že ze strategického pohledu jsou jednotlivé rizikové stupně nastaveny dobře. Ačkoliv můžeme v krátkém horizontu zažívat značné turbulence, ve střednědobém a dlouhodobém horizontu se akciové trhy – především ty západní, které zaujímají majoritu našich portfolií – navrátí ke svému dlouhodobému standardu, kterým je růst přibližně kolem 8–10 % ročně.

 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zdali plánujete reagovat na situaci ve světě. Tím, že investované peníze necháte převést zpět na hotovost, zkráceně řečeno, jestli se chystáte prodat. 

Na tuto otázku se vztahuje odpověď výše.

 

Kdy tohle skončí? Trhy pořád padají, je to hrozné.

Je to hrozné – nejhorší je, co se děje aktuálně na Ukrajině. Kdy to skončí, je otázka za miliardy, kterou si kladou lidé po celém světě. Pokud by takovou informaci někdo věděl s jistotou, byl by nyní miliardářem. Nikdo však bohužel nedokáže budoucnost úspěšně předpovídat.

 

Měl bych dotaz, včera jsem si poslal peníze do portfolia. Ještě jsou naštěstí v penězích. Vzhledem k situaci ve světě. Přihlíží se i strategie nákupu podle takových výkyvů? Nebo to strojově nakupujete, když jsou finance?

Vložením peněz do portfolia dáváte pokyn k nákupu během nejbližšího obchodního dne. Ten probíhá jednou týdně, zpravidla ve středu, a současná situace na tenhle obchodní cyklus nemá vliv. Na přidání více obchodních dnů v rámci týdne pracujeme a plánujeme spustit později v tomto roce.

Více obchodních dnů však může svádět k nadměrné aktivitě a snaze jednat. Ukvapené a emoční jednání se však nemusí vyplatit a ve výsledku může přinést horší výsledek než dlouhodobá investiční strategie „kup a drž“.

Pokud se chcete snažit načasovat nákupy a prodeje, můžete si peníze poslat do peněženky a převést je do portfolia ve chvíli, kdy to uznáte za vhodné. My si však myslíme, že snaha časovat trhy je dlouhodobě ohromně složitá a nevyzpytatelná věc. Blíže to popisujeme v tomto článku, který lze aplikovat na jakýkoliv propad včetně současného.

 

Všiml jsem si informace, že obchody systému portu probíhají ve středu. Je to tak, nebo v současné politické situaci, kdy se mohou očekávat výraznější cenové pohyby se tak děje častěji?

Na tuto otázku se vztahuje odpověď výše.

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 5,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

inflace-rijen-tiny

Jak se vyvíjí inflace v Česku, Evropě a ve světě?

Meziroční míra inflace v ČR v říjnu podle Českého statistického úřadu dosáhla na 8,5 %, což bylo o 1,6 p. b. více než v září. Zrychlení meziročního růstu cen bylo způsobeno především loňským promítnutím Úsporného tarifu do cen elektřiny. Při nezahrnutí Úsporného tarifu by cenový růst činil 5,8 %.