Search
Close this search box.

Pilulka spouští sekundární emisi akcií

Pilulka SPO

Pilulka zveřejnila spolu s výsledky za rok 2022 rozhodnutí valné hromady o navýšení základního kapitálu formou úpisu nových akcií. V rámci sekundární veřejné nabídky akcií, která bude probíhat ve dvou kolech, má společnost záměr získat 200 až 250 milionů korun.

První kolo sekundární emise je neveřejné a je určeno pro stávající akcionáře. Ti mohou uplatnit jejich přednostní právo na úpis nových akcií, který probíhá od 23. 5. do 6. 6. 2023. Stávající investoři mohou upsat 1 novou akcii za každých pět, které vlastnili k 23. 5. Toto kolo úpisu organizuje společnost Pilulka a cena nabízených akcií je 450 Kč za jeden kus. Instrukce k samotnému úpisu naleznete v sekci pro investory na webových stránkách Pilulky.

Ve druhém kole budou akcie nabízeny všem investorům a proběhne od 8.6. do 22.6. 2023 prostřednictvím trhu START. Nové akcie bude možné upsat přes platformu opPORTUnity stejně jako při IPO Pilulky.

Cenové rozpětí objednávky bylo stanoveno na 450 až 550 Kč na akcii, přičemž objednávky lze podávat pouze v minimálních přírůstcích 5 Kč za jednu akcii. Minimální počet kusů, které lze upsat ve druhé fázi je 10 (1 lot).

Společnost uvedla, že výnos z emise použije především na další růst rozvíjejících se trhů a na investice do e-health platformy Plus Care, spojující pacienty s lékaři online. Pilulka činí i další kroky k digitalizaci zdravotnického sektoru například propojením s firmou Macromo, jejíž podrobný DNA test dokáže určit hrozbu potenciálních chorob a doporučit vhodnou prevenci.

Stávající investoři, mezi které patří WOOD & Company i management Pilulky, avizovali záměr upsat akcie v hodnotě desítek milionů již v prvním kole úpisu. Vyjadřují tím důvěru v podnikání společnosti, které se podařilo v roce 2022 dosáhnout ziskovosti na českém a slovenském trhu.

Rozhovor s Petrem Kasou na Investičním webu

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme