Search
Close this search box.

Plánované změny v Portfoliích na míru

Uprava_portfolii_na_miru

Aktualizace 26. 10. 2023

Během dnešního obchodního dne Portu (26. 10. 2023) došlo k realizaci plánovaých úprav dluhopisové složky Portu portfolií (klasických i ESG varianty), jak je popsáno níže v článku. Ze strany klientů není potřeba dělat žádné kroky, vše provedl systém automaticky. Aktuální strukturu portfolia je možné vidět na jeho detailu.

Plánované změny v Portfoliích na míru

Základním principem Portu, jak je popsán v investiční metodice, je hybridní přístup k investování. Nad rámec klasického pasivního přístupu, který je založený na investování do široce diverzifikovaného portfolia nízkonákladových instrumentů a následného dlouhodobého držení bez provádění jakýchkoliv změn, zapojuje Portu do správy portfolií lidský faktor.Je jím tým portfolio manažerů, jejichž úkolem je na strategické úrovni rozhodovat o podobě portfolií a vyhodnocovat, zda současné tržní trendy a situace nevyžadují jejich úpravu.

V posledních čtvrtletích intenzivně analyzujeme finanční trhy, a zejména pak trhy dluhopisů. Dluhopisový trh se totiž za posledních několik kvartálů značně proměnil a dostal do situace, ve které nebyl po řadu desetiletí.

Krátkodobé úrokové sazby ve Spojených státech vzrostly z nuly na více než 5 %. Dlouhodobé úrokové sazby pak vystoupaly z 1 % na 4 %. Značně se tak proměnil tvar výnosové křivky a to patrně nejen z krátkodobého pohledu. Tyto změny jsou důsledkem nedávné globální vlny vysoké inflace, ta však nebyla jedinou příčinou. Reakce vlád na důsledky pandemie, války na Ukrajině a energetické krize ukazuje, že v budoucnu se mohou opakovat další větší zásahy vlád a centrálních bank do ekonomik, které mohou mít značný dopad na inflaci a ceny jednotlivých aktiv, a to i v dlouhodobém horizontu.

Kromě zvýšení úrokových sazeb se v posledních čtvrtletích změnila také korelace mezi akciovým a dluhopisovým trhem. Ta byla nejvíce patrná během roku 2022, kdy obě třídy aktiv výrazně poklesly na cenách, aniž by alespoň jedna z těchto dvou tříd aktiv investorům poskytla ochranu a zafungovala jako diverzifikační prvek.

Pro investory je přitom důležité, aby bylo portfolio složeno z tříd aktiv, jejichž ceny se nevyvíjejí v různých dobách stejně. Takové portfolio pak méně kolísá na hodnotě a je odolnější proti krizím. V průběhu času je proto nezbytné vyhodnocovat, zda strategické nastavení portfolia odpovídá investičním záměrům v aktuální tržní realitě.

Na tento výše popsaný vývoj dluhopisového trhu proto reaguje investiční komise Portu chystanými úpravami struktury dluhopisové složky vybraných portfolií. Chceme lépe využít nových investičních příležitostí a možností, které dluhopisový trh přináší.

V následujících měsících proto změníme některá vaše portfolia tak, aby fungovala ještě efektivněji a bylo dosaženo co nejlepšího poměru výnosu oproti riziku.

Po provedení úprav, které se budou týkat zejména vzájemných poměrů a struktury dluhopisových ETF, naleznete veškeré informace o transakcích po přihlášení do svého účtu v Portu v sekci Peněženka a transakce.

Všechny změny v našich portfoliích provádíme po pečlivém zvážení všech přínosů i nákladů. Cílem investiční komise i celého Portu je dosahovat co nejlepších investičních výsledků s ohledem na naši metodiku a pečovat o spokojenost vás, investorů. Velmi nás proto těší, že se portfolia řízená Portu těší největší oblibě ze všech našich produktů. Využívá je více jak 80 % uživatelů Portu. Pokud své portfolio ještě nemáte, můžete si jej založit po přihlášení v sekci Souhrn nebo se zaregistrovat zde. Po vyplnění krátkého dotazníku získáte zdarma návrh vašeho portfolia na míru.

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 5,25 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Makléř – 22. díl: Velký comeback

Makléř Ondřej stojí před rozhodnutím, zda přijmout nabídku na pozici generálního ředitele DVB Securities. Firmy, která v posledních