Porážet trh není žádná legrace. Tak proč to tolik investorů stále zkouší?

Logika i historická zkušenost říkají, že pravděpodobnost dlouhodobého porážení trhu aktivním přístupem k investování je velice nízká. Indexové, pasivně spravované fondy, se tak ukazují jako ideální nástroj pro většinu investorů. Přesto je v aktivně řízených fondech stále mnohem více peněz než v těch pasivních. Proč tomu tak je a proč aktivní správa jen tak nevyklidí trh?

Peníze

Pokusy o porážení trhu jsou pro Wall Street úžasným zdrojem peněz. To vysvětluje hloupé argumenty často využívané investičními profesionály. V poslední době se dokonce ani nesnaží obhajovat aktivní správu, ale pokoušejí se navodit dojem, že na trhu je bublina pasivního přístupu a že indexové fondy a ETF jsou horší než marxismus. Zkrátka poněkud podivná logika, podle které je aktivní správa portfolia morální povinností investorů, i když při ní tak velká část z nich ztrácí.

Zmatek

Argumenty aktivních správců jsou mnohdy chabé, jejich cílem je větší zmatek a maskování jednoduché činnosti jazykem, kterému většina běžných lidí nerozumí. Když například investiční profesionálové mají na mysli rozdělení peněz do akcií a dluhopisů, hovoří o „alokaci aktiv mezi akciemi a pevným výnosem“. Zní to chytřeji a tajemněji, ale jde pouze o dělání dojmu na ty, kteří tomu nerozumí.

Náklady

Některé náklady, jako jsou provize obchodníkovi nebo roční náklady na správu fondu, jsou jasné na první pohled. U jiných je to složitější. U akcií to může být spread mezi nákupní a prodejní cenou, u dluhopisů markup nebo markdown a podobně. Když si uvědomíme tyto náklady, jeví se indexové investování ještě výhodnější.

Přílišné sebevědomí

Přestože si mnoho aktivních investorů uvědomuje rizika spojená s tímto přístupem, stále se pokoušejí porážet trh. Důvodem je jejich přílišné sebevědomí a víra, že jsou lepší než ostatní, kteří takto přicházejí o peníze. Mnoho investorů, kteří do takových fondů investují, nemá dostatečné informace o výkonnosti svého fondu, případně tuto výkonnost nesrovnávají s vhodným benchmarkem, takže si ani nejsou vědomi zbytečného rizika, které podstupují.

Chyby

S přílišným sebevědomím souvisejí také chyby investorů, mezi něž patří známá kognitivní zkreslení, jako hindsight bias (zkreslení zpětného pohledu) nebo confirmation bias (potvrzovací zkreslení). Největší chybou aktivních investorů je ale klam dostupnosti (availability bias), kvůli kterému mají pocit, že vybrání několika úspěšných titulů, které táhnou výkonnost indexu, a jsou tedy výkonnější než samotný index, je jednoduchým a jediným správným řešením. Ve výsledku ale zhusta skončí u titulů, které nedosáhnou ani na výkonnost indexu.

Pokud se tedy rozhodnete pro pasivní investování, je důležité si nastavit strategii. Každá strategie je ovšem vždy ovlivněna rizikem, které můžete, musíte nebo chcete podstoupit. Podle rizikového profilu by se poté měla odvíjet i vaše investiční strategie. Jak si zjednodušeně určit rizikový profil?

  1. Jak velké riziko mohu podstoupit?

V největší míře záleží na tom, kolik je vám let. Pokud máte do důchodu daleko a investujete proto, abyste se zajistili na stáří, můžete si dovolit podstoupit i značné riziko. Pravděpodobnost toho, že budete třeba po třiceti letech na akciovém trhu v plusu, sice není stoprocentní, je ale opravdu vysoká. Pokud vám naopak do důchodu zbývá jen pár let, riziko není nic pro vás.

  1. Jak velké riziko musím podstoupit?

Položit si musíte několik jednoduchých otázek. Jaké jsou vaše investiční cíle? Jaký je váš investiční horizont? Jak diverzifikované jsou zdroje vašich příjmů? Jakou hodnotu má váš majetek? Leží-li vaše cíle vysoko, ale nemůžete si dovolit investovat velké částky, musíte být agresivnější. Pokud má naopak investování třeba jen chránit vaše úspory před inflací, budete volit spíše konzervativní strategii.

  1. Jak velké riziko chci podstoupit?

Záleží i na tom, jak určitou míru rizika zvládáte psychicky. Někdo omdlévá při pohledu na ztrátu v řádu jednotek procent, někoho neskolí ani pokles tržní ceny portfolia na polovinu. Zvolit riziko, které ještě snesete, je nesmírně důležité hlavně proto, abyste při vyšších, než únosných ztrátách nezačali zbytečně zmatkovat a škodit sami sobě.

Svůj rizikový profil zjistíte také během pár minut i u nás na Portu. Stačí se zaregistrovat a po zodpovězení pár otázek budete přesně vědět, jaký je váš rizikový profil a jak vypadá portoflio sestavené přímo vám na míru.

Zdroj: HumbleDollar

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 6,6 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Portu Gallery numismatika

Numismatika jako investice

V době zvýšené volatility na trzích můžeme sledovat odklon od tradičních investic, jako jsou například

10 let investice a 1000 USD

V Portu je naším zájmem diverzifikace portfolií, abychom se vyhnuli mnoha problémům spojeným s investicí

komodity-ropa-3-e1690978164138

Propad ropného sektoru ukazuje potřebu diverzifikace

Období vysoké inflace, které se rozpoutalo v druhé polovině roku 2021 a vyvrcholilo v roce 2022, bylo ve prospěch některých tříd aktiv. Dařilo se zejména energetickým a ropným společnostem, jejichž akcie v nejednom případě vyskočily o stovky procent.

Jak rebalance pomáhá řídit riziko

Při investování má každý z nás jiný cíl, možnosti i očekávání. Tomu by mělo odpovídat riziko, které při investování