Portu za lepší finanční gramotnost

Od založení Portu je jedním z našich cílů přinášet lidem edukativní informace o světě investic, financí a přispívat tak ke zlepšování finanční gramotnosti. Pravidelně proto publikujeme na našem blogu, popisujeme principy fungování investování, přinášíme novinky v pátečních newsletterech a na webinářích nebo trávíme desítky hodin týdně vysvětlováním a komunikací na chatu, telefonu nebo v mailu. Děláme to rádi a letos se v této oblasti chceme posunout ještě o krok dál.

Navázali jsme proto spolupráci s jedním z našich klientů, který je současně známou osobností na českém internetu i mimo něj. Zatím vás však budeme ještě chvilku napínat o koho se jedná – jsme si však téměř jisti, že jej znáte.

Společně připravujeme edukativní kampaň, ve které se chceme zaměřit na odpovědnější nakládání s penězi, zvýšení povědomí o investování, ale třeba i odbourávání tradičních mýtů s ním spojených.

Zaměřit se v chystané kampani chceme především na mladou generaci. U té je totiž práce na zlepšování finanční gramotnosti nejdůležitější.

Proč je důležité finanční gramotnost budovat od mládí?

Jak je všeobecně známo, vyšší úroveň finanční gramotnosti má pozitivní dopady na kvalitu lidského života. Ovlivňuje naše každodenní rozhodování – například v tom, jak utrácíme – a vede k vyšší míře šetření. To však není jediná výhoda dobré finanční gramotnosti.

Nejdůležitější je, že nám pomáhá vyvarovat se chybám a finančním omylům, které nás mohou stát mnoho peněz. A takových chyb se člověk nejčastěji dopouští v mládí nebo na počátku produktivního věku, když si například zařizuje první bankovní účty, kreditky, spoření, hypotéku nebo sjednává investiční produkty.

Proto je důležité, aby finanční gramotnost byla podporována již od brzkého věku každého dítěte a mladistvého. Aby se správné návyky zafixovaly na jednodušších rozhodnutích co nejdříve. Finanční rozhodnutí se totiž budou postupem času stávat jen složitější a více komplexní.

Kromě obecné finanční gramotnosti je dobré, ideálně nejpozději v období přechodu ze studentského do pracovního života, zapracovat i na gramotnosti investiční. Ta je sice tou nejsložitější oblastí, ale pro budování majetku a například zajištění na důchod však zcela zásadní.

Váš cíl: dělat finanční rozhodnutí jednoduše a samostatně

Cílem práce na své finanční gramotnosti je získat schopnost analyzovat svou současnou finanční situaci a nastavit si krátkodobé a dlouhodobé cíle – a to ideálně bez potřeby nějakého poradce. To obnáší hlavně sestavení osobního rozpočtu a nastavení plánu. Obecně pomáhá pracovat s co nejvíce konkrétními cíli (např. vytvořit finanční rezervu, zajistit se na důchod, koupit auto, splatit hypotéku…) – uděláte si lepší představu a psychologicky vám to pomůže lépe řídit své výdaje. Dle dat OECD si však svůj rozpočet pravidelně hlídá jen 37 % domácností.  – a důvodem takto nízkého čísla je právě nedostatečná finanční gramotnost.

Že máme na čem pracovat podporuje například i skutečnost, že třetina lidí vůbec nehledá alternativy finančních produktů, které jsou jim nabízeny. Nehledá, zda neexistuje levnější, výhodnější řešení, a tím se dobrovolně připravují o peníze, čas nebo třeba ušlé výnosy.

Finanční gramotnost souvisí i s mírou půjček – a to především těch krátkodobých, které nebývají vždy urgentně nutné a současně jsou spojené s vyššími náklady, úroky a podobně. Ukazuje se, že čím vyšší míra finanční gramotnosti v populaci, tím menší procento lidí využívá krátkodobé půjčky k financování svých výdajů.

S rostoucí mírou finanční gramotnosti se také mění poměr mezi úsporami a investicemi lidí. Nižší finanční gramotnost v populaci koresponduje s vysokou mírou držení úspor na běžných nebo spořicích účtech. Znalejší lidé naopak více investují, a tím se dokáží lépe připravit na budoucí výdaje. Vědí totiž, že nepřítomnost (svých peněz) na kapitálovém (akciovém) trhu je chybou.

Samozřejmě když se bavíme o investování, myslíme tím to „zdravé“ – tedy to, při kterém člověk volí investice dle svého rizikového profilu, investičního horizontu a nepouští se do přílišného riskování. Za nezdravý způsob investování pak lze označit to, kdy se člověk snaží krátkodobě spekulovat nebo nedostatečně diverzifikuje – slovy klasika „dává všechna vajíčka jen do jednoho košíčku“.

Co přesně tedy chystáme?

Právě výše zmíněným oblastem se chceme věnovat intenzivně během letošního roku. Chystáme například investiční akademii – sérii článků, které vysvětlí základní koncepty osobních financí a investování. Kromě toho také ale videa a webináře na tato témata. Umožní-li to situace, rádi bychom i udělali sérii přednášek na školách v rámci již výše zmíněné spolupráce.

Doufáme, že vás chystané aktivity budou bavit a že si rozšíříte své obzory v oblasti finanční gramotnosti, aby se vám v budoucnu dělala finanční rozhodnutí jednodušeji.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 6,5 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Ikona jménem Alfa Romeo

Od začátku do krásných 50. let, aneb jaká Alfa Romeo by měla být základem slušné sbírky klasických automobilů?

Portu Podcast - rozhovor

Rozhovor s investorkou Michaelou

„Pracovat v padesáti jenom na částečný úvazek a živit se také z výnosů investic? To by bylo ideální,