Search
Close this search box.

Portu zlevňuje: sleva až 40 % pro dlouhodobé investory

Již téměř 3 roky nabízí Portu moderní cestu k investování a neustále usiluje o to být vám tím nejlepším partnerem ve zhodnocování peněz. Zakládáme si na své vizi přinášet na český trh revoluční možnosti investování a rozhodli jsme se udělat další krok, kterým vám pomůžeme dosáhnout svých investičních cílů co nejefektivněji.

Nově zavádíme systém slev na poplatku za správu pro dlouhodobé a odpovědné investory. S Portu tak můžete investovat ještě levněji než dosud. Při využití slev můžete do portfolií Portu investovat již od bezkonkurenčních 0,6 % ročně a vytěžit tak ze své investice maximum. Poplatky za službu vlastní strategie pak startují již na 0,53 % ročně. Portu se tak stává nejlevnější službou svého druhu v česku.

 

Dlouhodobé investování ještě levněji

Dobře si uvědomujeme, že výše nákladů má zásadní vliv na úspěch vaší investice. Už dnes představuje Portu unikátní možnost, jak na českém trhu investovat levně a efektivně. Pasivním, automatizovaným investováním do ETF dokážeme udržet náklady a správcovský poplatek velmi nízko a zajistit tak, že naše Portu portfolia vynikají svou výkonností nad konkurenčními produkty. Tady však cesta Portu nekončí. Stávající i nové investory chceme dále podporovat a nabídnout jim výhody pro dlouhodobé pravidelné investování. V rámci nového slevového programu odměňujeme odpovědné investory a nabízíme možnost využít slevu až 40 % na poplatku za správu jejich investice.

 

Jak tedy nový slevový program funguje? U každého Portu portfolia nebo vlastní strategie zvlášť máte nyní možnost nastavit si tzv. fixované období, se kterým je spojena sleva na poplatku.

 

Fixované období je časový horizont, po který neplánujete svou investici vybírat. Pokud tento horizont dodržíte a peníze nevyberete před jeho uplynutím, budete během celého období čerpat odpovídající slevu na poplatku za správu. Délka fixovaného období u vašich investic by měla odpovídat jednotlivým investičním cílům a plánovaným investičním horizontům.

 

Abychom vyšli vstříc co nejvíce klientům a jejich potřebám, rozhodli jsme se nabídnout 4 různé délky fixovaného období a s nimi spojené slevy na poplatku:

 

Délka fixovaného období Sleva na aktuálním Správcovském poplatku
5 let 20 %
7 let 25 %
10 let 30 %
15 let 40 %

 

Pokud tedy například u svého portfolia na míru nastavíte délku fixovaného období na 15 let, od tohoto okamžiku až do uplynutí zvoleného horizontu čerpáte slevu 40 % na poplatku, pokud peníze předčasně nevyberete. Za správu své investice tak ročně zaplatíte namísto 1 % pouhých 0,60 %.

 

Proč se sleva váže na investiční horizont?

Kromě toho, že chceme zajistit, aby se vaše investované peníze zhodnocovaly co nejefektivněji, chceme také podněcovat klienty k odpovědnému chování, které se prokazuje jako nejlepší dlouhodobá investiční strategie. Systém slev je nastavený tak, že investory učí lépe finančně plánovat.

Před nastavením fixovaného období je třeba si promyslet, jaký je váš finanční cíl a v rámci jakého časového horizontu ho chcete dosáhnout. Uvažování v konceptu plánů, cílů a horizontů je jednou ze základních dovedností investiční gramotnosti a Portu vám s tím pomáhá například i možností nastavit cílovou částku pro zjištění například, jak velké pravidelné vklady nastavit.

Aktivování slevy pak slouží jako motivace k dodržování stanovených cílů. Právě podmínka, že sleva je čerpána pouze pokud nedojde k předčasnému výběru peněz z portfolia či strategie má pomoci předejít například ukvapeným rozhodnutím v reakci na pohyby trhů nebo jiným výběrům, které nejsou nezbytné.

Pro dosažení nejlepších výsledků dlouhodobých investic je totiž zcela zásadní nespekulovat a nenechat se ovlivnit krátkodobými výkyvy cen na finančních trzích. Ve většině případů, kdy se investoři snaží předvídat vývoj trhů se stává přesný opak toho, čeho chtějí dosáhnout – nakoupit levně a prodat draze. Nový slevový systém si proto klade za cíl mimo jiné i takovým spekulacím zabránit a předejít nežádoucím ztrátám tím, že bude investory motivovat držet se svých investičních cílů nehledě na to, zda trhy právě rostou nebo padají. Právě takové pravidelné a dlouhodobé investování je vodítkem k úspěchu.

 

Jak se zvýší výnos investice při čerpání slevy?

Díky slevovému programu nyní můžete nechat vaše peníze zhodnocovat ještě efektivněji než doposud. Sleva na poplatku má totiž na vaši investici dvojí efekt. Kromě toho, že ušetříte na správě svých investic totiž dojde k tomu, že se bude zhodnocovat větší částka a vy tak ze své investice vytěžíte více.

Pojďme si ilustrativně ukázat, jak může snížený poplatek ovlivnit výsledek vaší investice:

  • Scénář 1 představuje dlouhodobé investování na 30 let, příkladem může být spoření na důchod nebo na nákup nemovitosti na stáří. Pro ilustraci uvažujeme počáteční vklad 50 000 Kč a pravidelný měsíční vklad ve výši 2 000 Kč.
  • Scénář 2 je investice na 10 let kdy cílem investování může být například koupě vysněného auta, nové chalupy nebo založení vlastního businessu. V tomto případě počítáme s počáteční investicí 50 000 Kč a měsíčními vklady 6 000 Kč.
  • Hypotetický hrubý výnos investice pro oba scénáře je 5 % ročně.
  • V příkladu porovnáváme 3 různé výše poplatku: poplatek po uplatnění slevy, aktuální poplatek za správu portfolia na míru (1 % p.a.) a poplatek účtovaný průměrným podílovým fondem v ČR (1,67 % p.a., dle dat měšec.cz).

Konečnou hodnotu investice a celkovou částku zaplacenou na poplatcích v závislosti na výši poplatku shrnuje následující obrázek:

 

 

Z příkladu je patrné, že díky nižším poplatků za správu lze dosáhnout výrazně vyšší konečné hodnoty investice. Například u scénáře 1 je celková hodnota investice po 30 letech při využití slevy 40 % vyšší o 160 000 Kč než by byla hodnota portfolia v případě účtování plné výše poplatku Portu (1 % p.a.). Díky využití slevy je tak v tomto případě konečná hodnota portfolia o 8 % vyšší a zároveň bylo na poplatcích ušetřeno zhruba 83 000 Kč. Pokud bychom pak porovnali s hodnotou investice u podílového fondu, investicí se slevou u Portu během 30 let dosáhnete na hodnotu o více než 23 % vyšší a na poplatcích ušetříte 42 %.

 

Kde si můžete nastavit slevu ze správcovského poplatku?

Tabulku s přehledem aktuálních poplatků, které jsou Vám účtovány za jednotlivá portfolia či strategie najdete po přihlášení do webové aplikace na stránce “Poplatky” po najetí na vaše jméno vpravo nahoře. Nově si zde můžete zafixovat období po které plánujete peníze v portfoliu držet. V závislosti na zvoleném časovém horizontu se zobrazí sleva ze správcovského poplatku Portu a zároveň se dopočítá i konečný poplatek, který vám bude účtován po uplatnění slevy. Slevu si jednoduše aktivujete kliknutím na tlačítko „Aktivovat slevu“.

Máte otázky k slevovému programu? Podívejte se zde.

 

Co, když potřebuji peníze náhodou vybrat dříve? A mohu prodloužit fixaci?

Chápeme, že se každý může dostat do nenadálé situace, kdy je třeba vybrat část nebo celou investici již před koncem fixovaného období. Nemusíte se bát, k penězům budete mít nadále přístup. Fixované období neznamená žádné „uzamčení vašich peněz“ tak, že se k nim nedostanete. V případě výběru se pouze k vybírané částce doúčtuje poplatek zpětně do jeho plné výše, která by platila bez uplatnění slevy. V praxi to znamená, že na slevách můžete pouze ušetřit – při jejich aktivaci na tom vždy budete lépe, než kdybyste nevyužili vůbec. Při nedodržení horizontu můžete totiž zaplatit maximálně tolik, kolik byste zaplatili, pokud byste slevy nevyužili vůbec.

Zároveň vám vždy chceme umožnit čerpat tu nejvyšší možnou slevu. Pokud se tedy v průběhu čerpání slevy rozhodnete, že byste si rádi fixované období prodloužili a čerpali tak ještě vyšší slevu na poplatku, stačí fixované období změnit na delší a od toho momentu se bude aplikovat větší sleva. A nebojte, počátek fixovaného období tato změna neposune – roky, po které slevu čerpáte se budou počítat i do nově nastaveného, delšího fixovaného období.

Pokud tedy hledáte nástroj, který vám současně umožní investovat jednoduše, bez nutnosti trávit tím mnoho času a také levně bez zbytečných poplatků, je pro vás Portu to pravé. A nebudete-li si s něčím vědět rady, rádi vám pomůžeme.

 

 

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 5,25 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

jak načasovat své investice?

Jak načasovat své investice?

Základní investiční poučka zní „nakup dole, prodej nahoře“. Jednoduchý návod na zbohatnutí, že? Ale jak poznáte, že už