Search
Close this search box.

Překonej svůj strach #2 – Acrofobie aneb strach z výšek

žena sedící na útěsu

Strach z vlastního strachu, i tak mnozí definují pojem fóbie. Jednou z nejčastějších je právě strach z výšek, také známý jako acrofobie. Ta se projevuje silným a iracionálním strachem z výšek. Je to strach, který může ovlivnit každodenní život člověka. Odmítání jít do vyšších pater v budově, vylézt na věž či rozhlednu nebo strach se jen projít přes most, to jsou všechno obavy, které dokážou každodenní život pěkně otrávit.

Jaké jsou příčiny strachu z výšek?

Strach z výšek může mít hned několik příčin, a to včetně genetických a biologických faktorů, zkušeností z dětství nebo traumata z pádu či zranění. Může také být způsoben nedostatkem sebevědomí nebo úzkostí.

Genetické faktory: Strach z výšek může být dědičný. Studie zjistily, že lidé s akrofobií mají také častěji v rodině i jiné úzkostné poruchy.

Biologické faktory: Studie ukazují, že u lidí s acrofobií může být narušena rovnováha chemických látek v mozku, jako jsou neurotransmitery, které ovlivňují emoce a úzkost.

Psychologické faktory: Různé zkušenosti z dětství, jako například pád nebo zranění, mohou také vyvolat strach z výšek. Také dle dalších výzkumů mají větší náchylnost ke strachu z výšek i lidé s nízkým sebevědomím.

Sociální faktory: Kulturní a sociální faktory mohou také hrát roli ve vývoji acrofobie. Lidé, kteří žijí v oblastech s vysokými budovami nebo vysokými mosty, mohou být více náchylní k vývoji strachu z výšek.

Je důležité si uvědomit, že příčiny acrofobie mohou být komplexní a mohou se lišit od osoby k osobě. Identifikace konkrétních příčin může pomoci lékaři vytvořit efektivní léčbu pro každého pacienta.

Jak se strach z výšek projevuje?

Strach z výšek se může projevovat různými způsoby. Někteří lidé mohou pociťovat fyzické příznaky, jako je třes, závratě, pocení, nebo tlak v hrudi. Jiní lidé mohou zažívat silné emoce, jako je panika, úzkost nebo beznaděj. Některé příznaky mohou být ale také psychické, jako obtížnost soustředit se nebo pocit úzkosti. V každém případě je ale jasné, že pokud se člověk trpící akrofobii dostane například na rozhlednu, výhled z ní si rozhodně nebude užívat a bude se těšit, až bude zase bezpečně zpět na zemi.

Jak se s tímto strachem vyrovnat?

Je důležité si uvědomit, že strach z výšek je normální a mnoho lidí se s ním v životě setká. Avšak, pokud strach ovlivňuje každodenní život a brání v plnění běžných úkolů, je důležité vyhledat pomoc odborníka.

Existuje několik způsobů, jak se s touto poruchou vyrovnat, včetně terapie, léčby léky a desenzitizace. Terapie může pomoci pacientovi porozumět a řešit kořeny svého strachu, zatímco desenzitizace je proces, při kterém se pacient postupně učí zvládat svůj strach tím, že se opakovaně vystavuje situacím, které mu jsou nepříjemné.

Terapie je jedním z nejběžnějších způsobů, jak se vyrovnat se strachem z výšek. Existuje několik druhů terapie, které mohou být pro acrofobii účinné, jako například kognitivně-behaviorální terapie (CBT), která se zaměřuje na přepracování negativních myšlenek a chování, a terapie uvědomění, která se zaměřuje na porozumění a řešení kořenů strachu.

Léky mohou pomoci snížit úzkost a napětí spojené se strachem z výšek. Antidepresiva, jako je SSRI, jsou často používána pro léčbu acrofobie, stejně jako benzodiazepiny, které pomáhají snížit úzkost. Je důležité si uvědomit, že léky by měly být užívány pouze pod dohledem lékaře a v kombinaci s terapií.

Desenzitizace je proces, při kterém se pacient postupně učí zvládat svůj strach tím, že se postupně vystavuje vyšším a vyšším místům. Tato metoda se často používá v kombinaci s terapií. Začít se může například procházkou po nižším mostě a postupně se dostat k vyššímu mostu nebo do vyšší budovy.

Virtuální realita

Existují i další metody jako:

  • Relaxační techniky, jako jsou dýchací cvičení nebo jóga, mohou pomoci snížit úzkost a napětí spojené se strachem z výšek.
  • Virtuální realita, která umožňuje pacientovi vstoupit do virtuálního prostředí, kde se může vystavit v bezpečí stresovým situacím.
  • Existují také skupinové terapie nebo podpůrné skupiny, kde se lidé s acrofobií mohou setkat a sdílet své zkušenosti a vzájemně se podporovat.

Pamatujte ale na to, že každý člověk je jedinečný a co funguje pro jednoho, nemusí fungovat pro druhého. Je také důležité mít na paměti, že léčba může trvat delší dobu a že úspěch léčby může být ovlivněn různými faktory, jako jsou motivace a schopnost pracovat na svém strachu.

Důležité je naučit se zvládat svůj strach a ne se mu vyhýbat. V Portu letos překonáváme jeden z našich strachů. Ať už se to týká častějších obav jako jsou zvířata nebo výšky, investování nebo mluvení o financích. Pokud se s nějakým strachem také potýkáte, je nyní čas pokusit se ho překonat.

Jakou radu pro vás máme na závěr? Pokuste se najít odpovídající informace o svém strachu, promluvte si o tom s někým blízkým nebo s odborníkem. Měli byste racionálně posoudit jeho nebezpečí a přemýšlejte o tom, co s vámi tento podnět dělá, proč se tak děje a kde se vyskytuje. Pokud jste připraveni na změnu, snažte se jí vystavovat postupně, dokud se strach nezmenší a postupně zmizí z vašeho života.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme