Přichází porážka podílových fondů?

šipka nahoru a banda lidí

Podílové fondy jsou stále nejoblíbenější formou investice, ale mladší a lákavější ETF se rychle dotahují. Mezera mezi nimi je sice velká, ale sledujeme trend, který naznačuje, že se ne v úplně vzdálené budoucnosti můžeme dočkat porážky aktivně spravovaných podílových fondů.

Proč podílové fondy ztrácejí své klienty na úkor pasivních ETF? Co je na nich natolik lákavé, že klientům nevadí se dobrovolně vzdát profesionálů aktivně spravujících jejich peníze? Důvodů je více. Ten, na kterém se shodne drtivá většina z nich, jsou výrazně nižší poplatky. Ty se u ETF pohybují kolem 0,1% hranice. Tak nízkému poplatku nedokážou aktivně spravované fondy konkurovat. Tvrdit, že se jedná o chamtivost podílových fondů, by však bylo nespravedlivé. Na rozdíl od pasivních ETF, která by v teoretické rovině mohla fungovat s nulovými náklady, aktivně spravované fondy potřebují lidský zásah, který není zadarmo.

Graf 1: Procentuální rozložení peněz ve fondech s aktivním přístupem a ETF (+ fondech s pasivním přístupem) v letech 2011-2020 (zdroj)

Cílem aktivně spravovaných fondů je překonat určitý benchmark, kterým je ve většině případů index sledující vývoj trhu. Dosahují toho pomocí operací, jako jsou nákupy teoreticky podhodnocených aktiv, či prodeje těch, které považují za nadhodnocené. Ne vždy se samozřejmě trefí, ale jedná se o profesionály, kteří tak jednají na základě detailních informací, které mají. ETF mají skromnější cíle, nejčastěji totiž kopírují vývoj daného indexu a nemají šanci ho překonat. Vzhledem k tomu, že nedochází k žádným nákupům a prodejům, je eliminována šance na chybu a zároveň jsou peníze klientů ušetřeny od poplatků, které tyto pohyby provází.

Pro klienta tak aktivně řízené podílové fondy mají smysl jen ve chvílích, kdy se jim daří porážet trh. V roce 2017 se to podařilo více než polovině manažerů těchto fondů. Zlepšili se tak oproti roku 2016, kdy se to podařilo jen 16 %. V průměru se to podaří jen třetině, dlouhodobě potom jen dle různých analýz 5 až 10 procentům, a je proto pochopitelné, že klienti stále častěji volí „jistotu“ v podobě ETF.

Graf 2: Objem spravovaných peněz v ETF v letech 2003-2016 (zdroj)

Odliv peněz podílových fondů

Trend přecházení k ETF můžeme vidět na následujícím grafu. Ten ukazuje roční přísun, či naopak odsun peněz z a do podílových fondů a ETF. Od roku 2006 tak můžeme sledovat nepříznivý trend pro podílové fondy, které především v posledních letech ztrácejí stovky miliard dolarů.  Velká část těchto peněz se přesouvá právě k ETF. Ty kromě nižší ceny nabízí nulové vstupní poplatky, aktualizace v reálném čase a mnohdy nulová vkladová minima.

Graf 3: Pohyby peněz u ETF a akciových podílových fondů v USA v letech 1994-2016 (zdroj)

ETF a Portu

ETF jsou srdcem Portu. Díky jejich různorodosti jsou portfolia klientů dostatečně diverzifikovaná a díky jejich nízkonákladovosti můžeme i my stlačit poplatky na mnohem nižší úroveň, než poplatky, které si účtují tradiční podílové fondy. Zároveň věříme v hodnotu pasivního investování. Proto jsou pro nás ETF ideálním nástrojem. Vytváříme investiční platformu, která v Česku nemá obdoby. Investorům dáváme zcela novou možnost, jak zhodnotit peníze.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 6,6 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

savings kids

Investovat dětem má smysl

Nevíte jistě, jestli má cenu dávat dětem peníze stranou? Více než dvě třetiny rodičů pro budoucnost svých dětí