Search
Close this search box.

Rozšiřujeme nabídku ETF: AI, Indie, obrana a další

Nové ETF na Portu

V naší neustále se rozšiřující nabídce instrumentů nyní najdete nové ETF, které nabízejí možnost investice do dalších perspektivních trhů a dynamických sektorů. V tomto článku představíme každé z nich a podíváme se na to, proč by mohly být zajímavou investiční příležitostí.

Umělá inteligence (AI) & Big Data

Instrument Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C sleduje vývoj akcií společností z oblasti umělé inteligence (AI) a velkých dat (z ang. big data). Tyto technologie se těší stále většímu využití napříč mnoha odvětvími a investice do této oblasti tak mají nadějné vyhlídky pokračujícího růstu. Plusem je i to, že instrument přihlíží na environmentální, sociální a správní (ESG) kritéria. 

Umělá inteligence představuje obrovský potenciál pro inovace a očekává se, že přinese revoluci do mnoha oblastí ekonomiky. Již nyní je motorem transformace průmyslových odvětví –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ díky integraci do průmyslových procesů nabízí nové možnosti v oblastech, jako je zdravotnictví, finance, obchod, doprava nebo výroba. Růst AI trhu táhne poptávka po těchto technologických řešeních, protože dokážou zefektivnit firemní procesy a zvyšovat produktivitu. Například v odvětví zdravotnictví se již nyní využívá umělá inteligence pro analýzu lékařských obrazů, objevování léčiv, personalizovanou medicínu nebo optimalizaci péče o pacienty. AI také hraje klíčovou roli v řešení globálních problémů, jako je změna klimatu, kde se využívá pro modelování klimatu, optimalizaci obnovitelných zdrojů energie a monitorování životního prostředí. Předpokládá se, že trh s umělou inteligencí by měl do roku 2030 růst kolem 28 % ročně, největším tahounem pak mají být Spojené státy.

Dále se instrument zaměřuje na oblast velkých dat, rozsáhlých datasetů, které překračují kapacitu tradičních databází a nástrojů pro jejich zpracování. V obchodu a marketingu umožňují lepší cílení reklam a marketingových kampaní, ve zdravotnictví poskytují možnosti pro personalizovanou medicínu a výzkum nemocí, ve finančních službách pomáhají s prediktivní analýzou trhů a detekcí podvodů. Vyhlídky do budoucna jsou pozitivní díky neustále se zvětšujícímu objemu dat a pokračujícímu rozvoji technologií pro jejich zpracování a analýzu.

Instrument zahrnuje akcie velkých, středních i malých společností z rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Spadá sem až 100 společností, mezi příklady patří například NVIDIA, Meta, AMD, Alphabet, Salesforce nebo Samsung.

Vodíkové hospodářství

Další novinkou je tematická investice do vodíkové ekonomiky, tedy využívání vodíku jako čistého zdroje energie. Instrument L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc zahrnuje globální společnosti z vodíkového průmyslu působící v oblastech od dodávky energie, výroby a distribuce vodíku až po jeho skladování a konečné využití. 

Technologie a paliva na bázi vodíku mohou poskytnout nízkouhlíkové alternativy napříč mnoha odvětvími, což dělá vodík atraktivním pro investory, kteří hledají dlouhodobé investiční příležitosti v oblasti čisté energie. Očekává se, že vodík bude hrát důležitou roli ve snaze o snížení skleníkových plynů a přechodu k udržitelným zdrojům energie. 

Největším tahounem spotřeby čistého vodíku do roku 2050 má být doprava – a to jak silniční, letecká, tak i námořní. Další novou oblastí využití vodíku by do budoucna mělo být vytápění, a to především průmyslové, s potenciálem vytlačit využití zemního plynu. Akceleraci výroby a využití vodíku by mohly podpořit také vlády, a to definováním role vodíku v jejich energetických strategiích a zavedením politik podporujících zvýšení poptávky po nízkoemisním vodíku jako alternativy fosilních paliv v odvětvích, jako je těžký průmysl a doprava.

Příkladem společností, do jejichž akcií můžete prostřednictvím tohoto ETF investovat, jsou firmy jako Siemens Energy, Hyundai, Ørsted nebo Air Liquide. 

Obranný průmysl 

Vývoj obranného průmyslu nyní můžete na Portu sledovat s HANetf Future of Defence UCITS ETF zahrnujícím akcie společností, které inovují v oblasti vojenských technologií, moderního vojenství, ale i kybernetické bezpečnosti. Mezi zástupci můžete najít firmy jako Rheinmetall, Safran, CyberArk nebo Palantir. 

S technologickými inovacemi a rostoucím geopolitickým napětím se očekává, že obranný průmysl bude hrát stále důležitější roli v globální politice a ekonomice. V roce 2022 bylo na obranu vynaloženo 2,2 bilionu dolarů, což je nejvíce v historii. I přes tyto rekordní výdaje však většina evropských členů NATO stále zaostává za cílovou částkou stanovenou na 2 % HDP, což představuje prostor pro další růst. Prudký nárůst kybernetických útoků pak vyvolává potřebu kybernetické obrany, stejně tak jako fyzické. Očekávané tempo růstu do roku 2027 pro odvětví obrany je 5,6 % a dokonce 8,9 % pro trh kybernetické bezpečnosti. Tyto trendy naznačují, že investice do obranného sektoru mohou v blízké i vzdálenější budoucnosti nabídnout atraktivní příležitosti.

Energetický průmysl

Instrument Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C sleduje vývoj energetických společností působících v oblasti těžby, výroby a distribuce energie po celém světě. 

Energetický sektor je klíčovým pilířem globální ekonomiky a investice do něj mohou nabídnout stabilní výnosy a diverzifikaci portfolia. Vzhledem ke globálním potřebám zůstává krátkodobá poptávka po ropě a zemním plynu odolná. Avšak přísnější regulace týkající se emisí uhlíku a rostoucí obliba alternativních obnovitelných zdrojů představují pro tradiční energetické společnosti využívající fosilní paliva výzvu. I proto prochází ropný a plynárenský průmysl významnou transformací se snahou o dekarbonizaci. Mnoho společností tak diverzifikuje své aktivity směrem k obnovitelným zdrojům energie a investuje do technologických inovací, aby si udržely konkurenceschopnost. Příkladem jsou firmy jako BP, Royal Dutch Shell nebo TotalEnergies, které se zavázaly stát se do roku 2050 uhlíkově neutrálními.

V největší míře jsou zastoupeny firmy ze Spojených států (Exxon, Chevron, ConocoPhillips), své místo však mají také hráči z Evropy (Shell, TotalEnergies, BP), Kanady (CND Natural Resource), Austrálie nebo Japonska.

Indické akcie

Toto ETF nabízí možnost zainvestovat do akcií velkých a středních indických společností pokrývajících přibližně 85 % tamního trhu a podílet se tak na dynamickém vývoji indické ekonomiky a kapitálového trhu. 

Indie je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik světa s velkým a dále se rozvíjejícím spotřebním trhem, mladou technologicky zdatnou populací a probíhajícími hospodářskými reformami. Výhled pro indickou ekonomiku je optimistický, se silným potenciálem dlouhodobého růstu poháněného faktory, jako je urbanizace, rozvoj infrastruktury, digitalizace a investice ze zahraničí. Vyhlídky pro další růst ekonomiky jsou podtrženy robustními demografickými trendy Indie, včetně rostoucí střední třídy a mladé pracovní síly.  

Největší zastoupení mají v instrumentu iShares MSCI India UCITS ETF společnosti finančního sektoru, následované sektorem spotřebního zboží, technologiemi a energetikou. Příkladem jsou firmy jako Reliance Industries, Infosys, Tata Motors, HDFC Bank a další.

Čínské akcie

Čínský akciový trh nabízí možnosti investic do široké škály společností od tradičních bank a pojišťoven přes energetické a průmyslové podniky až po technologické firmy a inovativní startupy. Instrument iShares MSCI China A UCITS ETF zahrnuje klíčové hráče jako Tencent, Alibaba, BYD, PetroChina, China Construction Bank nebo Ping An Insurance. Je tak zajímavou příležitostí k získání expozice do mnoha sektorů prostřednictvím jediného investičního nástroje.

Čínská ekonomika je jednou z největších na světě s ročním růstem HDP v posledních letech kolem 6-8 %. I když se v následujících letech očekává mírné zpomalení, probíhající strukturální reformy a modernizace infrastruktury představují hnací motor dalšího růstu. Čína se zaměřuje na rozvoj odvětví, jako je obchod s elektronikou, nejmodernější technologie nebo zelená energie, a očekávané investice do energetiky, dopravy a technologií se pohybují v řádu stovek miliard dolarů. Pro investory tak může být investice do čínských akcií prostředkem, jak využít rostoucích možností tohoto perspektivního trhu.

Čínské dluhopisy

Toto ETF obsahuje dluhopisy investičního stupně denominované v čínském jüanu (CNY), jejichž emitenty jsou Ministerstvo financí Čínské lidové republiky nebo státem vlastněné banky. 

Investice do čínských dluhopisů mohou být atraktivním způsobem diverzifikace portfolia a dosažení zajímavých výnosů. S rostoucí mezinárodní integrací čínských trhů a zvyšujícím se důrazem na liberalizaci finančních trhů v Číně představují investice do rychle se rozvíjejícího čínského dluhopisového trhu způsob, jak posílit portfolio. Instrument iShares China CNY Bond UCITS ETF USD zahrnuje dluhopisy se širokým spektrem délky splatnosti, od krátkodobých dluhopisů (doba do splatnosti kratší než 1 rok) přes střednědobé (1 až 10 let) až po ty dlouhodobé (20+ let do splatnosti).

Pokud vás některý z instrumentů zaujal, neváhejte obohatit své strategie o nové trendy a sektory nebo si založit strategii zcela novou. Mimochodem, od 1. května vchází v platnost nový sazebník, a počet instrumentů a strategií již nebude ovlivňovat výši poplatku za správu. Rozloučili jsme se s dříve platnými cenovými plány. Strategií můžete mít klidně neomezeně a váš poplatek zůstane stejný.

A pokud vlastní strategii ještě nemáte, ale po přečtení tohoto článku o ní uvažujete, nezapomeňte si prohlédnout celou naši nabídku ETF. Je velmi rozmanitá a každý tak může investovat podle svých preferencí.


Na co si dát po přečtení tohoto článku pozor?

  • Článek není investičním doporučením
  • Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů
  • Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové
  • Portu negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích
  • Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný nebo zda je pro vás vhodné například tematické investování? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme.

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Jak se japonská whisky stala symbolem luxusu

Japonská whisky si v posledních letech vybudovala unikátní postavení na mezinárodním trhu s alkoholem. Její popularita je důsledkem vzácné kombinace kvality, řemeslného zpracování a jedinečných chuťových profilů, které oslovují milovníky whisky po celém světě.