Search
Close this search box.

Seriál o českém fintechu: Bondster

Kromě toho, že se vám vytrvale staráme o investiční portfolia, tak také sledujeme českou fintech scénu. Momentálně nás zaujal Bondster, který vznikl v roce 2016 s cílem propojovat širokou veřejnost s důvěryhodnými poskytovateli půjček a poskytovat lidem jednoduchou alternativu k tradičnímu investování.

Bondster funguje na jednoduchém principu tržiště půjček a investorů. Na straně půjček vstupují na trh poskytovatelé úvěrů, kteří investorovi nabízí participaci na úrocích z půjčky.

Samotný mechanismus je jednoduchý. Vyberete si poskytovatele, jeho konkrétní půjčku a určíte si, kolik chcete investovat. Při výběru přitom vidíte mnoho parametrů úvěru  – úrok, druh zajištění, splatnost úvěru a mnohé další. Jakmile do daného úvěru investujete, získáváte úrok ze splátek dané půjčky, které tvoří váš zisk. Za službu si Bondster účtuje roční poplatek 1 % z investovaných peněz u tuzemských půjček, zahraniční investice v eurech jsou od tohoto poplatku osvobozeny.

Trh s tuzemskými i zahraničními půjčkami.

Bondster na své platformě denně nabízí stovky rozličných půjček k investici v tuzemsku i v zahraničí. Můžete tak diverzifikovat své volné finanční prostředky jak geograficky, a to do půjček ve 4 zemích, tak dle rizika investice a zajištění.

Aktuálně můžete na Bondsteru investovat do stovek krátkodobých polských, bulharských a ruských půjček. Tyto půjčky obvykle investorům přinášejí vyšší úrok, cca. 10 až 13 % ročně. Poskytovatelé přitom u těchto zahraničních půjček garantují zpětný odkup. Pokud tedy dlužník nesplácí, vrátí se vám investované peníze zpět.

V Česku spolupracuje Bondster převážně s licencovaným poskytovatelem úvěrů Acema a přináší především investice do podnikatelských půjček, ale občas se objeví i půjčky od BEZ BANKY, Bankometr nebo Yaris.

Výnosy a rizika.

Investice do půjček na Bondster vynáší 3,99 až 15 % ročně. Výše úroku se mění v závislosti na charakteru dlužníka a jeho zajištění. Obecně však platí, že čím více riziková se investice jeví, tím vyšší úrok nabízí. Některé podnikatelské úvěry, a to zejména ty tuzemské, jsou zajištěny nemovitostmi, nebo v některých případech i movitými věcmi, což snižuje rizikovost investice.

Nicméně i přes to se již stalo, že několik půjček bylo zesplatněných* (včetně jedné, kterou testujeme my). Uvidíme, jak bude probíhat vymáhací proces a zda dojde k uspokojení všech věřitelů v plné výši.

Jak to vidíme?

Velmi pozitivně hodnotíme dynamičnost vývoje platformy a časté „zlepšováky“. V poslední době jsme například zaznamenali přidání položky “Čeká na zaúčtování”. Ze začátku bylo celkem matoucí to, že informace o splacení splátky byly na účtu vidět až zpětně další týden ve středu. Takže pokud měl klient splatit peníze v pondělí, a tak také udělal, čekali investoři do další středy, tedy 10 dní, než tuto informaci ve svém rozhraní našli.

U zahraničních půjček vnímáme pozitivně vysoký úrok a možnost investici diverzifikovat mezi více dlužníků a států. Dobrý je i nástroj garance zpětného odkupu, který snižuje rizikovost, což bychom uvítali i u českých půjček.

Nevýhodou zahraničních půjček je kurzové riziko, kdy v případě posílení koruny může dojít k umazání zahraničních zisků. U českých půjček bychom uvítali více půjček zajištěných nemovitostí.

Závěr

Bondster vnímáme jako zajímavou platformu pro ty, kteří chtějí investovat do P2P půjček. Portu a Bondster spojuje především myšlenka, stát se alternativou k bankám a jejich nákladným produktům. To se oběma společnostem úspěšně daří.

 

*Zesplatnění znamená, že poskytovatel půjčky předčasně ukončí úvěrovou smlouvu, například z důvodu nesplácení závazků, a vyzve klienta, aby uhradil veškerou zbývající částku úvěru, včetně úroků a poplatků do určitého data.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme