Search
Close this search box.

Sleva 20 %, když nyní přesunete své investice do Portu

Portu je český průkopník jednoduchého efektivní investování. Nyní nabízí lidem slevu 20 % na poplatku, když si k němu převedou své nevýhodné investice, třeba z podílových fondů. Je totiž ideální doba. Čeští investoři mohou využít současné situace pro změnu: začít investovat chytře a navíc se slevou. 

Již přes 2 roky umožňuje Portu lidem při investování šetřit čas, peníze na poplatcích a dosahovat lepších výnosů. Nabízí nízkonákladovou, pasivní formu investování do světových indexů – tedy tisíců společností naráz díky nástrojům typu ETF. Taková forma investování totiž dosahuje dlouhodobě prokazatelně nejlepších výsledků. A nyní bude pro vás, co již investujete, ještě levnější, když do Portu přesunete své nevýhodné investice odjinud.

Sleva 20 % na 2 roky – proč to stojí za to

Výše poplatků zásadně ovlivňuje čistý výnos pro vás, jako investora. Čím nižší jsou, tím více vyděláte. Především investujete-li na delší dobu, měli byste si na výši poplatků dát pozor. Již dosud, s nízkým poplatkem 1 % ročně za správu, bylo Portu výrazně levnější než průměrný podílový fond (dle serveru Měšec.cz je průměrný poplatek 1,5 % ročně, výjimkou ale nejsou i poplatky přes 2 % ročně). Po slevě 20 % bude Portu pro vás téměř o polovinu levnější – a to je (nejen v investování) značný rozdíl. Navíc v Portu nenajdete nic jako vstupní či výkonnostní poplatek.

Například při jednorázové investici 300 000 Kč na 5 let a předpokládaném růstu investice o 7 % ročně bude koncová hodnota investice při poplatku 0,8 % oproti 1,5 % vyšší o 9 700 Kč. Na poplatcích nezaplatíte téměř 26 tisíc, ale 16 tisíc. 

Takto nízký poplatek může Portu nabídnout především díky automatizaci, šetření nákladů a využívání algoritmů, které investici sami kontrolují a rebalancují. A když se nízký poplatek spojí s opravdu širokou diverzifikací danou nástroji ETF, které Portu využívá, je dlouhodobě lepší čistý výnos pro investora na světě. Dokazuje to například toto srovnání, kde Portu portfolio 10 za posledních 5 let ke konci roku 2019 s přehledem porazilo největší české akciové podílové fondy. Výkonnost byla oproti srovnávaným fondům vyšší v průměru o cca 40 %, tedy Portu dosáhlo o 15-20 procentních bodů vyššího čistého celkového zisku; roční zhodnocení odpovídalo 8,5 %.

Pokud již investujete skrze nějaký tradiční investiční produkt jako jsou podílové fondy (nebo máte peníze v jiném bankovním produktu), s největší pravděpodobností to není tak výhodné, jako by pro vás bylo Portu.

Proč to (ne)udělat právě nyní, aneb vyvracíme nejčastější mýty

Přesun byste měli zvážit právě nyní – důvodů je hned několik. Nejen kvůli slevě 20 % z poplatku, ale i proto, že je vhodná doba. V době po koronavirové krizi, která značně změnila fungování světa, bude pro aktivní portfolio manažery fondů náročné identifikovat jednotlivé příležitosti tak, aby dosáhli nadvýnosů oproti trhu jako celku. Jen těžko se nyní dá předvídat, „co bude“. Navíc je nadále potáhnou dolu vysoké poplatky, které si za správu účtují.

Složitost současné doby potvrzují i slova investičního guru Warrena Buffetta, který nyní doporučuje většině lidí investovat do indexů. Sám byl známý tím, že v dobách krizí ve velkém nakupoval akcie, nyní si však s nákupy není jistý, neví, kam volné peníze umístit a vyčkává. Dle svých slov by „nevsadil život na to, že výkonností svých investic dokáže překonat americký akciový index S&P 500“. Dává tím jasný vzkaz, v jak složité situaci aktivní správci fondů jsou i kam by měli dlouhodobí investoři směřovat své peníze.

Warren Buffett je americký investor a podnikatel a filantrop, aktuálně 5. nejbohatší člověk světa. Převážnou část svého jmění získal z investic, které uskutečnil prostřednictvím holdingové společnosti Berkshire Hathaway, ve které je největší akcionář a CEO. Investování se věnuje od vysoké školy, tedy přes 60 let. 

Důvod pro přesun může být i daňový. Investujete-li ve fondech kratší dobu než 3 roky a případný výběr by kvůli nesplněnému časovému testu (osvobozující od daní) měl nějaké daňové dopady, ty budou nyní kvůli propadu cen nižší či žádné. Oproti pozdějšímu výběru můžete nyní alespoň ušetřit na případných daních ze zisku.

Mýtus č. 1: V dobách krizí se daří podílovým fondům lépe

Krátká odpověď: Statistiky prokazují, že tomu tak není.

Delší odpověď: O tom, že se pasivním správcům v dobách růstu daří výrazně lépe, jsme se již přesvědčili výše. Krize, jako ta současná, měla ale být dobou, ve které aktivní správci zazáří, výkonností se dotáhnou na pasivní správu, která jim poslední desetiletí utíkala, a obhájí si své vysoké poplatky. Takovou příležitost však aktivní správci promarnili.

Například manažer největšího českého podílového fondu v komentáři k současnému vývoji na trzích přiznal, že jeho fond kvůli nízké diverzifikaci propadl více než tržní indexy a že portfolio tzv. „včas vyprodat“ nestihl. Dostal se tedy do hlubší ztráty, než v jaké byly pasivně řízené ETF. A obdobných příkladů bychom nalezli mnoho jak v Česku, tak za hranicemi.

Financial Times například poukazuje na to, že američtí aktivní správci za první čtvrtletí roku 2020 (období velmi bohaté na příležitosti pro aktivní správce) zaostali výkonností za pasivními o 1,44 procentního bodu, což je nejhorší výsledek za poslední 4 roky. Britské podílové fondy pak zaostaly za indexem dokonce o 2,8 procentního bodu.

Jinak tomu nebylo ani během minulých krizích. Studie společnosti Vanguard ukázala, že aktivní správci nedokáží konzistentně přidávat hodnotu v krizových obdobích a většině se vede hůře než indexům. Podíl těch fondů zaměřujících se na globální akciový trh, které dokázaly překonat vývoj indexu, byl během krize v letech 2000-2003 jen přibližně 45 % a během finanční krize 2008 dokonce méně než 30 %.

Na teoretické rovině zní tedy představa o tom, že v krizových dobách se aktivním manažerům daří lépe, dobře. Statistiky a čísla z reality ji však nepotvrzují.

Mýtus č. 2: Teď není dobrá doba to řešit – nejprve počkám, až se hodnota mé investice vrátí tam, kde byla před krizí

Krátká odpověď: Je ideální doba to řešit – než se hodnota aktivně řízeného fondu vrátí, vám mohou v pasivním investování utéct značné výnosy.

Delší odpověď: Pokud takto uvažujete, sázíte na to, že návrat na původní hodnotu nebude trvat dlouho. Že v pokrizové době budou aktivní správci ti, kteří výběrem „těch pravých“ jednotlivých akcií hodnotu fondu dokáží navrátit na původní úroveň rychleji, než poroste celý trh. Stejně jako u předchozího mýtu, statistika prokazuje, že se tak neděje. Jak kvůli vyšším poplatkům, tak kvůli náročnosti identifikovat nadprůměrné příležitosti, rostou v pokrizových obdobích podílové fondy pomaleji než trh jako celek – tedy to, do čeho můžete investovat s Portu výrazně levněji.

A situace okolo nadprůměrných příležitostí a jejich identifikace je nyní možná složitější, než kdykoliv jindy. Když i investiční guru Warren Buffet říká, že pro většinu lidí je nejlepší investovat do indexu a sám nevěří, že by jej překonal, tak jak jsou na tom asi ostatní (a pravděpodobně méně zkušení) aktivní správci?

Mýtus č. 3: Již jsem zaplatil/a vysoké vstupní poplatky, není výhodné investici nyní rušit

Krátká odpověď: Již zaplacené poplatky bohužel nevrátíte. Ovlivnit ale můžete, zda budete nadále platit hodně nebo ne.

Delší odpověď: Že jste již museli uhradit vstupní poplatky spojené s investováním v podílovém fondu (ať už z výše investice nebo dokonce z cílové částky), nás opravdu mrzí a chápeme, že vám je již utracených, mnohdy vysokých částek, líto. V Portu žádnou takovou věc nenajdete, protože myslíme, že do moderního investování nepatří. Nicméně na již zaplacené poplatky je potřeba koukat jako na „utopené náklady“, které už nikdo nevrátí. Do úvah o tom, jak co nejlépe investovat své peníze dále již nepatří.

Naopak byste se měli zabývat jen tím, co je nejlepší alternativou dále – zda není lepší platit nadále na průběžných poplatcích méně, investovat efektivněji a více tak vydělat do budoucna. Spíše než, kolik jste již na poplatcích zaplatili v minulosti, přemýšlejte, kolik budete na poplatcích platit, necháte-li peníze ve své stávající investici oproti tomu, když je přesunete do levnějšího Portu.

Mýtus č. 4: Má současná investice je zaměřena na oblast či sektor, kterému věřím. S Portu bych dostal globální portfolio bez zaměření.

Nemusí tomu tak být. Portu kromě diverzifikovaných portfolií nabízí i službu vlastní strategie, v rámci kterých můžete svou investici zaměřit obdobně, jako byl váš fond. Máte fond zaměřený na rozvojové trhy, moderní technologie, pouze americké akcie, sociálně odpovědné společnosti či doplněn o zlato? V Portu nic z toho není problém mít taky. A mnoho dalšího. Do toho, čemu věříte, tak můžete investovat i nadále, jen efektivněji a levněji – sleva 20 % platí i když se budete chtít vydat touto cestou.

Jak na získání slevy 20 % u Portu?

Postup je zcela snadný. Jednoduše řečeno stačí ukončit současnou nevýhodnou investici, peníze poslat do Portu a dát nám o tom vědět.

Abychom to rozepsali více do detailů, kroky pro získání slevy 20 % ze správcovského poplatku Portu jsou následující:

  1. Ukončete současnou investici (ať už jednu nebo více) v jednom z následujících produktů, který využíváte: podílový fond, stavební spoření, individuální investiční účet, investiční životní pojištění nebo investiční certifikát. To uděláte zadáním prodeje podílových listů, výběrem prostředků ze spoření anebo vypovědí ze sjednaného investičního životního pojištění či nějakého certifikátu. Peníze si necháte vyplatit na váš bankovní účet, odkud je poté převedete do Portu.
    Minimální objem převáděné investice musí být alespoň 50 tisíc Kč anebo, pokud již na Portu investujete déle, alespoň tolik, kolik jste na Portu již celkově vložili (minimálně však oněch 50 tisíc Kč). Pokud tedy například již v Portu investujete a celkem jste vložili řekněme 100 tisíc, je pro získání slevy potřeba převést investice alespoň v hodnotě 100 tisíc a více.
  2. Vyplacené peníze převedete do 30 dnů do Portu. Jakmile obdržíte peníze z ukončené investice, přesuňte je do Portu, aby mohly začít pracovat efektivněji. Do Portu se peníze zasílají bankovním převodem s variabilním symbolem, který je jedinečný pro každé řízené portfolio nebo vaši vlastní strategii.
  3. Informujte nás o převedení investice a přiložte důkaz. Abychom vám mohli poskytnout slevu 20 %, potřebujeme nějaké potvrzení o tom, že jste peníze do Portu skutečně převedli z jiné investice. Takovým potvrzením může být například: konfirmace vyplacení/prodeje podílových listů; výpis z majetkového účtu zobrazující prodej; potvrzení o ukončení/vypovězení stavebního spoření nebo investičního životního pojištění, popřípadě i printscreen z online účtu u vašeho bývalého správce investic.
    Dokument nám zašlete jako PDF, sken nebo foto na info@portu.cz. Dbejte na to, aby z dokumentu bylo čitelné vaše jméno a příjmení; jednoznačné potvrzení ukončení investice/prodeje; datum provedení transakce/ukončení investice; objem investice.

Jakmile obdržíme vaši převedenou investici a nějaký výše uvedený dokument, slevu vám aktivujeme a vy začnete investovat levněji a efektivněji.

Kdybyste potřebovali s čímkoliv poradit nebo si nevěděli rady, jak stávající investici ukončit a peníze převést, obraťte se na nás. Využít můžete online chat, telefon 222 096 666 anebo email info@portu.cz. Uděláme, co je v našich silách, abychom vám pomohli převod rychle zvládnout a vše proběhlo bezstarostně.

Podmínky akce naleznete zde.

——————————————————-
Na co si dát po přečtení tohoto článku pozor?

– Článek není investičním doporučením
– Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů
– Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové
– Portu negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích
– Na investiční účet Portu pro děti s poplatkem pouze 0,25 % p.a. se tato akce nevztahuje
– Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný nebo zda je pro vás dostupné tématické investování? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

šťastná holka

Lze za peníze koupit štěstí?

„Všechno, co se dá spravit penězi, je laciné,“ zní jeden z nesmrtelných citátů slavného německého spisovatele. Erich Maria