Snižujeme poplatky! Dlouhodobé investování ještě levněji.

Již téměř 3 roky nabízí Portu moderní formu investování pro každého – jednoduše, bezstarostně a efektivně. Neustále usiluje o to upevňovat si v této oblasti pozici lídra na českém trhu a přinášet revoluční novinky a vylepšení. Chce být klientům oporou a pomáhat jim lépe zhodnocovat své peníze, bez rozdílu velikosti majetku.

Nově spouštíme slevový program pro dlouhodobé a odpovědné investory. Jeho cílem je jednak klientům investování zvýhodnit, ale také je motivovat k odpovědnému investičnímu chování.

Dlouhodobé investování ještě levněji

Nízké poplatky mají pozitivní vliv na úspěch vaší investice. Už dnes představuje Portu skvělou možnost, jak investovat levně a efektivně. Pasivním, automatizovaným investováním do ETF dokážeme udržet náklady a správcovský poplatek velmi nízko a zajistit tak, že portfolia Portu dosahují dlouhodobě vyšších výnosů oproti ostatním tradičním alternativám.

A nyní to jde ještě výhodněji. Stávající i nové investory chceme podporovat v dlouhodobém pravidelném investování – a nabízíme jim odměnu. V rámci slevového programu mohou získat slevu až 40 % na poplatku za správu svých dlouhodobých investic. Do portfolií Portu tak lze investovat již od 0,60 % ročně. Poplatky za službu vlastní strategie pak startují již na 0,53 % ročně. Portu je tak kromě nejpokročilejší služby svého druhu v Česku a Slovensku nově také nejlevnější. A to je jistě příjemná zpráva pro každého klienta.

Jak nový slevový program funguje?

U každého Portu portfolia nebo vlastní strategie zvlášť máte nyní možnost nastavit si tzv. fixované období, se kterým je spojena sleva na poplatku.

Fixované období je časový horizont, po který plánujete nechat své peníze pracovat a nevybírat je. Nastavovat byste jej měli podle svých investičních cílů. Po nastavení fixovaného období začnete ihned čerpat slevu na poplatku ve výši odpovídající jeho délce. Sleva bude platit na celou část portfolia anebo strategie, kterou do konce fixovaného období nevyberete. Při předčasném výběru by došlo pro vybíranou částku k dopočítání poplatku do jeho plné výše, obdobně, jako třeba u dětských účtů.

Abychom vyšli vstříc co nejvíce klientům a jejich potřebám, rozhodli jsme se nabídnout 4 různé délky fixovaného období a s nimi spojené slevy na poplatku:

Délka fixovaného období

Sleva na aktuálním Správcovském poplatku

5 let 20 %
7 let 25 %
10 let 30 %
15 let 40 %

Pokud tedy například u svého portfolia na míru nastavíte délku fixovaného období na 15 let, od tohoto okamžiku až do uplynutí zvoleného horizontu čerpáte slevu 40 % na poplatku. Za správu své investice tak ročně zaplatíte namísto 1 % jen 0,60 %. Zhodnocovat se vám tak bude každý rok více a ve výsledku dosáhnete vyšších výnosů.

Proč se sleva váže právě na investiční horizont?

Kromě toho, že chceme zajistit, aby se vaše investované peníze zhodnocovaly co nejefektivněji, chceme také motivovat klienty k odpovědnému chování, které se ukazuje jako nejlepší dlouhodobá investiční strategie. Slevový program je nastavený tak, že investorům pomáhá lépe finančně plánovat. Před nastavením fixovaného období je třeba zvážit, jaký je váš finanční cíl a v rámci jakého časového horizontu ho chcete dosáhnout.

Aktivování slevy pak slouží jako motivace k dodržování stanovených cílů. Právě podmínka, že sleva je čerpána pouze u té části portfolia nebo strategie, u které nedojde k předčasnému výběru má předejít ukvapeným rozhodnutím v reakci na pohyby trhů. Pro dosažení nejlepších výsledků dlouhodobých investic je totiž zcela zásadní nespekulovat a nenechat se ovlivnit krátkodobými výkyvy cen na finančních trzích.

Ve většině případů, kdy se investoři snaží předvídat vývoj trhů, se stává přesný opak toho, čeho chtějí dosáhnout – nakoupit levně a prodat draze. Nový slevový program si klade za cíl pomoci takovým spekulacím a případným nežádoucím ztrátám předcházet. Právě takové pravidelné a dlouhodobé investování je vodítkem k úspěchu.

Jak se zvýší výnos investice při čerpání slevy?

Sleva na poplatku má na vaši investici dvojí efekt. Kromě toho, že ušetříte na správě svých investic, totiž dojde také k tomu, že se bude zhodnocovat větší částka a vy tak ze své investice vytěžíte více.

Pojďme si ilustrativně ukázat, jak může snížený poplatek ovlivnit výsledek vaší investice:

  • Scénář 1 představuje dlouhodobé investování na 30 let, příkladem může být spoření na důchod nebo na nákup nemovitosti na stáří. Pro ilustraci uvažujeme počáteční vklad 50 000 Kč a pravidelný měsíční vklad ve výši 2 000 Kč.
  • Scénář 2 je investice na 10 let, kdy cílem investování může být například koupě vysněného auta, nové chalupy nebo založení vlastního businessu. V tomto případě počítáme s počáteční investicí 50 000 Kč a měsíčními vklady 6 000 Kč.
  • Hypotetický hrubý výnos investice pro oba scénáře je konzervativních 5 % ročně (dlouhodobý průměrný roční růst akciových trhů je 8 – 10 %)
  • V příkladu porovnáváme 3 různé výše poplatku: poplatek po uplatnění slevy, aktuální poplatek za správu portfolia na míru (1 % p.a.) a poplatek účtovaný průměrným podílovým fondem v ČR (1,67 % p.a., dle dat měšec.cz).

Konečnou hodnotu investice v závislosti na výši poplatku shrnuje následující obrázek:

Nejlevnější dlouhodobé investování

Z příkladu je patrné, že díky nižším poplatků za správu lze dosáhnout výrazně vyšší konečné hodnoty investice. Například u scénáře 1 je celková hodnota investice po 30 letech při využití slevy 40 % vyšší o 160 000 Kč, než by byla hodnota portfolia v případě účtování plné výše poplatku Portu (1 % p.a.). Díky využití slevy je tak v tomto případě konečná hodnota portfolia o cca 8 % vyšší. Pokud bychom pak porovnali s hodnotou investice u podílového fondu, investicí se slevou u Portu během 30 let dosáhnete na hodnotu o více než 23 % vyšší.

Kde si můžete nastavit slevu ze správcovského poplatku?

Tabulku s přehledem aktuálních poplatků, které jsou vám účtovány za jednotlivá portfolia či strategie najdete po přihlášení do webové aplikace na stránce Poplatky. Nově si zde můžete zafixovat období, po které plánujete peníze v portfoliu držet. V závislosti na zvoleném časovém horizontu se zobrazí sleva ze správcovského poplatku Portu a zároveň se dopočítá i konečný poplatek, který vám bude účtován po uplatnění slevy. Slevu si jednoduše aktivujete kliknutím na tlačítko „Aktivovat slevu“.

Více o aktivaci slevy se dozvíte ve FAQ.

Jaké jsou další podmínky slevového programu?

Chápeme, že se každý může dostat do nenadálé situace, kdy je třeba vybrat část nebo celou investici již před koncem fixovaného období. V takových případech se nemusíte obávat žádné penalizace z naší strany. K vybírané částce vám pouze doúčtujeme poplatek zpětně do jeho plné výše, která by platila bez uplatnění slevy. To pro vás znamená, že na slevách můžete pouze ušetřit – při aktivaci slevy na tom vždy budete lépe, než kdybyste ji vůbec neaktivovali. Při nedodržení horizontu můžete totiž zaplatit maximálně tolik, kolik byste zaplatili, pokud byste slevy nevyužili vůbec.

Zároveň vám vždy chceme umožnit čerpat tu nejvyšší možnou slevu. Pokud se tedy v průběhu čerpání slevy rozhodnete, že byste si rádi fixované období prodloužili a čerpali tak ještě vyšší slevu na poplatku, tuto možnost vám rádi nabídneme.

Pokud byste se chtěli dozvědět více o podmínkách slevového programu pro dlouhodobé investory, jejich plné znění naleznete zde.

Jste dlouhodobý investor? Tak na co ještě čekáte..

A jestli jste dočetli až sem, zbývá pouze poslední krok: promyslet svůj investiční plán, přihlásit se a v sekci Poplatky si nastavit fixované období a slevu pro vaše jednotlivá portfolia a strategie. Jako vždy, pokud byste potřebovali asistenci nebo měli dotaz, jsme k dispozici na chatu, mailu nebo telefonu.

 

—————————————————————–

Na co si dát po přečtení tohoto článku pozor?

– Článek není investičním doporučením
– Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů
– Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové
– Portu negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích
– Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný nebo zda je pro vás vhodné například tematické investování? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 6,5 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

ETF na S&P 500 – vybrat SPY nebo jiné?

Mnoho začínajících ale i pokročilých investorů chce mít část svých prostředků umístěných v amerických akciích. Americký trh je na