Search
Close this search box.

Sociálně odpovědné investování – zajímavá příležitost, nebo pouhá utopie?

Stále více investorů u nákupu akcií nehledí pouze na finanční ukazatele, jako je volatilita či historický výnos. Čím dál tím častěji se řídí i dle různých nefinančních ukazatelů. Zajímá je třeba přístup k životnímu prostředí, firemní kultura, či zaměstnávání dětí v rozvojových oblastech. Především na západě tak můžeme čím dál tím častěji narazit na „zodpovědné“ investiční strategie fondů, které výše zmíněné faktory zohledňují.

Nelze od nich očekávat, že by investovali do těžařských firem, které příliš nedbají na životní prostředí. Stejně tak nebudou investovat do společností, které svým zaměstnancům vyplácejí minimální mzdy a ani nijak jinak nedbají na jejich blaho.

Čím více investorů se zapojí do sociálně odpovědného investování, tím lehčí a levnější bude pro správně chovající se firmy získávat kapitál a tím pádem růst. Naopak firmy, které se správně nechovají, budou mít větší a větší problémy. Výsledkem tak nemůže být nic jiného, než dokonalá společnost. Špatné firmy budou časem eliminovány a na investora čeká kromě zisku i dobrý pocit ze záchrany lidstva.

A nebo ne?

Co je sociálně odpovědné?

Celý koncept je na první pohled krásný, ale čím hlouběji do něj se dostáváme, tím více narážíme na problémy a nedostatky.

U každé firmy, u každého faktoru narážíme na stejnou, ale přesto složitou otázku. Co je sociálně odpovědné? Jistě, existují věci, na jejichž špatnosti se shodne snad každý. Prodej drog, tvorba dětské pornografie, či zotročování lidí. Nikdo nechce mít nic společného s firmami, které se něčeho takového dopouští. I proto je zákon k takovému chování nemilosrdný a tvrdě ho trestá. Na takové firmy proto na trhu nenarazíme a investovat do nich (legálně) nelze.

Existují ale i další činnosti, které někdo může považovat za něco nepřijatelného, zatímco druhý v tom nevidí žádný problém. Co třeba společnosti vyrábějící tabákové produkty? Je kouření špatné? Ze zdravotního hlediska jistě. Je ale společensky správné odpírat lidem něco, co chtějí a co mají rádi, kvůli tomu, že to není zdravé? Na to už se názory mohou lišit.

Na stejnou kontroverzi můžeme narazit i v případě ochrany životního prostředí. To, co je pro jednoho službou pro společnost, může být pro jiného trnem v oku. Využívání obnovitelných zdrojů je beze sporu důležitým milníkem lidstva. Přesto ne každý je příznivcem stovek větrných mlýnů, které jsou ne příliš krásnou dominantou krajiny.

Větrné mlýny

A co firmy, které v rozvojových oblastech zaměstnávají děti? Zde je to snad jasné, ne? Žádné dítě by nemělo být nuceno pracovat. Především ne v podmínkách, které v těchto zemích často panují. Podívejme se na to však z jiného úhlu pohledu. Co když je jeho práce jedinou možností, aby přežilo? Co když jeho rodina žije na hranici naprosté chudoby a jen díky jeho práci si může dovolit dostatek jídla k přežití? Co je v takové situaci sociálně odpovědné?

Zisky

Pojďme se na chvíli oprostit od polemizování nad tím, co je správné a co ne a podívejme se na sociálně odpovědné investování pouze z pohledu ziskovosti. V tabulce 1 naleznete porovnání tří různých ETF.

SPY = Nejznámější a nejstarší ETF. Sleduje index S&P 500, který obsahuje 500 amerických společností a odráží tak vývoj amerického trhu.

DSI = Největší ETF zaměřené na sociálně odpovědné investování. Obsahuje 400 amerických společností. Složení tohoto ETF je podobné klasickému SPY, avšak neobsahuje „pochybné“ společnosti.

CATH = Nejznámější ETF, které se dle svých zakladatelů řídí katolickými hodnotami. Vzniklo z indexu S&P 500, ze kterého jsou vyloučeny společnosti, které se zabývají výrobou zbraní, antikoncepce, produkcí pornografie, poskytují potraty nebo zaměstnávají děti, nebo s takovými společnostmi spolupracují.

Tabulka 1: Porovnání vybraných ETF – průměrné roční hodnoty (zdroj, zdroj, zdroj)

ETF Vývoj (1 rok) Vývoj (3 roky) Vývoj (5 let) Vývoj (10 let)
SPY 11,30 % 9,87 % 12,66 % 8,79 %
DSI 11,33 % 8,91 % 11,89 % 8,63 %
CATH 11,80% – % – % – %

Jak lze z tabulky vyčíst, není těžké investovat odpovědně a zároveň kopírovat vývoj trhu. To, na čem záleží, jsou vaše vlastní názory a přesvědčení. Jen těžko ale narazíte na portfolio, které bude bez jakéhokoliv vroubku. Neexistuje totiž žádný univerzální recept na to, co je sociálně odpovědné. To, co je v pořádku pro jednoho, je nepřekonatelným problémem pro druhého.

I proto u nás v Portu aktuálně nenabízíme produkt, který by byl zaměřen čistě na sociálně odpovědné investování. Přesto pro vás připravujeme novinky, které vám jistě udělají radost, a proto nezapomínejte sledovat nejen náš blog, ale i náš Facebook a Twitter, kde se novinky dozvíte vždy jako první!

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 5,25 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme