Search
Close this search box.

Světlo a obraz geniálního fotografa Františka Drtikola

O nemnoha českých fotografech se dá říci, že patří mezi světové. Jedním z nich je František Drtikol. Fotografická, malířská a lidská osobnost tohoto umělce nebyla do přelomových výstav (Odeon, Rudolfinum) náležitě oceněna a po dlouhá léta neměla ani naše veřejnost větší příležitost seznámit se s jeho jedinečnou tvorbou.

Prvními kroky k většímu obeznámení s uměleckým profilem Františka Drtikola jsou bezesporu kniha Anny Fárové František Drtikol – Photograph des Art Deco (Schirmer–Mosel, München 1986) a první naše knižní publikace Vladimíra Birguse a Antonína Braněho, kterou vydal v roce 1988 Odeon. O deset let později začala naplno zářit hvězda Františka Drtikola, a to díky výstavě Fotograf, malíř, mystik v Galerii Rudolfinum.

Výstava obrazů a fotografií ve výstavní síni Odeonu v Praze v Celetné ulici byla předzvěstí zásadní a přelomové výstavy v Galerii Rudolfinum v roce 1998.

František Drtikol se narodil 3. března 1883 v Příbrami. Do uměleckého světa vstupuje na začátku dvacátého století. První fotografické práce pocházejí ze studií na Učebním a výzkumném ústavu pro fotografii v Mnichově (1901 až 1903), kde patří k nejlepším žákům, což mu jinde dokládá výborné závěrečné vysvědčení a první cena z absolventské výstavy. Výrazně se tu také projevují jeho kreslířské a malířské schopnosti. Prochází několika ateliéry v Čechách i v cizině, ale práce v nich ho zjevně neuspokojuje. Po obchodním neúspěchu svého ateliéru v Příbrami odchází do Prahy, kde v roce 1912 zakládá fotografické studio ve Vodičkově ulici, zaměřené na portrétní fotografii. Právě tady se začíná plně rozvíjet jeho vlastní umělecká činnost.

Hlavním tématem Drtikolovy fotografické tvorby je akt. Prací s živým modelem, jímž se stala žena, se zabývá po celých dvacet let. V prvním období své tvorby často kombinuje fotografický postup s malbou, tím že zasahuje štětcem do negativu. Konečný obraz dosahuje zcela nového a překvapivého účinku. Perfektně ovládá techniku gumotisku a olejotisku, kterou dál připracovává a zdokonaluje. Vynalézá půltónovou foto-litografii. Později tyto ušlechtilé procesy přestává používat a přechází na čistou fotografii. Způsob jeho uměleckého vyjádřování je v počátku značně ovlivněn secesí. Ve dvacátých letech začíná uplatňovat modernější výtvarné prostředky a vytváří si vlastní styl. Tělo modelky umisťuje mezi jednoduché geometrické tvary jako kruhy, křivky, sloupky a podobně. Obrazovou kompozici řeší v prostoru a dotváří jí pohybem a výrazem modelu. Tělo samo se stává dekorativním předmětem, kde světlo a stín jsou základními složkami obrazu. Drtikol je mistrem v ovládání světla. Vytváří celou řadu vynikajících portrétů dokonale vystihujících kouzlo a charakter osobnosti. 

František Drtikol vystavuje po celém světě, žádný významnější mezinárodní fotografický salón se neobejde bez jeho účasti. Všude si získává obdiv a chválu nadšeně píšící kritiky. Jeho fotografie působí zvláštním kouzlem. Stává se uznávanou osobností uměleckého světa. V roce 1929 vychází v Paříži vyprávěné album jeho aktů „Les nus de Drtikol“ s předmluvou Claude de Santeula. O své práci píše: „Nevím, proč by mě fotografie nezajímala jako komentář… Pracuji tak, jako když pták zpívá své písně.“ 

V třicátých letech u něj nastává velký přelom v názorech na svět a na jeho definici. Odklání se od materialistického myšlení a plně se obrací do vlastního nitra. To se také výrazně odráží v jeho tvorbě. Živý model mu již nepostačuje k vyjádření vnitřních představ, nahrazuje ho dřevěnými figurkami, které si sám komponuje, vyřezává a plasticky domalovává. Zidealizoval si tělo a vytvořil svůj typ. Postavy jsou protáhlé a štíhlé, jako by byly obrazem touhy po svobodě a poznání. 

V roce 1935 opouští Drtikol fotografii a obrací se k malbě. Rozprodává celé zařízení svého fotografického ateliéru ve Vodičkově ulici a najímá si vilu na Spořilově. 

V ústraní se věnuje malování, studiu různých východních i západních filozofií, překladatelské činnosti a duchovnímu cvičení. Maluje do konce padesátých let, do doby, kdy mu nemoc znemožňuje pohyb mimo lůžko. 

Obrazy Františka Drtikola zachycují křehké, duchovně prozářené vidiny transcendentna. Jsou ilustrací jeho vnitřních stavů a duchovních vizí. Vyznačují se dynamickou kompoziční skladbou, důsledným využitím světelných hodnot barvy do těch nejjemnějších odstínů a úsporností zvolených výrazových prostředků symbolismu. Je z nich cítit obrovská výtvarná síla umělcovy duše. 

František Drtikol umřel 13. ledna 1961 ve věku 78 let. Zanechal nám dílo, ve kterém pulsuje životní zkušenost a poznání, poznání, které přišlo z poctivé a tvrdé práce na sobě samém.

Drtikol již 29. 2. na Portu Gallery:

Fotografie Akt s kruhem z roku 1928 zobrazuje jeden z nejikoničtějších motivů Drtikolových fotografií, akt. Přestože s ním pracoval poměrně často, vzniklo jen několik zásadních snímků. Jeden z nich se několikrát objevil v aukci, kde se jeho cena vždy vyšplhala velmi vysoko. Jednou se fotografie vydražila za 93 408 EUR (+ přirážka), podruhé za 69 939 EUR (+ přirážka) a nakonec za 67 569 EUR (+ přirážka). Cena tedy osciluje mezi 1,7 mil. CZK a 2,3 mil. CZK.

Podle hrubých odhadů má celé Drtikolovo dílo cenu několika miliard korun. František Drtikol je tak nejoceňovanějším českým fotografem současnosti. Pokud se jeho kvalitní fotografie objeví na trhu (což se ale neděje příliš často), investují do nich peníze čeští miliardáři i velké investiční společnosti. V posledních letech se stále častěji prosazují na aukcích i Drtikolovy malby.

Oproti roku 2022, kdy Drtikol zažil několik velmi úspěšných aukčních výsledků, se v loňském roce jeho fotografie téměř neobchodovaly a trh stagnoval. Bylo to způsobeno hlavně tím, že do aukcí se nedostaly téměř žádné kvalitní snímky. Výjimkou je říjnová aukce v Bruselu, kdy se fotografie s názvem Kompozice vydražila za 33 300 EUR (bez přirážky). Výsledná cena se mohla pohybovat okolo 1 mil. CZK.

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 5,25 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme