Search
Close this search box.

Test: Kolik snesete rizika?

Pokud volíte, kam investovat nebo jakou investiční strategii zvolit, je velmi důležitým kritériem vaší volby riziko. O pojmu riziko jistě mnoho z nás již slyšelo. Rozumíte však dobře například tomu, co nám říká riziková kapacita, nebo jaký je rozdíl mezi rizikovým apetitem a vnímáním rizika? Přečtěte si následující článek ať máte při vašem investování jasno.

Při obecném popisu toho, co je to riziko ve vztahu k investicím se často pracuje s matematickou pravděpodobností. U každé investice máme nějaký očekávaný výnos (vyjádřený například procentním ročním zhodnocením) a riziko pak vyjadřuje, jak moc se skutečný výnos může od očekávaného lišit. Jak moc pravděpodobné je, že bude buď větší nebo menší. Větších očekávaných výnosů lze dosáhnout jen při podstoupení většího rizika, ale neměli bychom při investování zapomínat, že ona odchylka od očekávané hodnoty může být jak pozitivní tak negativní. Přestože hodnota cenných papírů historicky vysledováno dlouhodobě roste, krátkodobě se stává, že je výnos záporný.

To, jak rizikovou investici bychom měli volit, je dáno naší rizikovou kapacitou a apetitem. Zatímco kapacita nám říká, jaké maximální riziko můžeme nést (jaká případná ztráta je pro nás ještě finančně přijatelná), apetit se týká především naší chuti riskovat za účelem většího zhodnocení.

Mají bohatí rádi více rizika?

Dobré je také rozlišovat mezi rizikovým apetitem a vnímáním rizika. Například bohatý člověk může mít stejný rizikový apetit, jako chudý, ale jejich vnímání rizika se bude pravděpodobně velmi lišit. Sázku 50-50, ve které lze buď vyhrát 3 000 korun nebo prohrát 1 000 bude bohatý člověk vnímat pravděpodobně jako nízkorizikovou, jelikož vzhledem k jeho majetku je případná ztráta ve výši 1 000 korun relativně malá. Pro chudého by se však pravděpodobně jednalo o mnohem větší risk, vzhledem k větší relativní výši tisícikoruny k jeho majetku.

Riziko má vždy dvě strany

Investiční riziko můžeme vhodně ilustrovat použitím známé Gaussovy křivky zobrazující pravděpodobnosti nastání různých situací. Pravděpodobnost, že bude skutečný výnos blízký očekávanému, je samozřejmě největší. Čím více se od očekávaného výnosu vzdalujeme – ať už na jednu nebo na druhou stranu – tím je pravděpodobnost nastání dané situace menší, ale není nulová. Že přijde Talebova Černá labuť v podobě například krachu burzy je vysoce nepravděpodobné, ale ne nereálné.

Rizikovost naší investice bychom pak měli volit tak, aby odchylka skutečného výnosu od očekávaného byla v mezích daných zároveň naší rizikovou kapacitou na jednu stranu, tak apetitem na stranu druhou. Jedno bez druhého nejde. S rizikem bychom to neměli přehánět například jen proto, že naše chuť dosahovat vysokých výnosů je veliká a tak trochu opomíjíme možné ztráty, nebo proto, že velikost investice je vzhledem k výši celkového majetku relativně malá.

Rychlý test – jaký rizikový profil je pro mě vhodný?

Studie dvou profesorů kalifornské university ze Silicon Valley nabízí zajímavý test, který může napovědět, jaké složení portfolia je pro vás vhodné. Test je založen na jediné otázce, ze které lze dle výzkumu dovodit úroveň rizikové tolerance, respektive averze vůči ztrátě a následně i rozložení portfolia mezi akcie a dluhopisy.

Zajímá-li vás, jaký poměr akcií a dluhopisů by pro vás byl vhodný, zkuste si odpovědět na následující otázku:

Představte si, že máte dobrou a stabilní práci a jste ve vaší domácnosti jediným, kdo vydělává peníze. Nyní je vám nabídnuta stejně dobrá práce jinde, u které je ale nejisté, kolik vám bude nést. Se stejnou pravděpodobností mohou nastat jen dvě situace. Buď se váš životní standard zlepší o 50 procent nebo se o X procent zhorší. Jaké by mohlo být maximální procentní zhoršení vašeho životního standardu, abyste nabídku ještě přijali?

Nyní se zkuste zamyslet a odpovědět si pro sebe: přijali byte takovou nabídku, když by (kromě padesátiprocentní možnosti růstu o polovinu) vaše životní úroveň mohla klesnout o 30 procent? 20 procent? 10 nebo třeba jen 5 procent?

Každé odpovědi studie přiřazuje poměr akcií a dluhopisů, které byste měli v portfoliu mít. Pro zkušenější investory tabulka níže nabízí i vyčíslení ideální výše rizika, které by měli nést, v podobě směrodatné odchylky.

Maximální pokles životní úrovně, který jste ochoten akceptovat za šanci 50-50 navýšení úrovně o 50 % Optimální portfolio
poměr akcií/dluhopisů směrodatná odchylka
3% 7/93 3,3%
6% 13/87 4,1%
9% 19/81 5,2%
12% 26/74 6,6%
15% 34/66 8,3%
18% 44/56 10,4%
21% 56/44 12,9%
24% 68/32 16,7%
27% 83/17 17,2%
30% a více 100/0 20,0%

Chcete-li zjistit konkrétní složení doporučeného portfolia přímo pro vás na míru, na Portu vám k tomu stačí několik minut. Stačí vyplnit investiční dotazník a získat doporučení – zcela zdarma. Portfolio vám složí investiční algoritmus na základě investiční metodiky vypracované profesionály s desítkami let zkušeností.

Na co si dát po přečtení tohoto článku pozor?

  • Článek není investičním doporučením
  • Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů
  • Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové
  • Portu negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích
  • Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 5,25 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme