Search
Close this search box.

Tyranie složených nákladů

Vysoké poplatky spojené s investováním jsou nepřítelem dlouhodobého investora. Stejně jako v případě výnosů z investic se v průběhu času sčítají a rovněž u nich funguje princip složeného úročení. Jejich vliv na hodnotu portfolia může být obrovský. V některých případech může být tak velký, že poplatky mohou ukrojit i polovinu všech výnosů. Zakladatel a bývalý ředitel společnosti Vanguard, John Bogle, jednou tento efekt označil jako „tyranie složených nákladů“.

Poplatky v dlouhodobém horizontu

Za aktivní správu peněz si manažeři v podílových fondech nebo při individuální správě účtují celou řadu poplatků. Zpravidla to bývá vstupní poplatek do fondu, roční poplatek z aktiv pod správou, výstupní poplatek nebo poplatek z nadvýnosu. Jejich výše se liší, ale v případě poplatku za správu (management fee) se jedná zhruba o 1-3 % ročně z celkové výše spravovaných aktiv. Těmito penězi investor v podstatě platí manažera za to, že ráno chodí do práce. Bez ohledu na výnos.

Podívejme se blíže na poplatek za správu, který běžně dosahuje výše 2 % p.a. Na první pohled se uvedené 2 % mohou jevit jako nevýznamné, ale pokud portfolio generuje výnos 5 % ročně, znamená to, že poplatek ukrojí ze zisku 40 %. V případě průměrného podílového fondu dle analýzy ze serveru Měšec.cz, činí manažerský poplatek ve srovnatelné investiční strategii jako v Portu v průměru 1,5 % ročně. K tomu je ale potřeba připočíst i vstupní poplatek do fondu, který se může pohybovat v rozmezí 1-5 %.

Pro ilustraci účinku poplatků na výkon portfolia můžeme použít tabulku z publikace Automated Investment Services od ekonoma a profesora na Princeton University, Burtona Malkiela. Ten se vlivem poplatků na celkový výnos portfolia detailně zabýval. Jak vyplývá z této publikace, na 30letém investičním horizontu vymaže roční správcovský poplatek ve výši 1,5 % téměř polovinu všech zisků portfolia, pokud výnos fondu dosahuje 5 % p.a. Do úvahy však nezapočítáváme všechny ostatní poplatky, které výnos dále snižují. Vztah poplatků a výnosů portfolia názorně ilustruje následující tabulka:

Výše poplatků účtována za aktivní správu by byla ospravedlnitelná v případě, že manažeři dokážou doručovat svým klientům nadvýnos oproti trhu. Jak potvrzuje spousta studií, většina z nich toho však není schopna. Jedna ze studií, prováděná americkou agenturou Standard and Poor’s , to ve své každoroční zprávě SPIVA potvrzuje. Během období jednoho roku (za rok 2015) zhruba 2/3 větších aktivně řízených fondů zaostává za svým benchmarkem. Co víc, pokud budeme výkonnost porovnávat v delších intervalech, množství fondů, které dokáže doručovat nadvýnos proti trhu se bude dále zmenšovat. Na 5leté periodě dokázalo překonat trh jen něco málo přes 15 % fondů. Aktuální data včetně dluhopisových fondů lze nalézt na webu https://www.spindices.com/spiva/#/reports.

V posledních letech díky popularitě indexového investování a obchodování v online platformách poplatky za obchodování značně klesly. Jak bylo uvedeno výše, roční poplatek ve výši 2 % se nemusí na první pohled zdát jako vysoký. Nicméně v úvahu se musí vzít fakt, že náklady na investice v průběhu času sčítají a úročí se stejně jako výnosy. Jinými slovy ztrácíme nejen 2 % kapitálu každý rok, ale také se připravujeme o zbytek potenciálního výnosu, kterým se investice zhodnocuje/úročí.

Pokud by hypoteticky existovala možnost investovat zcela bez poplatků, potom by na účtu s investovanými 100 tisíci korunami a ročním výnosem 6 % byla za 25 let částka 430 000 Kč. Vedle toho na účtu s ročním poplatkem 2 % by po stejné době bylo pouze 260 000 Kč. Jinými slovy, nenápadný poplatek 2 % ročně by vymazal celkem 40 % částky, na kterou by jinak kapitál mohl vyrůst. Najednou už 2 % ročně nevypadá tak málo, že? Pokud vás zajímá ještě další srovnání poplatků, můžete se podívat na náš interaktivní graf – zde.

Svět, ve kterém by se investovalo bez poplatků, však neexistuje. Mohlo by se ale zdát, že nehraje velkou roli, zdali je poplatek 1 % nebo 2 %. Případně, že za vyšší poplatek dostaneme vyšší kvalitu (vyšší výnos). Opak je pravdou. Studie jasně prokazují, že vysokonákladové fondy zaostávají za nízkonákladovými. Z tohoto důvodu vzniklo Portu, aby za minimální poplatek doručovalo svým investorům vyšší výnos než většina aktivně spravovaných fondů. Pokud tedy chcete začít investovat, stačí vám vyplnit krátký dotazník a my vám sestavíme portfolio přímo podle vašich potřeb.

——————————————————-
Na co si dát po přečtení tohoto článku pozor?

– Článek není investičním doporučením
– Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů
– Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové
– Portu negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích
– Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný nebo zda je pro vás vhodné například tematické investování? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme.

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 5,25 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Co je dluhopis?

Po představení pojmu akcie je dalším logickým krokem článek o druhém nejznámějším cenném papíru. Jak

Top 3 podle Filipa Kejly

Spolu se spuštěním možnosti investovat do individuálně složených strategií Portu připravilo investiční sérii rozhovorů „Top 3 podle…“, ve které vyzpovídá