Search
Close this search box.

Vše, co potřebujete vědět o novém Dlouhodobém investičním produktu

Stát se snaží motivovat lidi, aby se více starali o finanční zajištění na důchod. Ve snaze zatraktivnit investování začala od 1. ledna 2024 platit nová legislativa, která přináší státem podporovaný produkt na stáří – tzv. Dlouhodobý investiční produkt neboli DIP. O co se jedná a jak to celé funguje?

Co je to DIP?

Ačkoliv má DIP v názvu slovo „produkt”, jedná se o režim investování, jehož hlavní výhodou je daňové zvýhodnění. V rámci režimu DIP si může člověk sám zvolit, jak bude na důchod investovat a příspěvky vložené v rámci DIPu si může až do výše 48 tisíc za rok odečíst od daňového základu. Stát se tak snaží motivovat více lidí ke spoření na důchod a zároveň vychází vstříc těm, kteří pro zajištění na stáří nechtějí využívat (jen) klasické penzijko (DPS). Na DIP stát sice nepřispívá, ale umožňuje příspěvky zaměstnavatele. I pro něj je to daňově výhodné. Kromě toho mohou různí poskytovatelé nabízet u DIPu výhodnější poplatky. Například u Portu je investování na DIP o polovinu výhodnější oproti standardním cenám.

Jak bude DIP fungovat v praxi?

Člověk si nejprve vybere poskytovatele DIPu, se kterým uzavře smlouvu. Následně si zvolí investice, které bude v rámci DIPu mít. Vklady, které klient v rámci DIPu provede, si pak bude moci odečíst od základu daně, a to až do výše 48 tisíc za rok. 

Každý přitom může mít i více investic v rámci DIPu u různých společností. Daňový odpočet 48 tisíc ale platí pro všechny státem podporované produkty souhrnně, tedy pro DIP, DPS a životní pojištění. 

Co nabízí DIP od Portu?

Kromě daňových výhod daných zákonem nabízí DIP u Portu poplatkové zvýhodnění. Ať už necháte investice na Portu nebo si sami sestavíte investiční strategii, budete investovat se zvýhodněným poplatkem jen 0,5 % ročně. Navíc lze na Portu kombinovat různé investiční produkty. Můžete mít ETF portfolio, k tomu akciovou investiční strategii a třeba i nějaké to crypto. Investovat navíc můžete už od 500 Kč a výši pravidelných vkladů pak upravovat podle svých potřeb.

Prostředky z DIPu pak lze vybrat kdykoliv, pokud ale nechcete přijít o daňovou úsporu a snížený poplatek, tak nejdříve v 60 letech věku a po investování po dobu alespoň 10 let. 

Co všechno zahrnuje poplatek Portu?

Portu účtuje jen jeden nízký poplatek za správu. Neúčtuje například žádné vstupní poplatky nebo poplatky za provedené obchody. Kromě poplatku za správu nejsou účtovány ani žádné skryté poplatky, kurzové marže nebo spready, které často zůstávají mimo pozornost investorů a výrazně prodražují investice. Všechny transakce provádí Portu za těch nejlepších podmínek dosažitelných na burze. Využívá k tomu silné zázemí tradingového oddělení WOOD & Company.

Jak je to se zdaněním DIPu?

Vklady na váš DIP si můžete odečíst ze základu daně až do výše 48 tisíc Kč ročně. Kdyby tedy někdo například investoval 5 tisíc korun měsíčně (celkem 60 tisíc Kč ročně), může využít maximální odpočet 48 tisíc ročně a na daních ušetří 7 200 Kč. Výnosy z investic v rámci DIP se daní stejně jako jiné investice a platí u nich časový a hodnotový test.

Mohu získat na DIP příspěvky od státu nebo zaměstnavatele?

Stát na DIP bohužel nepřispívá, pouze poskytuje daňové úlevy. Přispívat vám ale může zaměstnavatel – a to libovolnou částku. Pro zaměstnavatele je příspěvek na DIP finančně výhodný – z příspěvků na DIP pro svého zaměstnance až do výše 50 tisíc Kč za rok totiž neodvádí sociální a zdravotní pojištění.

Do čeho všeho bude možné v rámci DIPu investovat?

Své důchodové portfolio si můžete poskládat z nástrojů, které definuje zákon. Obecně je možné využít například akcie, ETF, podílové fondy, nástroje peněžního trhu nebo třeba dluhopisy obchodované na burze.

Na Portu můžete využít celou nabídku investičních produktů – portfolia na míru, vlastní strategie, konzervativní investiční rezervu nebo i Portu Crypto. Investice tak můžete svěřit nám nebo si vytvořit vlastní investiční strategii třeba z trendy růstových sektorů, populárních indexů, ale i z akcií, akciových nebo dluhopisových ETF.

Kdo může DIP poskytovat?

DIP budou moci poskytovat jenom státem regulované finanční instituce. Konkrétně se to bude týkat bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, investičních společností a samosprávných investičních fondů.

Vyplatí se pomocí DIPu investovat?

Z našeho pohledu je DIP skvělou alternativou k tradičnímu penzijnímu spoření nebo klidně i jeho náhradou, jelikož umožňuje lidem investovat na důchod efektivněji a nastavit si investice zcela podle sebe. Ty tak mohou být i dynamičtější a více vydělat.

Není investování na důchod prostřednictvím DIP příliš komplikované?

To, co dělá Portu, komplikované je. Co děláte vy ale složité skutečně vůbec není. Stačí jen v rámci registrace odpovědět na několik otázek a Portu vám doporučí vhodné rozložení investičního portfolia. Pak jen pošlete peníze a o všechno ostatní se stará Portu za vás. Zainvestuje je přesně podle vašeho plánu.

Kdy začít s investováním na důchod?

Nejdůležitější je začít se zajišťováním na důchod co nejdříve, v ideálním případě hned s nástupem do prvního zaměstnání. Z každé výplaty si odkládat pár stovek nebo tisíců bokem a částku postupně navyšovat s tím, jak poroste váš příjem. Tyto peníze pak investovat do dlouhodobých investičních nástrojů, jako jsou například ETF. S těmi člověk nakupuje hned stovky nebo i tisíce společností naráz a minimalizuje riziko, že vybere špatnou akcii nebo třeba podílový fond, kterému se přestane dařit. 

Je DIP rizikovější než penzijní spoření?

DIP sám o sobě žádnou rizikovost nemá. Je tak rizikový, jak si ho člověk udělá. V rámci DIPu totiž lze investovat velmi dynamicky, ale i konzervativně. Tím, že se člověk nemusí svazovat nabídkou tradičních penzijních fondů, může sestavit své portfolio i odvážnější a v dlouhém horizontu tak více vydělat. DIP doplňkové penzijní spoření nenahrazuje, ale je dobré ho chápat jako vítané rozšíření investičních možností. Navíc s nezanedbatelným daňovým zvýhodněním jak pro klienta, tak i pro jeho zaměstnavatele.

Jak se liší DIP od klasického „penzijka“ (PP nebo DPS)?

V rámci penzijního připojištění (transformované fondy) nebo doplňkového penzijního spoření můžete investovat jen do účastnických fondů, které nabízí daná penzijní společnost. Nemůžete si tak nastavit investice podle sebe a ani nemáte v rukou, jak se s vašimi zainvestovanými penězi nakládá. U DIPu si můžete sami zvolit, zda budete investovat spíše dynamicky nebo konzervativně a jaké investiční portfolio si nastavíte.

S DIPem není problém také investice do konkrétních akcií. Složení vašich investic navíc můžete v průběhu jednoduše měnit. Například jej nastavit jako více konzervativnější s tím, jak se blíží váš odchod do důchodu.

Proč se penzijnímu spoření říká spoření, když jde o investování?

Termín „spoření“ se používá stále především kvůli tomu, že je v naší společnosti hluboce zakořeněn. I když penzijní spoření zahrnuje investování, jeho hlavním cílem je umožnit jednotlivcům spořit peníze na důchod, což může být vnímáno jako forma dlouhodobého úsporného procesu. Název „spoření“ zdůrazňuje, že lidé pravidelně odkládají peníze na  speciální účet nebo do fondu, aby si v budoucnosti zajistili finanční stabilitu a zachovali si životní úroveň. I když tato část je investičního charakteru, připomíná lidem, že hlavním cílem je dlouhodobě spořit na důchod, a zároveň má psychologickou výhodu, a to motivovat lidi k pravidelným úsporám a investicím do budoucnosti.

Mohu mít více účtů DIP?

Ano, počet účtů není pro klienta žádným způsobem omezen. DIP je také možné kombinovat s jinými dostupnými formami spoření na stáří, jako třeba doplňkové penzijní spoření. Jak už bylo řečeno, v rámci daní můžete odečíst příspěvky na kterýkoliv z těchto spořicích produktů do celkové výše 48 tisíc Kč ročně. Pokud tedy třeba budete mít jak DIP, tak DPS, můžete u každého z nich odečíst 24 tisíc Kč. Stejné to je i v případě dvou DIPů.

Co se stane, když vyberu DIP předčasně?

Výběr i jakkoliv malého objemu prostředků z DIPu dříve než v 60 letech nebo dříve než po 10 letech od sjednání smlouvy, vede k zániku DIPu. Ten je spojen s nutností vrátit veškerou daňovou úsporu, kterou člověk na daný DIP u poskytovatele čerpal, a to za posledních 10 let. To se týká i vyplacených dividend či průběžných výnosů, které musí zůstat na účtu DIP.

Ze zákazu předčasného výběru bude několik výjimek, kdy klienti o daňové zvýhodnění nepřijdou. Klient nepřijde o daňové výhody v případě převodu všech prostředků z DIP od starého poskytovatele na DIP k novému poskytovateli, který třeba nabízí nižší poplatky nebo jiné výhodnější podmínky. Peníze ale nesmí převést do odlišné kategorie produktů, než je ta stávající, i když je také daňově zvýhodněná.

Mohu peníze z „penzijka“ přesunout na DIP bez postihu?

Přesun penzijního fondu, do kterého investujete v rámci DPS, do DIPu možný není. To jsou dvě rozdílné věci. Pokud byste chtěli prostředky přesunout, bylo by potřeba DPS ukončit, peníze vybrat a následně je vložit na DIP. Výběr peněz z DPS je ale spojen s návratem státní podpory.
Obecně lze převádět pouze DPS mezi jednotlivými poskytovateli DPS a majetek na DIP mezi poskytovateli DIPu.

Lze si do režimu DIP převést stávající portfolia?

Ano, pokud to umožňuje poskytovatel investičních služeb, kde jsou tato portfolia vedena. Není podstatné, zda klient vstoupí do režimu DIP s již zavedeným portfoliem nebo vytvoří DIP vedle svých stávajících investic. V obou případech to znamená, že portfolio v režimu DIP bude podléhat povinnému „zafixování“, což znamená, že klient „nemůže“ vybírat prostředky z tohoto portfolia před dosažením 60 let a alespoň 10 let po vstupu portfolia do režimu DIP. Resp. může, ale přijde o daňové zvýhodnění.

Co se stane s DIPem, až mi bude 60 let (nebo budu v důchodu)?

S vaším DIPem se po dovršení 60 let nic nestane. Buď do něho lze investovat dál nebo si můžete zainvestované prostředky začít bez postihu nebo dodaňování vybírat, jednorázově nebo i postupně třeba každý měsíc. 

Stačí se spoléhat na důchod od státu?

Důchod nás jednou čeká všechny a jen na stát se bohužel spoléhat nemůžeme. Jisté je to, že se státní důchod bude v poměru k průměrným mzdám jen snižovat a kdo si nenašetří něco bokem, čeká jej pravděpodobně chudé stáří. Jistě do té doby vyroste celková životní úroveň a za průměrný plat si toho budeme moci dovolit více než dnes, ale bez vlastních úspor se v důchodu neobejdeme. Potřebujeme mít našetřeny nějaké peníze nebo majetek, abychom měli v důchodu z čeho žít.

Důchod čeká většinu z nás pracujících až za řadu let. Je proto potřeba na něj investovat, nejen spořit. Spoření, respektive spořicí účty a produkty, jsou vhodné pro krátkodobé uložení peněz. Nikoliv dlouhodobé. K tomu je investování, které jako jediné může v dlouhém čase porazit inflaci, aby vaše peníze neztrácely hodnotu.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Portu se osamostatňuje

Online investiční platforma Portu vyrostla a odděluje se od společnosti WOOD & Company Financial Services. S licencí obchodníka s cennými papíry od České národní banky se v lednu 2024 odštěpí do samostatné společnosti WOOD Retail Investments. Po tomto oddělení získává Portu krom samostatnosti hlavně větší flexibilitu pro další rozvoj produktů i expanzi na nové trhy. Pro stávající klienty Portu se nic nemění.