Search
Close this search box.

Výhody pasivního investování #1: Široká diverzifikace

První díl nového seriálu Výhody pasivního investování bude o diverzifikaci, která představuje základní kámen úspěchu každého dlouhodobého investora.

Diverzifikace je pojem, se kterým jste se už určitě setkali i mimo investování. Jedná se o techniku, která díky rozložení vašich prostředků do několika aktiv dokáže snížit celkovou rizikovost vaší investice. Pro většinu investorů je právě diverzifikace klíčem k dlouhodobému zhodnocování peněz, tedy k úspěšnému investování.

Můžete mít sice nějakou oblíbenou firmu, které věříte, ale investovat do ní celé své prostředky není úplně ideální. Pokud investujete do akcií pouze jedné firmy, na svých bedrech nesete celé její podnikatelské riziko. Pokud se firmě nedaří, nedaří se ani vám a pokud firma zbankrotuje, můžete přijít o vše. S větším počtem vlastněných akcií se tomuto riziku vyhýbáte, protože v případě krachu jedné firmy vám ty ostatní portfolio „podrží“.

Jsou to právě aktivní investoři, kteří k této technice směřují. Snaží se analyzovat hrstku společností, ale v drtivé většině případů jejich portfolio diverzifikaci postrádá. Krátkodobě se jim sice může dařit lépe, než vyváženému portfoliu, ale v krizi už to s aktivně řízenými fondy tak růžové není a v dlouhém horizontu dokonce výkonnostně prohrávají.

ETF jako ideální nástroj rozložení rizika

Investice do burzovně obchodovatelných fondů je proto ideální způsob, jak své peníze rozdělit napříč několika společnostmi. Ty sledují určitý index a místo toho, abyste museli kupovat firmu po firmě, kupujete koš obsahující desítky, stovky nebo klidně i tisíce firem z různých sektorů a geografických částí.

Vybírání a analyzování jednotlivých akcií (jako to bývá v případě aktivního investování) je riskantní a časově nákladné. Při pasivním investování můžete rovnou koupit ETF, které se vyvíjejí podle různých indexů. Pokud vlastníte například ETF kopírující vývoj indexu S&P 500, znamená to, že investujete do 500 největších amerických firem ze všech možných sektorů. Investice pouze do S&P 500 se může jevit jako dostačující, ale opak je pravdou. Pokud například přijde období, kdy se USA nedaří, v mínusu může být celé vaše portfolio, a proto je důležité diverzifikovat i geograficky.

Graf: Výkon akciových trhů v jednotlivých dekádách

Za posledních 5 dekád se globálním akciím podařilo překonat ty americké hned třikrát, a proto by měly být základním stavebním kamenem každého dobře diverzifikovaného portfolia.

Odhadnout, jaká třída aktiv bude dosahovat vyšší výkonnosti, je takřka nemožné. Občas se více daří velkým firmám, občas menším, některé roky by bylo lepší držet jen dluhopisy. Na základě historických dat je možné odhadovat, jaký výnos nebo jakou volatilitu u dané třídy dlouhodobě očekávat, ale záruky do budoucnosti neexistují žádné. Investovat veškeré volné finance do akcií velkých amerických firem jen proto, že se jim v posledních letech dařilo více, nemusí být tedy nejrozumnější.

V globálním portfoliu je sice více než poloviční zastoupení akcií USA, takže když padá americký trh, padá celé portfolio, ale ne takovým tempem, jako by padal samotný S&P 500. Globální diverzifikované portfolio se navíc dokáže lépe vzpamatovat z velkých propadů, zatímco nediverzifikované může být ještě v mínusu. Další z výhod diverzifikovaného portfolia je také snížení pravděpodobnosti toho, že budete mít v portfoliu příliš mnoho akcií z málo výkonných zemí.

Jak diverzifikujeme v Portu

V Portu investujeme do různých druhů investičních instrumentů a vždy vybíráme ty s nejlepším poměrem výnosnosti, rizika a nákladovosti. Investujeme především prostřednictvím ETF, které vám umožní vaše portfolio snadno diverzifikovat, a na rozdíl od aktivní správy s nižšími náklady.

Geografické rozložení portfolia Portu rizikového stupně 5

Nejpopulárnější formou diverzifikace je kombinace akcií a dluhopisů. V Portu vybíráme procentuální zastoupení akcií a dluhopisů podle úrovně investorova rizikového profilu. Portfolio složené z obou aktiv má daleko větší formu diverzifikace, nežli portfolio složené pouze z akciových či dluhopisových ETF.

Složení portfolia Portu rizikového stupně 5

Každý začínající investor si u nás projde dotazníkem, ze kterého se mimo jiné odhadne jeho chuť riskovat, a podle toho je mu poté sestaveno portfolio. Každé portfolio má stanovenou míru rizika, která nám udává, jakým směrem bychom měli alokovat kapitál pro dosažení nejvyšší výnosnosti v dané úrovni. Tímto způsobem jsme schopni nejefektivněji využít finanční prostředky každého investora.


Na co si dát po přečtení tohoto článku pozor?

  • Článek není investičním doporučením
  • Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů
  • Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové
  • Portu negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích
  • Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný nebo zda je pro vás vhodné například tematické investování? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Co uděláte, když proděláte?

Co uděláte, když proděláte?

V životě je málo jistot, o financích to platí dvojnásob. Každý, kdo se rozhodne investovat, musí počítat s