Search
Close this search box.

Výhody pravidelného investování prověřené časem

Pojďme si rozebrat, jaký vliv má pravidelnost a dlouhodobost vašich investic na celkový výnos a také proč je dobré si u pravidelného investování nastavit trvalý příkaz.

Pravidelnost investic dokáže výrazně ovlivnit celkové výnosy. Pravidelností si nejenom osvojíte návyk odkládání peněz stranou a vytváření si tak finanční rezervy, ale pravidelnost má také další výhody. Pokud totiž investujete pravidelně, výsledná cena nákupů se bude v čase průměrovat.

Jak jistě víte, akciový trh je trochu horská dráha a stále se pohybuje, je volatilní. Ani ti největší odborníci neumí konzistentně správně odhadovat, kdy na trh vstoupit a kdy naopak akcie prodat. Pokud tedy budete investovat pravidelně, jednou nakoupíte cenné papíry levněji a jindy naopak možná trochu dráž. Výsledná cena se však zprůměruje – a to je klíčové.

Ukažme si to na příkladu:

Toto průměrování ceny se v investování nazývá „dollar-cost-averaging“.  Pokud tak máte našetřených 50 000 Kč a rozhodnete se je investovat, máte dva způsoby – částku rozložit a investovat v průběhu času, nebo si vytáhnout křišťálovou kouli a snažit se najít ideální čas, kdy celou částku zainvestovat.

Začněme s tou horší variantou – celou částku zainvestujete najednou, vstoupíte na trh a pořídíte si tedy za 50 000 Kč celkem 200 kusů akcií.

Naopak, pokud rozložíte 50 tisíc rovnoměrně do 5 měsíců, budete každý měsíc nakupovat různé množství cenných papírů s ohledem na vývoj trhů. Ve výsledku můžete za 50 000 Kč mít dohromady 231 kusů. To se samozřejmě promítne i následně ve složeném úročení.

Pozastavovat vklady při padajícím trhu? Chyba!

Vývoj na trzích není vždy v zelených číslech a pohled na negativní vývoj může pěkně znepokojit i zkušenější investory. Jako lidé se relativně lehce poddáváme emocím a bohužel máme i tendence jednat ukvapeně. Z našich zkušeností víme, že investoři na Portu při pohledech na poklesy trhů občas zvažují pozastavení pravidelných vkladů. Obávají se o budoucí vývoj a chtějí začít investovat, až budou trhy zase růst. To je však zpravidla chybné uvažování.

Historie ukazuje, že tím nejčastěji jen ochudí sami sebe o výnosy, které by jinak mohli mít. Jednak nenakoupí „za levno“ v době nižších cen a zadruhé nestihnou opětovný, často velmi rychlý, růst cen a příležitost jim uteče. Vývoj v březnu a dubnu roku 2020 toho byl dobrým příkladem. Kdo vytrval nebo třeba i navýšil pravidelný vklad, jak doporučujeme zde, byl odměněn pěkným zhodnocením.

Pokud je váš investiční horizont třeba 5, 10 nebo třeba 20 let, to nejlepší, co můžete udělat, je držet se v úvodu nastaveného plánu. Investovat pravidelně a do nastavení investice nebo pravidelného příkazu zasahovat co nejméně.

Upevnění disciplíny

Pravidelné investování učí disciplíně a dodržování plánu. Jak říká Warren Buffett: „investování do akcií je jednoduché, ale není snadné. Nepotřebujete IQ 160, nebo být mistr v hraní šachu, ale musíte mít stabilní osobnost“. Pravidelné investování vás odstřihne od emocionálně ukvapených rozhodnutí. Na dočasném kolísání trhů totiž nezáleží – naopak kolísavé trhy dávají díky propadům příležitosti pravidelným investorům nakoupit za levno a zvýšit tak konečný výnos.

To však neznamená, že byste měli čekat na to, až trhy spadnou a pak se snažit nakoupit – dokážete totiž odhadnout, kdy nějaký propad přijde? A až jednou přijde a vy uvidíte trhy padat například o 20 %, budete mít tu kuráž v ten moment vaše několik měsíců či let šetřené peníze zainvestovat? Pokud máte nastavený trvalý příkaz a investujete dlouhodobě, nemusíte se stresovat volatilitou trhů – naše chytrá rebalance bude udržovat portfolio v ideálním rozpoložení.

Proto pro pravidelné a dlouhodobé investování platí jednoduché pravidlo – nastavte si trvalý příkaz, který vás zbaví emocí a prvních několik let se vůbec nestresujte tím, jak se trh vyvíjí. Podíváme-li se totiž do historie vývoje světových akciových trhů, vidíme, že dlouhodobě výrazně rostou. A to je informace, která je základem pro celé dlouhodobé pravidelné investování. Pokud máte investiční horizont dostatečně dlouhý (řekněme alespoň 5 let), co se bude dít v průběhu několika prvotních let investování vás v podstatě nemusí zajímat – důležité je pouze to, jakou hodnotu bude mít investice v době, kdy plánujete portfolio vybrat.

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 5,25 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Uprava_portfolii_na_miru

Plánované změny v Portfoliích na míru

Základním principem Portu, jak je popsán v investiční metodice, je hybridní přístup k investování. Nad rámec klasického pasivního přístupu, který je založený na investování do široce diverzifikovaného portfolia nízkonákladových instrumentů a následného dlouhodobého držení bez provádění jakýchkoliv změn, zapojuje Portu do správy portfolií lidský faktor.

Kterým ETF se letos daří nejvíce?

Letošní rok je na akciových trzích mimořádně volatilní. V průběhu březnového „výplachu“ se dokonce muselo obchodování na newyorské