Search
Close this search box.

Vyplatí se přesun financí z Investiční rezervy do Portu portfolií? Rozhovor s Radimem Krejčím

Náš produkt Investiční rezerva se u klientů setkal s velkou oblibou. Jak ho naši klienti využívají? K čemu přesně je vhodný, co lze očekávat od v budoucnu předpokládaného snižování úrokových sazeb ČNB a přišel teď vhodný čas k přesunu peněz z Rezervy do Portu portfolií? Na to odpovídá v rozhovoru zakladatel Portu Radim Krejčí. 

Spolu s růstem sazeb jsme spustili produkt Investiční rezerva, jak jej nyní klienti využívají? Vidíte nějaké trendy?

Když jsme před více než rokem představili náš nejkonzervativnější produkt, Investiční rezervu, velmi nás potěšil zájem ze strany investorů. Zároveň jsme rádi, že naši uživatelé využívají rezervu k účelu, se kterým jsme ji vytvořili – tedy investování na kratší dobu

Investiční rezerva je ideální volbou pro horizont v délce měsíců nebo jednotek let. Stejně jako například spořicí účty to ale není ideální nástroj pro dlouhodobé uložení peněz. Na delší dobu je mnohem zajímavější variantou investovat peníze do portfolia akciových, případně dluhopisových nástrojů, ideálně s využitím ETF a pasivního přístupu. 

Ukazuje se, že to dobře ví i naši investoři. Investiční rezervu skutečně využívají buď na krátkodobé cíle nebo ji zakládají jako přestupní stanici pro dlouhodobé investování. Stále častěji vidíme, že peníze z Investiční rezervy lidé postupně přesouvají do dlouhodobých Portu portfolií.

Úroková sazba hotovosti obsažené v Investiční rezervě je stále vysoká, vyplatí se tedy přesun financí z rezervy do portfolií už nyní? Nebylo by lepší počkat, až sazby poklesnou?

Taková otázka napadne každého chytrého investora a je správné si ji položit. Začít již nyní postupně peníze přesouvat se určitě vyplatí a to hned z několika důvodů. 

Předně je třeba říci, že naše Investiční rezerva a Portfolia na míru jsou dva odlišné finanční nástroje a každý se hodí na trochu jiný účel. Jejich správné využití závisí především na tom, jaké má kdo plány a za jak dlouho bude peníze potřebovat.

Kvůli tomu, že má Investiční rezerva a Portfolia plnit odlišné cíle, liší se i jejich složení. 

Investiční rezerva, jejíž úkolem je chránit peníze před znehodnocením a současně minimalizovat riziko kolísání hodnoty, je založena zejména na úročené hotovosti. Portfolia jsou naopak plná cenných papírů – akcií, dluhopisů a dalších.

Již z principu tak dlouhodobě nemůže hotovost vydělávat více než portfolio cenných papírů, ačkoliv jeho cena v čase kolísá. 

V současné době jsou stále ještě úrokové sazby vysoko a výše úročení vypadá opticky atraktivně. Všichni jsme si však vědomi toho, že tak vysoko sazby nemohou zůstat dlouhodobě – zničilo by to ekonomiku. Každý člověk jako investor tak musí balancovat mezi tím, jak dlouho nechá peníze úročit v hotovosti a na jaké cenové úrovni bude nakupovat dlouhodobé investice. V budoucnu totiž může být cena vyšší a nákup cenných papírů tak méně výhodný. Začít postupně hotovost přelévat do akcií a dluhopisů proto dává velký smysl již nyní.  

Můžeme trochu blíže rozebrat vztah úrokových sazeb, výnosnosti jednotlivých nástrojů a cen akcií, dluhopisů?

Určitě, výše úroku na hotovosti se vždy odvíjí od hlavní úrokové sazby centrální banky. V případě naší Investiční rezervy je to Česká národní banka, respektive ECB u eurové varianty. Tato sazba se v průběhu času mění. 

Centrální banky výši sazeb mění v závislosti na stavu dané ekonomiky. Pokud ji potřebují podpořit, sazby sníží, a pokud naopak potřebují třeba bojovat s inflací, sazby zvýší.

V současnosti jsou tak sazby na relativně vyšších úrovních. Je to právě z důvodu vyšší inflace, která přinutila centrální bankéře brzdit poptávku zdražením peněz. Inflace ale pomalu klesá, a tak se rychle začíná blížit doba, kdy ČNB, stejně jako další světové centrální banky, začnou sazby opět snižovat. ČNB už dokonce v určitém slova smyslu ke snižování přistoupila, když snížila úročení povinných minimálních rezerv na nulu.

V delším období se úrokové sazby centrálních bank pohybují nejčastěji v rozmezí 0–3 % a na tuto úroveň se s největší pravděpodobností posunou i po odeznění současné vysoké inflace.

Například poslední prognóza ČNB počítá s postupným poklesem sazeb na cca 4 procentní body v průběhu příštího roku.

Zdroj: Prognóza ČNB – léto 2023

Obdobný scénář, tedy postupný pokles sazeb na nižší úrovně, pak lze v průběhu příštího roku očekávat i od amerického Fedu nebo Evropské centrální banky. Investoři, kteří si jsou tohoto vývoje vědomi, tak tuší, že doba vysokého úročení hotovosti pomine.

Jak známo z historie i ekonomické teorie, pokles úrokových sazeb pak bývá spjat s růstem cen akcií i (dříve vydaných) dluhopisů. Lze proto očekávat, že v momentu, kdy se sazby vrátí na svou dlouhodobou standardní úroveň budou již ceny akcií a dluhopisů (stejně jako ETF) výše a jejich nákup tak bude méně výhodný. Čekat s hotovostí až na tuto dobu se proto nemusí vyplatit.

Jaké je tedy doporučení pro investory s ohledem na očekávaný pokles sazeb?

Důležité určitě je rozdělit své peníze podle toho, zda je budu potřebovat za kratší nebo delší dobu a k tomu volit vhodný nástroj. Na Investiční rezervě nebo spořicím účtu bych jako investor neměl mít velké objemy peněz, pokud je neplánuju v brzké době k něčemu použít. Pro toho, kdo na Investiční rezervu kvůli vysokému úročení přesunul větší objem peněz, může být zajímavou cestou prostředky postupně přesouvat do investic s dlouhodobě vyšším zhodnocením. Ideálně ještě předtím než úrokové sazby klesnou a ceny investic vzrostou. 


Vhodným nástrojem pro tento přesun může být nově spuštěná funkce Pravidelné převody. Ta umožní zadat příkaz k automatickému přesunu části peněz z Investiční rezervy (nebo peněženky) do portfolia nebo dalších investic třeba na týdenní nebo měsíční bázi.


Na co si dát po přečtení tohoto článku pozor?

  • Článek není investičním doporučením
  • Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů
  • Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové
  • Portu negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích
  • Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný nebo zda je pro vás vhodné například tematické investování? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme.

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

inflace-rijen-tiny

Jak se vyvíjí inflace v Česku, Evropě a ve světě?

Meziroční míra inflace v ČR v říjnu podle Českého statistického úřadu dosáhla na 8,5 %, což bylo o 1,6 p. b. více než v září. Zrychlení meziročního růstu cen bylo způsobeno především loňským promítnutím Úsporného tarifu do cen elektřiny. Při nezahrnutí Úsporného tarifu by cenový růst činil 5,8 %.